Nieuws van de vereniging

17 mei Afsluitingsavond E.H.B.O.-seizoen deel 1
E.H.B.O-vereniging Prinsenbeek huldigt nieuwe ereleden en jubilarissen
Donderdag 17 mei, de eerste slotavond  van het (herhalings-)lesseizoen van onze E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek, begon zoals gebruikelijk met het oefenen van Eerste Hulpvaardigheden.
Deze avond was het lesprogramma vooral doorspekt met leermomenten uit de oefening, die samen met de brandweer is gehouden op 24 april.
Voor de eerste keer waren ook opnamen van de oefening beschikbaar en werden de aanwezigen nog eens extra getraind in de benadering van slachtoffers en het handelen bij chemische letsels.
Na de pauze veranderde het scenario in de aula van de Griffioen volledig toen verschillende “oud-leden” en de ereleden, Frans van Loenhout en Jos Timmers,  aanwezig waren om samen met de overige aanwezigen het lesseizoen onder het genot van een hapje en een drankje af te sluiten.
Voorzitter Cees Broos nam het woord, heette alle gasten welkom en gaf aan de aanwezige leden uitleg over wat er zoal te gebeuren stond.
Tijdens de algemene ledenvergadering van februari hebben de leden van de vereniging op voordracht van het bestuur ingestemd met het benoemen van vier leden tot erelid van E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek, vanwege hun vele verdiensten in de afgelopen vijfendertig tot bijna zestig jaar.

Als eerste ontving Jeanne van Gurp-van de Meys haar oorkonde voor de vele verdiensten gedurende meer dan vijfendertig jaar, waarbij ze onder andere tussen de 500 en 1000 kinderen uit groep 8 van de basisscholen de beginselen van de Eerste Hulpverlening bij gebracht heeft. Daarnaast heeft zij zich bij een ontelbaar aantal evenementen ingezet als Eerste Hulpverlener.

Jos van Roozendaal ontving een oorkonde voor zijn inzet gedurende vijfendertig jaar voor de vereniging als “hoffotograaf” bij bijzondere gelegenheden en oefeningen, als slachtoffer bij oefenavonden en niet te vergeten zijn inzet bij de vele evenementen, die in Prinsenbeek en Breda Haagse Beemden worden  georganiseerd.

Ook zijn echtgenote Mien van Roozendaal-van den Berg werd door de voorzitter naar voor geroepen om een oorkonde in ontvangst te nemen. Zij heeft deze verdiend voor haar meer dan vijfendertig jarige inzet voor de vereniging, waarbij zij als penningmeester, bestuurslid, opleider van de jeugd uit groep 8 van de basisscholen,  het verzorgen van de juiste aandacht bij de “lief en leed” momenten voor leden en niet te vergeten bij de vele evenementen als Eerste Hulpverlener actief is geweest.

Als laatste werd Wout Meeuwissen bij de voorzitter geroepen. Die gaf aan dat het veldbed van Wout onder het toneel van de Griffioen inmiddels naar de kringloper is gegaan, ongetwijfeld tot genoegen van Nel, zijn echtgenote. Meer dan vijfenvijftig jaar is Wout Meeuwissen actief geweest voor E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek in diverse rollen, zoals voorzitter, bestuurslid, opleider van de jeugd uit groep 8 van de basisscholen, ondersteunend kader en slachtoffer bij de talrijke cursussen en herhalingslessen en natuurlijk als Eerste Hulpverlener bij een groot aantal evenementen per jaar.

Na de huldiging van de ereleden besteedde voorzitter Cees Broos aandacht aan twee leden, die inmiddels ook al weer ruim vijfentwintig jaar Eerste hulpverlener zijn, te weten:
Ans Verschure-van Hooren
Ingrid Hendriks
Vanwege de afwezigheid van Ingrid kon de voorzitter alleen bij Ans de verenigingsspeld, die hoort bij 25 jaar Eerste Hulpverlener opspelden en haar het bijbehorende bloemetje aanbieden.

Tot slot bleven de aanwezigen nog gezellig napraten onder het genot van ene hapje en een drankje.

       
Link voor meer foto’s


17 mei Sportdag Griffioen
De organisatie was ook deze keer weer supergoed geregeld door de Griffioen. We hebben geen organisatorische vragen gekregen van ouders, die hielpen. Blijkbaar waren ze goed gebriefd.
‘S morgens tot de lunch was het heerlijk rustig. Wel wat troostpleisters gedeeld voor oude wondjes, die open waren gegaan, blaren en één buil gekoeld ontstaan door een harde frisbee.
Na de lunch werd het drukker en zat het op een gegeven moment vol rond de tafel. Het was heel fijn dat Marjolein op de thee kwam en wat extra coolpacks van de voetbal kon regelen. Ook nu kwamen de kinderen vooral met blessures ontstaan, omdat oude blessures nog niet over waren. Enkels, knieën, elleboog, handen en polsen gekoeld en indien nodig verbonden, omdat ze nog terug naar school mochten lopen. Eén jongen doorgestuurd naar de dokter. Duim gekneusd of is er meer aan de hand???
En één enorme bloedblaar op een knie… Deze wel verbonden, want hij wilde wel door met sporten.
Opvallend zijn wel de vele wrijvingswondjes/schaafwondjes van de stormbaan/springkussen.
Opvallend is ook dat kinderen voor de eigen keuze sporten goede sportschoenen dragen en bij de intensieve sportdag kiezen voor veel minder stevige huis tuin en keuken stappertjes. Iets voor een evaluatie met de Griffioen? Men vertelde dat de sportdag vandaag anders was t.o.v. voorgaande jaren, omdat de spelelementen eruit gehaald en vervangen waren door allemaal sportelementen. De kinderen vonden het best pittig en een aantal geblesseerden vonden de drukte bij ons echt niet erg om even bij te komen van alle sporten.
                              


13 mei Vrije Tijd Ruiters Marathon
Marathonwedstrijd jubilerende Vrije Tijdsruiters onder ideale weersomstandigheden verlopen.
Op zondag 13 mei waren ondanks Moederdag maar liefst 75 combinaties naar het terrein aan de Brielsedreef in Prinsenbeek gekomen om deel te nemen aan de jaarlijkse marathonwedstrijd.
Voor de paarden waren het ideale weersomstandigheden met temperaturen tussen de 15 en 20 graden en een lichte bewolking.
Iedere combinatie moest naast een wegparcours nog 6 proeven afleggen voor dat de definitieve eindrangschikking bereikt kon worden.
Spectaculair daarbij waren de proef met de waterbak en de proef waar op snelheid een zeer bochtig parcours moest worden afgelegd.
Of het aan het weer lag, of omdat het Moederdag was, maar onze Eerste Hulpverleners hebben een zeer rustige dag gehad en mee genoten van de mooie wedstrijden.             

