Archief tot 16 maart 2017

Woensdag 15 maart Congres Nederlandse Reanimatieraad.
Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) is bezocht door 3 bestuursleden, waarvan 2 kaderinstructeurs BLS/AED van onze vereniging. Zij hadden een leerzame dag over tal van onderwerpen, die met hartreanimatie en het geven van reanimatieonderwijs te maken hebben. Ook waren er veel bedrijven met aanverwante materialen (o.a. diverse poppen en AED-apparaten) aanwezig.


Maandag 13 maart Examen jeugd-E.H.B.O.
Een spannende dag voor de leerlingen van groep 8 van basisschool de Werft in de Haagse Beemden. Na enkele weken cursus jeugd-EHBO door Annette Wolfs, hebben ze examen! Zoals je kunt zien, allemaal blije gezichten, want iedereen is geslaagd!! Van harte gefeliciteerd allemaal.


De Grote Carnavalsoptocht
Ook bij de Grote Carnavalsoptocht van Boemeldonck was de E.H.B.O. met een groot aantal vrijwilligers aanwezig ter ondersteuning. Totaal 12 personen fietsten of stonden langs de route.

Alle E.H.B.O-posten waren op tijd op de uitgangspositie. Dit jaar waren alle teams voorzien van een portofoon en werden aangestuurd vanuit de centrale post. De centrale post had een overzicht van de posten en bij een incident werd direct contact gezocht met de dichtstbijzijnde E.H.B.O.-post, iets wat goed is uitgevallen. Evenals vorig jaar hadden we een calamiteitenteam op de fiets.
Dat dit geen overbodige ondersteuning is blijkt wel uit onderstaande opsomming van situaties, waarbij de hulp van een E.H.B.O.-er ingeroepen is.

Een carnavalvierder meldde zich aan de GHOR wagen met klachten aan de ribben. De jonge dame was de dag er voor al gevallen en had geen klachten in de ademhaling, maar het was pijnlijk. Haar doorverwezen naar de huisartsenpost ter controle.

Bij een melding van onwel wording op de hoek Markt/Kapelstraat bleek deze mevrouw geraakt te zijn door een van de wagens.Twee teams waren ter plaatse en via de politie hebben we de melding doorgegeven aan de ambulancedienst. Inmiddels was er een passerende arts ter plaatse die ondersteuning heeft gegeven. Deze mevrouw is door de ambulancedienst meegenomen en het telefoonnummer van de persoon is doorgegeven aan de BAK, zodat zij nog kunnen navragen hoe het met haar gaat.

Een persoon heeft zich gemeld bij de fietspost met een, vermoedelijk, peesletsel aan de vinger. Hij had zelf een ondersteunde spalk geregeld en is door de fietspost doorverwezen naar de huisarts.

Een andere carnavalvierder meldde zich aan de GHOR-wagen met een ondiepe snijwond aan het onderbeen. De wond is schoon gemaakt en opnieuw verbonden.

Tijdens de afterparty meldde een slachtoffer zich bij de politie-unit. Hij had klemgezeten tussen een box tijdens demontage. De plek gekoeld en verzorgd.

De samenwerking tussen de hulpdiensten was optimaal en verdiend voor alle diensten en de centrale post een compliment.

Verder was het een groot feest tijdens en na deze optocht. Er was sprake van ongeveer 58.000 toeschouwers, dat duidelijk te zien was aan de volle straten langs de route.

 

Piepersbal en Kreeziecarnaval
In de sportzaal ging ook het Piepersbal en aansluitend het Kreeziecarnaval weer van start. Vooral toen de uitslagen van de kinderoptocht bekend waren werd het er weer een gezellige drukke boel!

Prijsuitreiking kinderoptocht.
Hierbij liep de spanning weer flink op! Natuurlijk nog extra opgevoerd door de sprekers van de BAK: Tussendoor nog even roeien… de Hofkapel speelt nog een nummerke….
De puddingbuksen gingen in de CKO er met de eerste prijs vandoor, de Apekoppen in de BK.