Link voor meer foto’s


12 mei Motorcross Alphen
Vandaag werd in Alphen bij de motorcross ondersteuning verleend door de E.H.B.O.-vereniging. De vrijwilligers zagen hun eigen familielid racen en winnen. Gelukkig is er niet veel voorgevallen voor de vrijwilligers. Slechts een paar gevalletjes vroegen ondersteuning. Dankzij het mooie weer was het vooral genieten en aanmoedigen met als doel de overwinning van de kleinzoon van onze E.H.B.O.-er.
                            


09 mei Steetoernooi
Op donderdag 09-5-2018 stond weer het Steetoernooi op de kalender. Onder een stralende zon werd gestart met het toernooi.
Maar liefst 23 mannen- en 7 vrouwenteams telde de 22ste editie van het toernooi voor Prinsenbeekse carnavalsclubs en elftallen van Beek Vooruit met een recordaantal deelnemers. Het team van CV de Plakkers heeft deze Hemelvaartsdag het 22e Stee Toernooi op de velden van Beek Vooruit in Prinsenbeek gewonnen.
In de finale werd CV De Zimkus met 2-1 verslagen.
Bij de vrouwen won het team Kroegtijgers, door een 3-1 overwinning op het team Hoe dan?
Tijdens dit toernooi verleende wij als E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek de eerste hulp. Buiten de kleine zaken als een enkel koelen, pleister plakken waren er ook twee personen, die we hebben overgedragen aan de ambulance dienst. Een persoon hebben we  doorverwezen naar de huisartsen post voor verdere behandeling. Inmiddels hebben we vernomen dat alle slachtoffers weer thuis zijn.

Ondanks de incidenten was het een sportief toernooi met een zeer gezellige sfeer, waarvan ook wij als hulpverleners hebben genoten.
            


06 mei PSV Ons Genoegen paarden
Het was gisteren weer een hele mooie dag en wedstrijd. 1 ongevalletje. Wij hebben weer genoten. Het is een aanrader voor iedereen om daar een keer te gaan staan. Je moet er wel een beetje van houden natuurlijk. En interesse tonen.


27 april 2018 Gezellige Oranjefeesten
De Oranjefeesten vonden plaats onder geschikte weersomstandigheden: een mager zonnetje afgewisseld met wat bewolking en een enkele drupje nat.
Dat belette de deelnemers aan de vrijmarkt niet om met veel enthousiasme hun koopwaar aan de man te brengen.
Het talrijk aanwezige publiek snuffelde naar koopjes en genoot en passant van de optredens van:
Amor Musea;
Beekse Smart;
Line Dancers;
Blue Coverband;
Ricordo en Sharona;
Tjerry en Mariska.
Tussendoor liet dj Rik zijn muzikale klanken los over het publiek.

Onze Eerste Hulpverleners kenden een rustige dag, slechts enkele pleisters waren nodig om slachtoffers, die aan het riet uit het park hadden gezeten, te verbinden. Ze hebben dan ook volop van het aangeboden programma kunnen genieten.


                             

       


24 april E.H.B.O.-oefening samen met de brandweer
Op dinsdagavond 24 april hadden wij onze jaarlijkse oefening met de brandweer.
Het scenario speelde zich dit keer af in basisschool de Horizon. Daar was een moeder het niet eens met een (zwangere) leerkracht en gooide een chemische vloeistof naar haar. Vervolgens liep ze boos door de rest van de school waar zij ook nog her en der schade veroorzaakte, o.a. een ruit die sneuvelt. Het gevolg was 21 slachtoffers, waaronder 12 kinderen. De letsels varieerden van chemische verbranding, snijwonden door glas, 2 afgesneden vingers van de conciërge, die met een zaagmachine bezig was en werd afgeleid, brandwonden, een circulatiestoornis door schrik, een gebroken pols en iemand die van de trap gevallen was.
De brandweer ging de besmette ruimtes in waar zij zorgden dat de personen, die met de chemische vloeistof in aanraking waren gekomen, werden afgespoeld. Verder werd het gebouw doorzocht op slachtoffers, die vervolgens werden overgedragen aan de E.H.B.O.’ers. Deze hulpverleners brachten de slachtoffers naar een ingericht E.H.B.O.-nest waar zij verder werden behandeld. Van daaruit werden ze zo nodig overgedragen aan professionele hulpverleners(ambulances). Deze laatste waren niet bij de oefening betrokken. Dit werd aan de observanten gemeld als dat nodig was.
De oefening duurde als geheel zo’n 45 minuten waarbij de aanwezige E.H.B.O.’ers druk waren met de diverse slachtoffers te helpen.
Na afloop ging iedereen naar de brandweerkazerne waar nog een korte nabespreking was en de avond met een drankje werd afgesloten.


Link voor meer foto’s


23 april lezing epilepsie door Frans Palmen
Op maandag 23 april heeft Frans Palmen een heel interessante lezing gehouden met als onderwerp epilepsie. Er was een grote opkomst,  zowel van leden als ook enkele geïnteresseerden van buiten de vereniging.
Frans Palmen is epilepsieverpleegkundige verbonden aan Kempenhage, een epilepsie centrum in Heeze.
HIeronder een korte uiteenzetting van zijn presentatie:
1 op de 150 mensen hebben epilepsie. Er bestaan een groot aantal vormen en uitingen van epilepsie, allen veroorzaakt door “kortsluiting” in de hersenen. Epilepsie heeft verschillende uitingsvormen.
Partieel eenvoudige aanvallen, waarin vreemde sensaties, tintelingen, schokken of angstaanvallen voorkomen bij een helder bewustzijn. Bij partieel complexe aanvallen treden automatismen als wrijven, slikken, friemelen of dwalen op met een bleke of rode gelaatskleur. Hierbij is het bewustzijn verlaagd.
Daarnaast zijn er meer bekende vormen: de tonisch-clonische aanval, waarbij spieren verstijven, schokken, speekselvloed mogelijk met tongbeet en bewusteloosheid optreedt.
De absence, een kortdurende bewustzijnsverlaging, waarbij men plots stopt met waar men mee bezig is en gaat staren. Deze aanval eindigt even snel als hij begonnen is. Soms zonder dat iemand het gemerkt heeft. De myoclonische aanval waarbij armen en of benen schokken en het bewustzijn niet of kortdurend is verlaagd. Dan is er nog de atone aanval waarbij kortdurende verslapping van de spieren optreedt met een verlaagd bewustzijn.
Als hulpverlener is het belangrijk om rustig te blijven en zo nodig de patiënt gerust te stellen. Geen bewegingen tegenhouden, probeer wel te voorkomen dat men zich bezeerd. Niets in de mond stoppen. Zorg voor een vrije ademweg (hoofd naar achteren en iets opzij i.v.m. de speekselvorming). Na de aanval kun je de persoon in stabiele zijligging leggen. Duurt een aanval langer dan 5 minuten dan een arts waarschuwen.
Na de aanval kunnen de reacties heel verschillend zijn. Van direct fit en helder, vermoeid/slaperig tot gedesoriënteerd en een verlaagd bewustzijn. Probeer bij een aanval goed te observeren wat er gebeurt en draag dit over aan patiënt en eventueel professionele hulpverlening.

Naast deze uiteenzetting over verschijningsvormen ging Frans nog in op oorzaken en provocerende factoren, op gevolgen van epilepsie en behandelingsvormen.        


20 april Bekendmaking van de stemmen bij de Rabobank Clubkas campagne 2018
         


20 april Koningsspelen door de Horizon
Koningsspelen Horizon zonnig verlopen.
De kinderen van basisschool De Horizon hebben zich op de velden van Beek Vooruit uit kunnen leven bij alle spelletjes, die ze voorgeschoteld kregen. Het was natuurlijk niet verrassend dat er ook heel wat met water werd gekliederd. Dat was niet zo vreemd bij deze prachtige weersomstandigheden.
Het was zeker niet verrassend dat leerkrachten en ouders het soms ook moesten ontgelden en na afloop niet helemaal droog terug wandelden naar de school.
Misschien kwam het door het goede weer en het overdadige gebruik van het water dat onze aanwezige Eerste Hulpverleners slechts enkele pleisters hoefden te plakken.

                 


11 april Zonnebloem uitje
Wij zijn vandaag als ondersteuning namens de E.H.B.O. met de Zonnebloem weg geweest. Het was een hele leuke dag. Met de Zonnebloem zijn we in Klundert in het vlas- en suikermuseum geweest. Dit was heel leuk. De mensen waren  blij dat ze lekker een dagje weg waren. Gelukkig hadden wij niks te doen als E.H.B.O.-er.
  

  


04 april Sponsorloop Griffioenschool t.b.v. Jeugd Sportfonds
De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk sponsoren te vinden. Vandaar dat het vandaag extra druk was, want diverse sponsoren wilden zelf wel eens zien hoeveel rondjes de door hen gesponsorde deelnemers zouden gaan afleggen.
Om kwart voor negen stonden alle kinderen al vol ongeduld te wachten op de warming-up, waar ook door directeur Gerald Hilgersom fanatiek aan werd meegedaan.
Voor de kleutergroepen was een speciaal en apart aan hen aangepast parcours uitgezet, dat ze met veel plezier zoveel mogelijk hebben afgelegd.
De oudere kinderen renden zoveel mogelijk rondjes rond het schoolgebouw en verschillende kinderen haalden rond de tien ronden.
In het begin viel er wat regen, maar gaandeweg begon ook het zonnetje te schijnen, zodat de jasjes uit gingen tijdens het rennen.
Onze Eerste Hulpverleners waren niet voor niets aanwezig, want er waren toch enkele kinderen, die gevallen waren. Met wat koelen en enkele pleisters waren de ongemakken gelukkig snel opgelost.


02 april 2018 Prinsenbeek bakt taarten voor een mooier marktplein(tekst Omroep Brabant).
Het was smullen zondag in Prinsenbeek. Tenminste, als je wat geld wilde spenderen. De Rotary-afdeling van Prinsenbeek haalde geld op met een heuse taartenwedstrijd. De lekkernijen werden per opbod verkocht. Het goede doel van de wedstrijd: een mooier marktplein.
Met het geld willen ze het marktplein namelijk pimpen. Vroeger had dat plein een mooi dorpskarakter, maar in de jaren zeventig is er flink wat aan veranderd. Wat er overbleef wordt tegenwoordig vooral als lelijk omschreven. “Eigenlijk alles wat je er aan doet, is een verbetering”, vertelt Hans Bakker van de Rotary lachend.
De Markt
Gelukkig voor Prinsenbeek wordt het plein volgend jaar flink onder handen genomen. Maar de Rotary wil er met het opgehaalde geld nog een schepje bovenop doen. Bakker: “Het doel van onze actie is om een historisch accent toe te voegen, waardoor er een verbinding komt tussen de nieuwe markt en de oude markt.” Alleen wat dat gaat zijn, is nog niet duidelijk.
Wat wel duidelijk is, is dat er maar een winnaar kan zijn. De jury, waaronder twee lokale bakkers en hun dochters, hebben alle taarten vakkundig geproefd. “We letten natuurlijk op smaak, structuur, de afwerking, de vulling en hoe hij eruitziet. Dus: zou ik hem kopen als hij in de etalage zou staan?” aldus bakker Mark Elias. En dat laatste is zeker belangrijk, omdat de winnende taart een jaar lang verkocht gaat worden door de twee bakkers uit de jury.
En de winnaar is…
Het was Elly Verschuren die er met de winst vandoor ging. “We zijn drie uur bezig geweest. En het grappige is, ik weet zelf niet eens hoe die smaakt, want het is voor het eerst dat ik hem heb gemaakt!”
   