Kinderoptocht
De kinderoptocht had weer een flink aantal deelnemers (98!). Gelukkig bleef het nagenoeg droog, al stond er wel een koude wind! Onze 4 E.H.B.O.-ers zijn met de optocht meegefietst. Zo konden zij het hele parkoers in tweetallen in de gaten houden. Voor 2 kinderen zijn zij in actie moeten komen. Een meisje hebben ze moeten doorverwijzen, omdat ze met haar hand in glas was gevallen. Zij had een flinke wond. Een andere deelnemer bezeerde zich aan een wagen.  Maar de pijn trok gelukkig met een beetje rust weer weg en kon hij de optocht weer verder uit lopen.

Vrijdag 24 februari : Aftrap van karnaval in Boemeldonck door de Zonnebloem.
De gasten van de Zonnebloem kregen in een leuk versierde Belle Fleurzaal een gezellige middag aangeboden. Op het scherm konden zij onder genot van een lekker kopje koffie of thee genieten van foto’s uit de oude doos van Prinsenbeek. Daarna werd het scherm gevuld met foto’s, die gemaakt waren van de carnavalesk aangeklede gasten in een schilderijlijst. Ondertussen werden zij vermaakt met oude muzieknummers door een band, een jeugdige zangeres en Corné Voesenek. Tussendoor konden zij genieten van 2 goochelaars en natuurlijk kwam ook het voltallige BAK-gezelschap nog langs! Alles werd gezellig aan elkaar gepraat door Jan Kleemans en Jan Boomaarts.

Het werd voor ons als EHBO-ers nog even spannend toen ze, samen met de kinderen van Belle Fleur, zo’n honderd ballen, die de zaal in kwamen, met zijn allen “hoog” moesten houden. De ballen kwamen van alle kanten en er gingen ook wat glazen omver! Een man gleed uit op de natte vloer, maar had zich gelukkig niet bezeerd.

Link voor alle foto’s over Carnaval


Maandag 13 februari 2017 was de algemene ledenvergadering. Deze werd druk bezocht.
Gezien haar werkzaamheden voor haar bedrijf EHBO-helpt kon Corry Joosen zich naar haar gevoel niet meer voldoende inzetten voor het bestuur van onze vereniging. Zij heeft zich daarom niet meer herkiesbaar gesteld. In haar plaats is, met bijna unanieme stemmen (1 blanco stem), Denise Roelands gekozen tot nieuw bestuurslid.

Overige zaken, die in de vergadering besproken zijn, zijn terug te lezen in het verslag, dat bij de volgende de algemene ledenvergadering komt.
Na de vergadering was er een interessante lezing door Kees van Leijsen over ” het hart en zijn problemen”.
Kees begon zijn lezing met een stukje anatomie (bouw en werking) van het hart. Daarna kwamen een groot aantal hart- en vaatziekten langs, zoals het aneurysma, trombose, hartritmestoornissen en aangeboren hartafwijkingen. De meest voorkomende hartproblemen heeft hij behandeld. Het blijkt dat hierbij vaak de kransslagader betrokken is.

Per dag overlijden in Nederland meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Bij 80 mensen komt dit door een hartinfarct. Dit is een verstopping van de kransslagader van het hart door een bloedstolsel. Het gedeelte van de hartspier dat achter deze verstopping ligt krijgt dan geen zuurstof meer en sterft af. Dit tekort aan zuurstof geeft een beklemmende, drukkende pijn op de borst. De ernst van een infarct is afhankelijk van de grootte en de plaats van de verstopping.

Als er door aderverkalking een vernauwing in de kransslagader zit kan er ook een tekort aan zuurstof ontstaan. Dit geeft bij sterke emoties of inspanning een drukkende pijn. In dat geval spreekt men van angina pectoris. De klachten zijn dan te verhelpen door een spray of tablet onder de tong. Deze zorgt er voor dat er meer bloed naar de hartspier gaat. Ook kunnen bloedverdunners of antistollingsmiddelen voorgeschreven worden. Deze voorkomen dat er bloedstolsels ontstaan, die de kransslagader kunnen afsluiten.

Risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten zijn:
– roken
– hoge bloeddruk
– diabetes
– overgewicht
– verhoogd cholesterolgehalte van het bloed
– langdurige stress

Ook erfelijkheid en leeftijd en geslacht (man/vrouw) spelen een rol. Bij vrouwen komen de meeste klachten pas na de overgang, omdat het vrouwelijk geslachtshormoon beschermt tegen aderverkalking.

Bij een hartinfarct sterft het stuk spier na de verstopping af. Dit geeft prikkels af aan andere kleine hartspiertjes in de omgeving. Deze gaan zich dan samentrekken waardoor kamerfibrilleren ontstaat. Door kamerfibrilleren is er geen samentrekking van het hart meer die de bloedstroom op gang houdt. Er is dan geen bloedcirculatie meer en er zal gereanimeerd en gedefibrilleerd (AED) moeten worden.

Bij de meeste hartinfarcten is een patiënt nog bij bewustzijn. Naast de beklemmende, drukkende pijn midden op de borst, kunnen er klachten zijn van uitstraling naar de bovenarmen, hals, kaak, rug en maagstreek. Het kan ook samen gaan met bleek zien, geeuwen, zweten, misselijkheid en braken. Ook kan er aandrang tot ontlasting zijn (Laat de toiletdeur niet op slot doen!). Deze klachten kunnen plotseling ontstaan, maar ook heel geleidelijk. Als de klachten in rust langer dan 5 minuten duren is het zaak snel 112 te bellen!

Vrouwen hebben naast bovenstaande klachten ook vaker meer algemene klachten, die moeilijk te plaatsen zijn en zelfs door artsen niet altijd als infarct worden herkend! Denk hierbij aan kortademigheid of snelle ademhaling, extreme moeheid, duizeligheid, onrustig gevoel en of angst. Deze klachten worden vaak ook als overgangsklachten genoemd en daarmee verward.

Kees ging daarna nog in op de onderzoeken, die in de ambulance en/of ziekenhuis gedaan worden om een goede diagnose te kunnen stellen en de diverse behandelmethodes. Belangrijk is SNEL HANDELEN. Dit beperkt de schade aan het hart.

Om een hartinfarct te voorkomen is een gezonde leefstijl belangrijk. Denk hierbij aan:
– Niet roken
– Minimaal 30 minuten per dag matig intensief bewegen.
– Een gezond gewicht
– Gezonde voeding
– Langdurige stress vermijden.

Link voor meer foto’s


30 januari Lezing door Mevr. Denise Rovers-Roelands over ALCOHOL EN DRUGS
De opkomst voor deze lezing was groot. 51 leden waren vanavond aanwezig om onze kennis over alcohol en drugs en wat te doen als EHBO’er bij te spijkeren.
Na een paar vragen om onze voorkennis te pijlen ging Denise in op de werking van (te veel) alcohol in ons lichaam. Verschijnselen hiervan kunnen zijn: agressiviteit, blij, opgewekt, knuffelig worden, vrijer in sociale omgang.

Alcoholvergiftiging treedt bij volwassenen op bij een bloedpromillage van 4% (ca. 20 glazen). Jongeren zijn kleiner en hebben minder circulerend vocht. Daardoor komen zij sneller aan dit promillage. Bij vrouwen is de vocht-vet verhouding in het lichaam anders, waardoor zij eerder een hoog bloedpromillage hebben.
Vervolgens ging zij in op de gevaren van teveel paracetamol-gebruik. Dit kan vooral schade aan de lever veroorzaken. In combinatie met alcohol ontstaan vergiftigingsverschijnselen nog sneller en treedt ongeneeslijke leververvetting op.