29 maart: Examen Nieuwe Basiscursus.
Spannend!
De 9 kandidaten, die in januari aan de basiscursus begonnen zijn, werden deze avond in tweetallen door 2 examinatoren van het Oranje Kruis stevig aan de tand gevoeld over hun kennis en kunde. Onze Lotussen Kees Oomen en Cees Broos beeldden het ene na het andere letsel uit, dat behandeld moest worden. Met rode konen kwamen de kandidaten uit de examenruimte terug!
Daarna volgde voor de eerste kandidaten het lange wachten tot iedereen geweest was. De anderen zaten in spanning om wat komen ging. Om 22.15 uur was iedereen aan de beurt geweest en na overleg tussen de examinatoren werd om half 11 eindelijk de uitslag bekend gemaakt. Met een schitterend resultaat!! Alle onze deelnemers zijn geslaagd!! Van harte gefeliciteerd!
Wij hopen dat ze nog lang lid van onze vereniging zullen blijven en zich verder zullen bekwamen in de E.H.B.O. Mogelijk kunnen ze zich ook dienstbaar maken bij de evenementen in ons dorp.
Dank voor de intensieve begeleiding van de kaderinstructeurs Martin Neeteson en Corry Joosen. Tevens aan Kees Oomen, Cees Broos en Annette Wolfs, die bij alle cursusavonden geassisteerd hebben.


Zaterdag middag 10 maart was het weer zover.
De streekontmoeting van Kuatsu was weer druk bezocht door jonge judoka’s.
Verdeeld over drie groepen werd er fanatiek gesport. Gelukkig hadden wij, E.H.B.O.-ers, weinig te doen.
Met een paar aaien over de bol en een keer ademhaling reguleren waren we klaar. Verder hebben we erg genoten van het enthousiasme van de kinderen.
Kortom een geslaagde middag.


09 februari Carnaval in Boemeldonck 2018
Voor de E.H.B.O. is carnaval op vrijdagmiddag al weer begonnen met een ondersteuning bij een gezellige middag van de Zonnebloem. Het belooft weer een drukke carnaval te worden voor de vrijwilligers van de E.H.B.O. door alle activiteiten, die gepland staan tot en met dinsdag waarbij hun ondersteuning gewenst is. Vaak is deze ondersteuning ook hard nodig zoals uit het verleden gebleken is.
Zonnebloemmiddag
De zaal van de Drie Linden was goed gevuld met gasten van de Zonnebloem. Ze werden goed vermaakt met muziek (bandje de Mont Blancs, artiest, koor Yust Us, trompetduo van de Koedijk ), dans (line-dansgroep, rock-’n-roll en kinderen Belle-Fleur), een hommage aan de boom op de Markt (broers Spijkers), dit alles aan elkaar gepraat door Jan Kleemans. Ook prins Adrianus met zijn gevolg kwam nog langs en zorgde voor een leuke carnavaleske sfeer. De E.H.B.O.’ers hebben in rust mee kunnen genieten. Zij hoefden niet in actie te komen.
Teutenbal
De sfeer op het teutenbal was terug in de tijd. Decors met items uit de jaren 70…kleding als de Blues Brothers, Elvis en vlotte pakken met wijde pijpen. Je kon op de foto met Elvis en de Blues Brothers. Voor de E.H.B.O. was de inzet voor twee gevalletjes nodig. Eén slachtoffer was met zijn voorhoofd tegen een deurpost aangelopen. Het was aan het bloeden en hij kreeg een stevige bult op zijn voorhoofd. Omdat het bloed langs de zijkant van zijn gezicht en op zijn kleding drupte koos het slachtoffer ervoor om gelijk terug naar huis te gaan zonder dat wij iets hoefden te doen. De indruk was wel dat hij helder was toen hij wegging.
Het andere geval was een onwel wording. Dit slachtoffer lag op de grond bij de bar en is in halfzittende houding gezet en rustig bijgekomen. Het slachtoffer is door een tweetal vrijwilligers naar onze hulppost gebracht en daar maakte zich een huisarts bekend. Omdat het slachtoffer er steeds beter uit ging zien en alerter werd is samen met de huisarts besloten het slachtoffer na “observatie” naar huis te laten gaan, aangezien het hij dit ook wilde. Zijn partner hebben we meer gerust moeten stellen. Zij was in het begin aardig van slag. De organisatie heeft prima voor afzetting plaats ongeval en ruimte naar hulppost gezorgd. Dank daarvoor.
De avond is verder sfeervol, gezellig en rustig verlopen.
Prijsuitreiking kinderoptocht:
Gezellig en spannend. Terwijl  de deelnemers vol spanning afwachtten kregen we uit niet gedachte hoek (springkussens) toch enkele slachtoffers te behandelen. Eén slachtoffertje had een lens, die naar een hoek weggezakt was. Verder nog iemand met een scheurtje in de wenkbrauw en een flinke buil.
Piepersbal
Bij de opening van het eerste piepersbal liep de zaal geleidelijk vol, omdat er nog veel kinderen bij de prijsuitreiking waren. De jongste piepers moesten hun weg nog zoeken. We kregen veel vragen waar de toiletten waren. Voor enkele was het ook te lang en te druk: ze wilden graag opgehaald worden! Allen hadden een telefoonnummer op de arm! Verder een paar troostende woordjes, even wat koelen na een stoot of val. En 2x tanden door de lip, fijn te verhelpen door te laten zuigen op een ijsklontje!
Grote optocht van Boemeldonck
Zondag stond weer de grote optocht van Prinsenbeek op het programma van onze vereniging. Met een groep van 10 E.H.B.O.-ers en twee personen van het GHOR gingen we de uitdaging aan om bij te dragen aan een veilige optocht.
Rond 12.00 uur was er een briefing in de GHOR wagen op de markt, de teams werden ingedeeld en verdeeld over de route. Voorzien van materialen en een portofoon gingen de mensen op pad.
Een fantastische optocht trok aan de vele bezoekers voorbij en natuurlijk genoten wij als hulpverleners mee.
Tijdens de optocht vond er een incident plaats en moesten de E.H.B.O.-ers in actie komen. Het slachtoffers is overgedragen aan de ambulance dienst en inmiddels weten we  dat het slachtoffer weer thuis is.
Tevens is er assistentie gevraagd voor een aantal kleinere incidenten. Ook deze zijn vakkundig door onze mensen afgewerkt.
Tijdens de after-party van de optocht waren er een tweetal slachtoffers, die met verwondingen doorgestuurd zijn naar de huisartsenpost voor verdere behandeling.

Ik wil namens de BAK onze mensen bedanken voor de inzet tijdens de optocht en graag tot volgend jaar.
Prijsuitreiking Grote Optocht
Onder grote belangstelling werden de prijzen van de verschillende categorieën bekend gemaakt. De BAK wist op de gebruikelijke wijze “hofkapel polonaise” de spanning op te bouwen. Bij de categorieën van de A- en B-wagens was de zaal bomvol en liep de temperatuur hoog op. Tijdens de laatste fase meldde zich een slachtoffer met een ’s middags verstuikte enkel, die steeds pijnlijker werd. Op het podium met een coolpack op zijn voet kon hij toch getuige zijn van de winnaars. Met het opruimen van het podium struikelde een lid van de raad van elf en kwam ongelukkig ten val. Met de ambulance is hij naar het ziekenhuis vervoert.
Kreezie Carnaval
Ook het Kreezie Carnaval kende een rustige en gezellige avond voor de jeugd. Enkele standaard hulpverleningen, zoals wat koelen en een paar paracetamolletjes verstrekken.  Dat was het wel voor deze avond.
Vertrek Carnavalswagens van de Markt.
Ieder jaar wordt dit gebeuren steeds uitgebreider en grootser gevierd. Derhalve is nu ook ondersteuning van de E.H.B.O. noodzakelijk, gezien de grote menigte, die hier op af komt. Het was lekker zonnig, maar met een frisse wind tijdens het wegrijden van de Carnavalskastelen. Het massaal toegestroomde publiek genoot met volle teugen van de wagens, die vaak met muziek en alles weer in beweging, vertrokken langs de Kapelstraat.  Zie de foto’s. De winnaar kreeg terecht een staande ovatie van alle kijkers.

Link voor alle foto’s


03 februari Clubfeest
Het was een gezellige, e.h.b.o.-technisch zeer rustige avond. We hebben 1 pleister uitgedeeld.
Verder geen ondersteuning nodig geweest.


Beste mensen,

Wat is het toch fijn om met zoveel enthousiaste vrijwilligers te mogen samenwerken! En wat was het een feestje gisteren! Ik wil jullie allemaal bedanken voor je inzet gisteren. Dankzij jullie vrijwillige inzet hebben zo’n 460 piepers en 400 kreeziepubers een mooi voorproefje op carnaval en een geweldige avond gehad.
We kunnen wel stellen dat de jeugd het hier met de paplepel krijgt ingegeven.
Ik hoop dat de feesten tijdens carnaval ook zo gezellig en prettig verlopen.
Nogmaals grote dank (geven jullie het door aan de mensen van jullie team, die er gisteren bij waren?) en we zien elkaar vast wel ergens de komende dagen!
We zien ut zitte.

Met vriendelijke groet,

Nancy Giesbergen


02 februari Jeugdclubfeest
Het was weer een mooie avond. Er waren wel veel kleine ongelukken. In totaal 14 stuks allemaal koelen en 1 pleister. Ook 1 gekneusde enkel. Dit was bijna allemaal bij de piepers.


13 januari Samensprong in de Scharen Breda
Het was een lange dag van 8:30 uur tot 21:00 uur met geen zware incidenten. Vooral koel incidenten en 2 keer pleisterwerk, waarvan een voor een E.H.B.O.-er zelf. Maar die redt zich zelf maar!
Ondanks het feit dat het een lange dag was zeker geen vervelende dag. Toch mooi dat mede door onze aanwezigheid 200 jonge turners diverse oefeningen in een leuke onderlinge wedstrijd hebben kunnen laten zien.
                                 


11 januari Herhalingsles E.H.A.K.06 januari Snertloop Beek Vooruit voor Stichting Nu Jij Kids.
Traditiegetrouw wordt op de dag van de nieuwjaarsreceptie van Beek Vooruit ook een snertloop gehouden voor een goed doel. Deze zaterdag was dat ook weer het geval. Ondanks wat minder deelnemers kon aan het eind van de loop een cheque van 600 euro worden overhandigd aan vertegenwoordigers van de genoemde stichting. Onze bijdrage was hier in opgenomen. Wij als Eerste Hulpverleners hoefden niet in actie te komen.


04 januari Samensmelten WinterWonderBeek 2017/2018
Donderdagavond 4 januari 18.30u: het schaatseizoen bij WWB zit er weer op!
Onder aanwezigheid van een deel van de vrijwilligers werd er na de nieuwjaarswensen, teruggeblikt op een mooi evenement.
Na vele uren schaatsplezier was daar weer het moment van afsluiten en terugkijken op een mooi evenement. Ca 8500 schaatsers (ongeveer evenveel als vorig jaar) hebben dit 9e jaar van WWB genoten van een prachtige ijsbaan en vele leuke activiteiten, die daaromheen georganiseerd zijn. Dat het bij de schaatsbaan gezellig was blijkt ook aan het grote aantal bezoekers rondom de ijsbaan: 30.000! Het was weer echt de huiskamer van Prinsenbeek!
Ca 140 vrijwilligers  hebben zich rondom de ijsbaan ingezet om dit alles mogelijk te maken. Elk uur van de openingstijden waren er minimaal 8 vrijwilligers aanwezig: 2x E.H.B.O., 2x bardienst, 2x ijsmeester, 2x kassamedewerkers. Op tijden dat er extra activiteiten rondom de baan waren, waren dat er zelfs nog méér! En dan niet te vergeten de  zorg, die er ná sluitingstijd nog nodig was om alles in goede banen te leiden!  Chapeaux!
Voor de E.H.B.O.-ers waren de diensten meestal rustig: een enkele aai over de bol, een pleistertje hier en daar, af en toe een coldpack…  2 ongelukkig gevallen kinderen zitten met hun pols in het gips. Zij hebben nog wat langer “plezier”  van het schaatsen. Laten we hopen dat het ook voor hen weer spoedig goed afloopt.
Na deze terugblik ging de hele groep nog éénmaal het al licht dooiende ijs op om een mooie groepsfoto te maken als afscheid van het seizoen. Op naar de 10e editie van WWB!


02 januari Nog even schaatsen
Op de tweede dag van het nieuwe jaar is het gelijk weer lekker druk bij de schaatsbaan. De kinderen willen er nog heel lang plezier van hebben.
Samen op de foto met enkele schaatsfans.
Ook vanmiddag was er weer veel animo om te schaatsen.
P.s. vanochtend was er ook een groep van Kober buitenschoolse opvang aanwezig. Behalve 2x keertjes koelen en een aai over de bol is er niets voorgevallen.
28 december buitenschoolse opvang op de ijsbaan en ijshockey
Vandaag waren de kinderen van de buitenschoolse opvang van Kober en Belle Fleur aan de beurt. Meteen al een volle ijsbaan. We hebben meteen vast kunnen stellen hoe belangrijk handschoenen zijn bij het schaatsen. Hoewel er met een schaats over een hand was gereden was dankzij de handschoen hand of vingers niet beschadigd of verwond.
’s Middags was er een ijshockey clinic georganiseerd. Leek het er eerst op dat de Yeti’s nagenoeg alleen aanwezig zouden zijn. Gelukkig veranderde dat snel en stonden de kinderen in een rij om een stick en helm in ontvangst te nemen. Op de baan werd onder leiding van de Yeti’s basisoefeningen gedaan en tot slot een lekker partijtje ijshockey.
’s Avonds stond in het teken van ijs jeu de boules. 22 teams streden om de beker, die te winnen was.
27 december 35 + avond
Deze avond was voor iedereen vanaf 35 jaar. De jeugd kon  deze avond niet terecht op de schaatsbaan, omdat deze speciaal vrijgemaakt was voor mensen vanaf 35 jaar, die ook weleens gebruik willen maken van de schaatsbaan nu deze op de markt zo uitnodigend klaar ligt zonder het gekrioel bij schaatsen voor alle leeftijden. Wie is echter deze ene schaatser, die de hele baan voor zich zelf alleen heeft? 
22 december Santa Run
Ruim 70 deelnemers hadden zich aangemeld voor de Santa run, wederom georganiseerd door de mannengroep van de Samensprong. Alle deelnemers waren gekleed in  een Kerstmannenpak. Na een gezamenlijke warming-up werd het startsein gegeven. Het parkoers van 1,5 km begon bij de Kiosk naast de schaatsbaan. Vandaar uit ging deze door het trouwlaantje naar het kerkplein waar de deelnemers werden toegezongen met kerstliederen door een gelegenheidskoor. Vervolgens liep men via het Peperbos naar het sfeervol met lantarentjes verlichte park tot aan de rotonde en weer terug.  Na het trouwlaantje ging de route rechtsom de schaatsbaan en vervolgens dóór de tent van Winterwonderbeek.  De route mocht wandelend of joggend gelopen worden, naar keuze 1,2 of … keer. Na afloop kreeg men in het horecagedeelte van de schaatsbaan een heerlijk kopje erwtensoep. Onder genot van muziek van de dj kon men nog gezellig uitblazen en napraten. De opbrengst is bestemd voor de Jeugdraad en de Zonnebloem afdeling Prinsenbeek.
21 december een volle dag schoolschaatsen
Vandaag was het weer gezellig druk met schoolschaatsen. De kinderen van de Eekhoorn en de Griffioen hebben volop genoten van het schaatsen. Ze zaten al vol energie voor het kerstdiner van die avond op school. Volgens de kinderen zouden er lekkere hapjes geserveerd worden. Helaas was er toch nog een slachtoffertje, die hard op haar knie was gevallen. Koelen gaf geen verlichting. We hebben nog contact gehad met de huisarts voor haar. Na de aflossing door een andere E.H.B.O-er nog even langs gegaan om te informeren hoe het er mee ging. Ze kon toch naar de kerstviering op school en de blessure leek mee te vallen.
20 december Special Stars on Ice
Deze avond was een geweldige avond met deze sterren met een beperking. De gasten hebben genoten van de ijsbaan en de dj’s. Wij kregen gewoon kippenvel bij het zien van het plezier dat deze mensen hadden. Ze waren zo ontzettend enthousiast.
18 december Bezoek Zonnebloem en Hagedonk.
Vandaag waren te gast mensen van de Zonnebloem en Hagedonk bij WinterWonderBeek. Samen met groep 4 van de Griffioen hebben zij genoten van een leuke middag. Voor de aanwezige E.H.B.O-ers was er alleen een spontane bloedneus, die behandeld moest worden.
Na schooltijd werd het gelijk een stuk drukker op de schaatsbaan.
16 december Een rustige ochtend
Vanmorgen was het lekker rustig en relaxt. Al met al een gezellige ochtend.
Vanmiddag was het weer gezellig druk op de baan. Geen werk voor de E.H.B.O., dus weer een prima dag.
15 december Eerste scholen schaatsen bij WinterWonderBeek
Vandaag stond schoolschaatsen op het programma. Al gelijk om 09:00 uur was het gezellig druk vanwege de komst van een schoolklas uit Teteringen, gevolgd door 2 klassen van de Griffioenschool. Leerlingen van de Wisselaar uit Breda-Noord kwamen rond 11:30 uur schaatsen. Tussen de middag werden zij door de ouders van de juf getrakteerd op pannenkoeken. Vanaf half drie werden zij afgelost door een klas van de Horizon.
De dag is voor deze leerlingen prima verlopen. 3x was er een coldpak nodig om een kleine verzwikking te verzachten. Maar ze gingen daarna weer snel het ijs op.
14 december Opening WinterWonderBeek
Vandaag was de officiële opening van de 9e editie van WinterWonderBeek. Om 20:00 uur vonden de toespraken plaats, waarna door wethouder Boaz Adank en GertJan Bartels plechtig het lint doorgeknipt werd. Daarmee was  de ijsbaan vrijgegeven om te gaan schaatsen.
Als eerste mocht een groep schaatsters van Demo Ice United laten zien wat allemaal mogelijk is op het ijs. Na hun indrukwekkende show was het de beurt aan de jeugd van Prinsenbeek om te gaan schaatsen. Dit alles werd vanaf het begin gade geslagen door 2 vrijwilligers van de E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek.
De komende 3 weken zullen vele leden van de E.H.B.O.-vereniging per toerbeurt aanwezig zijn bij het schaatsen en alle activiteiten, die georganiseerd zijn.

Link voor meer foto’s


01 december Nieuwe cursus Eerste hulp aan Kinderen (EHAK)
Op verzoek van een groep van 8 vrienden/koppeltjes is deze cursus op vrijdag 10 november gestart. Enkele hebben al kleine kinderen, één deelneemster wordt zeer binnenkort moeder. De motivatie was duidelijk aanwezig binnen deze gezellige groep. De theorie was steeds goed uit het boekje doorgenomen en er werden kritische vragen gesteld. Gabriël Huijbregts had zich beschikbaar gesteld om als kind-lotus de diverse letsels uit te beelden. Hij deed dit zeer serieus en liet zich niet van de wijs brengen.
De 3e en 4e avond werd de opgedane kennis met een theoretisch “proefwerk” getoetst. De resultaten hiervan waren keurig. De 4e avond was er naast de theoretische toets ook nog een klein praktisch examen. Dit was niet aangekondigd en in eerste instantie schrok men hier even van. Maar ook nu bleek dat goede inzet tot goede resultaten leidt!
Alle kandidaten zijn geslaagd en hebben hun Oranje Kruis certificaat behaald!
Klik hier voor meer foto’s


26 november Veldtoertocht RTC
Veel deelnemers hebben zich dit jaar weer aangemeld voor de jaarlijkse veldtoertocht van RTC. Tussen de 600 en 650 deelnemers vertrokken tussen 8:00 uur en 10:00 uur voor een tocht van 48 of 28 kilometer door het Liesbos, de Vloeiweide, richting Galderse meren, de  Pannenhoef en terug via de Hooikar en de Verloren hoek.
Een E.H.B.O.-er is in de Drie Linden gebleven, de andere hulpverlener heeft een rondje met de organisator door het gebied gereden, waarbij meteen de verkeersregelaars van koffie werden voorzien. Hoewel we hoorden dat er iemand gevallen was en vanwege last van zijn knie door de organisatie van RTC moest worden opgehaald, heeft deze deelnemer zich niet bij ons gemeld.
Na een heerlijk kopje erwtensoep konden we zonder acties van de zondagmiddag gaan genieten.

Klik hier voor meer foto’s


19 november Intocht Sinterklaas
De Sint is weer aangekomen in Prinsenbeek. Na eerst te zijn toegezongen op de Markt maakte de sint een  rondritje door Prinsenbeek op zijn paard. ‘s Middags konden de kinderen hem begroeten in de Drie Linden. Daar mochten ze eerst samen met Kookpiet soep koken van allerlei ingrediënten: druiven, bloemkool, prei, paprika, maar ook cola, chocolademelk…  Maar ze misten iets om de soep echt lekker te maken……. Een andere groep kinderen ging aan de slag met eierkoeken versieren en cadeautjes inpakken. Het werd een gezellige middag voor iedereen, waarbij de E.H.B.O.-’ers rustig konden meegenieten.


18 november Drukbezochte Reanimatiepartnerdag Hartstichting
Zaterdag 18 november hebben enkele bestuursleden/kaderinstructeurs de jaarlijkse reanimatiepartnerdag van de Hartstichting bezocht. Deze werd dit keer gehouden in het van de Valk hotel in Vianen.
’s Ochtends werden we bijgepraat over de resultaten van de Burgerhulpverleners campagne en Hartstichting events van vorig jaar: het doel om 170.000 bij  HartslagNu en HartveiligWonen aangemelde burgerhulpverleners te verkrijgen is behaald (1 % van de bevolking). De spreiding in het land is nog niet optimaal en verdient nog de nodige aandacht. Het aantal burgerhulpverleners in de Randstad met name in de grote steden, blijft nog achter.
Daarna werd het nieuwe campagnedoel voor komend jaar gepresenteerd:
Meer AED-apparaten 24/7 bereikbaar en inzetbaar via Hartslag Nu/HartveiligWonen.
Vervolgens kwam aan bod wat nodig is om de 6-minutenzones in de toekomst te behouden. Reanimatiepartners uit Amersfoort en de Zaanstreek vertelden hoe zij hun 6-minutenzone invullen en burgerhulpverleners trainen en getraind houden.
In de gemeente Haaglanden/Den Haag is in samenwerking met diverse partijen een project opgestart om meer AED’s in kasten beschikbaar te krijgen.
Vanaf 2018 kunnen eigenaren van een AED de pads declareren bij de plaatselijke ambulancedienst als het apparaat een keer gebruikt is.
Na een heerlijke lunch werden er nog 3 workshops gegeven. Daarin konden de aanwezigen in groepjes discussiëren en brainstormen over hoe de 6-minuten lessen aantrekkelijk gegeven kunnen worden om zo de cursisten vast te houden en hoe de Hartstichting daarin kan bijdragen met materialen en/of middelen. Ook was er een workshop waarin het gebruik van het reanimatieplatform (voor aanmelden van cursussen en cursisten) werd uitgelegd.
Onder genot van een lekker hapje en drankje kon nog even nagepraat worden, alvorens weer helemaal up to date huiswaarts te gaan.


10 november Prinsenzitting
Op 10 november werd in de Drie Linden het nieuwe carnavalsseizoen door de BAK geopend. Tijdens deze avond werd in de finale uit 4 liedjes het carnavalslied van 2018 gekozen. Hé hé werd de winnaar. Daarna werd in een 2.0-versie het nieuwe bak-gezelschap voorgesteld: de dansmarietjes, de raad van elf en natuurlijk de nieuwe hofdames en de Prins!
Het was een druk bezochte avond waarin iedereen alweer in de carnavalssfeer kon komen.
Wij hebben van het spektakel volop mee kunnen genieten, want onze inzet als E.H.B.O.-ers was niet nodig.


06 november Cursus BLS/AED scouting
Op 6 november heeft deze enthousiaste groep stafleden van Scouting Thomas More uit Prinsenbeek  de cursus hartreanimatie succesvol afgesloten. Zij zijn trots op het behaalde certificaat. Met z’n allen maken ze Prinsenbeek weer een stukje “hartsafer”.


05 november Judo Haagse Beemden in de Scharen.
Zondag 5 november werd door Judovereniging Haagse Beemden weer de jaarlijkse  Open Bredase Kampioenschappen Judo georganiseerd. Wederom in Sporthal De Scharen. Aan dit grote toernooi doen ongeveer 650 deelnemers van 5 – 20 jaar uit heel Nederland, Belgie en Engeland mee. Er wordt de hele dag gejudood  op 8 matten.
De deelnemers en deelnemertjes zijn heel fanatiek en willen allemaal graag winnen. Als dat een keertje niet lukt is de teleurstelling groot. Pijntjes van de armklem of houtgreep komen dan extra hard aan!
De 8 aanwezige E.H.B.O.-ers hadden er een drukke dag mee: Naast troosten vooral veel koelen, een pleister hier en daar, bloedneuzen, maar ook een sleutelbeenbreuk, een schouder uit de kom(die er gelukkig weer terug inschoot), gekneusde(of gebroken?) teen en pols, gekneusde duim, enkels en ellebogen. Er kwam van alles op onze pad.
Voor de betreffende slachtoffertjes minder leuk, maar de E.H.B.O.-ers kijken terug op een dag waarop onze aanwezigheid zeer welkom was en we ons nuttig hebben kunnen maken. Naast een uitstekende verzorging door de organisatie een mooi evenement om onze kennis in praktijk te brengen.


05 november Judo Kuatsu de Drie Linden Prinsenbeek
Afgelopen weekend was er weer veel te beleven bij Judovereniging Kuatsu. Zondagochtend werden de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden. Traditioneel betraden de ruim 70 judoka’s onder luid muziekgeschal de grote zaal. Dit jaar gingen ze voor het eerst niet individueel strijden, maar werd iedereen in een team ingedeeld. Er waren acht teams, elk team bestond de kleinste pupillen oplopend tot de grote senioren.
Alle judoka’s van Kuatsu zaten nog bij te komen van de clubkampioenschappen in de ochtend, maar ’s middags moesten ze meteen weer flink aan de bak. En met niemand minder dan Roy Meyer!
Onze vereniging verzorgde de E.H.B.O. Helaas waren buiten de bekende aai over de bol blessures ook een tweetal blessures, die we moesten doorsturen naar de professionele hulpverlening.


17 september Biks Blaosfestijn.16 september Biks Preuvenement
Genieten van lekkere hapjes en rock muziek tijdens Biks Preuvenement Onze Eerste Hulpverleners hadden ongetwijfeld meer publieke belangstelling verwacht tijdens het spetterende optreden van de rock-band MT Bottles.
Jammer dat waarschijnlijk door de mindere weersomstandigheden veel Beekse liefhebbers van rockmuziek zijn thuisgebleven.
Degenen, die er wel waren hebben zich tegoed gedaan aan de lekkere hapjes en genoten van de muziek.
Onze Eerste Hulpverleners hebben een rustige avond gehad.


09 september Zonnebloem wandeling HagedonkHet was een gezellige rolstoelwandeling naar de overveldsestraat. Jammer genoeg kwam er een regenbui opzetten toen de deelnemers op weg gingen. Ook tijdens de terugreis werd men onaangenaam verrast met een regenbui wat even jammer was. Er was gezellige muziek. Er werd veel gekletst bij een hapje en drankje.


09 september Pitt-festival
Op een enkel buitje na was het verder een prachtige dag.  Met het plakken van een pleister en het helpen van een dronken jonge man was de ondersteuning beschreven. Daarnaast konden de eerste hulpverleners lekker genieten van het festival. Het was een geslaagd festival zonder incidenten.


25 augustus Fietsvierdaagse
Afgelopen dinsdag startte de fietsvierdaagse in Prinsenbeek. Het was dit jaar al voor de 29e keer dat dit evenement georganiseerd werd. We kijken terug op mooie fietstochten elke dag. De weergoden waren de fietsers dit jaar ook goed gezind. Elke avond fietsten ca. 60 deelnemers 15 of 25 km door de mooie omgeving van Prinsenbeek. De ene keer ging het richting Etten-Leur. Dan naar de Mark en over de koeiendijk naar Langeweg. Een andere keer naar Rijsbergen.15 juli  Kuil run
Onder een flauw zonnetje verzamelden om 14.00 uur  de deelnemertjes van de 2,5 km zich. Na een pittige warming up werd het startschot gegeven.  Groot en klein begaven zich op weg, om zich onderweg te laten bestrooien met verfpoeder. Sommige hielden het tempo hoog, anderen maakten er een wandeling van. Na een klein uurtje was iedereen weer terug op het terrein van de Kuil.
Daarna was  de 4 km ronde aan de beurt. Hier werd fanatieker hard gelopen én met verfpoeder gegooid.
Twee van onze E.H.B.O.’ers fietsten achter de lopers aan. Twee E.H.B.O.ers bleven op het terrein van de Kuil, waar ook het springkussen druk gebruikt werd.  Na de prijsuitreiking volgde nog een verfexplosie. Iedere deelnemer had een zakje verfpoeder gekregen en gooide dit tegelijk in de lucht. Dit was een mooi spektakel.

 

De E.H.B.O. was voorzien van extra flesjes oogspoeling, maar dit was gelukkig niet nodig. Op het springkussen had iemand met zijn vinger een flinke opdoffer gekregen. Deze hebben we gekoeld en het advies gegeven als de pijn niet minder werd er even naar te laten kijken.

Het was een mooi evenement voor een goed doel, dementerende mensen op Hagedonk,  met ideale weersomstandigheden.
 
Link voor meer foto’s


9 juli Zeskamp
Gedurende deze zeskamp zijn een aantal deelnemers gewond geraakt. Een deelnemer had een zwaar gekneusde of gebroken(?) teen. Daar werd maandag een foto van gemaakt. Vervolgens meerdere deelnemers, die vroegen om enkele pleisters en een paar koelingen. Ook een deelnemer met een hoog wervelletsel. Deze persoon is gestopt met deelname aan de zeskamp. Zij kreeg het advies rust te houden en eventueel ook maandag naar de huisarts of een fysiotherapeut te gaan. Ook met het oog op vakantieplannen die ze had eind volgende week.


03 juli Succesvol examen E.H.B.O. Jeugd – A examen basisschool Apollo.
Maandag werd een spannende dag voor de leerlingen van groep 8 van de Apollo school in Prinsenbeek. In de morgen moesten zij het schriftelijke examen van de cursus E.H.B.O. Jeugd-A afleggen.
Nadat drie leerlingen de herkansing goed hadden afgewerkt, mochten ze allemaal ’s middags laten zien wat ze in de praktijk er van terecht brachten.
De examinatoren Wout en Rien Meeuwissen, Mien van Roozendaal en Cees Broos konden na afloop aan alle 19 kinderen vertellen dat ze geslaagd waren.
Margot van den Hil en Corry Joosen, die de cursus samen met de leerkrachten hadden verzorgd, hebben weer een prima lichting jeugd E.H.B.O.-ers afgeleverd.


02 juli Horsefood Eventing Talent