Daarna kwamen de drugs aan bod. Door drugsgebruik komen jaarlijks 4500 tot 5000 mensen op de eerste hulp terecht!
Ze heeft besproken welke soorten drugs er zijn en wat zij in het lichaam voor verschijnselen geven. Bij stimulerende middelen zie je:
– grote pupillen
-snelle hartslag ( boven de 100)
– lichaamstemperatuur stijgt, waardoor het slachtoffer flink gaat zweten (pas op voor onderkoeling!)
– snelle ademhaling
– schokkende bewegingen
– verhoogde gevoeligheid
– acute verwardheid
XTC is een vrij onschadelijke drugs, die de gebruiker vrolijk maakt. Hij vindt alles leuk en is niet vervelend. Na 4-6 uur is een pil uitgewerkt en deze drugs is niet verslavend. XTC gebruikers hebben veel dorst. Hierdoor zijn zij vaak te herkennen aan het drinken van flesjes water en leuk doen! De combinatie met alcohol is namelijk niet prettig.
Speed gebruikers zijn wel vaak vervelend. Zijn krijgen veel zelfvertrouwen waardoor het echte betweters worden! Door de speed voelen zij geen vermoeidheid meer en zijn dus zeer actief. Dezelfde verschijnselen zie je bij cocaine-gebruikers. Zowel bij Speed als cocaine gebruikers kun je vaak het beste 112 (politie) bellen. Probeer ze verder gerust te stellen.
Verdovende middelen (bijv GHB) geven tegenovergestelde verschijnselen:
– begint vaak met misselijkheid en overgeven (lopen naar buiten om over te geven)
– vertraagde hartslag (ca. 40 per minuut tijdens het feesten!)
– vertraagde ademhaling
– daling van de lichaamstemperatuur
– verlaagde spierspanning
– verwardheid
Gecombineerd gebruik van GHB met XTC of alcohol is extra gevaarlijk. Hierdoor kan ook verkramping van spieren en kransslagaders optreden met hartritmestoornissen tot gevolg! (reanimeren!).
Daarna ging ze nog in op de hallucinerende middelen. Hierbij zie je vaak wisselende stemmingen, verwardheid en/psychoses, waardoor ze zichzelf in gevaar kunnen brengen.

Wat je in ieder geval moet doen bij overmatig alcohol en drugsgebruik is:
– denk aan je eigen veiligheid en die van het slachtoffer
– Controleer vitale functies: hartslag, temperatuur, ademhaling en pupillen.
– Probeer de persoon wakker te houden. Voorkom dat hij/zij knock-out gaat (vooral bij GHB)
– Houd de luchtweg vrij (stabiele zijligging of kinlift).
– Let op de lichaamstemperatuur: binnen koelen, buiten oppassen voor onderkoeling (dekens)
– Bel 112 (ambulance, politie).

Link voor meer foto’s


28 januari Kuatsu Streekontmoeting
Zaterdag waren er ongeveer 125 beginnende judoka’s vanaf 6 jaar die deelgenomen hebben aan de streekontmoetingen.
Deze keer werd de streekontmoeting georganiseerd door Kuatsu in de dojo in de Drie Linden in Prinsenbeek.
Onze vereniging heeft de EHBO ondersteuning op zich genomen en buiten wat koelen en troostende woorden van de EHBO-ers is er verder geen inzet nodig geweest.

Link voor meer foto’s.


21 januari Turnwedstrijden de Samensprong
Zaterdag 21 en zondag 22 januari organiseerde de Samensprong een turnwedstrijd in sporthal de Scharen in Breda.
Onze  EHBO was hierbij aanwezig om eventuele letsels te verzorgen/behandelen.
Het was weer een bijzonder geslaagd turnweekend. Er hing een relaxte sfeer en we hebben als EHBO’ers weer kunnen genieten! Buiten wat koelen en een enkelblessure hebben we niet veel te doen gehad.

Link voor meer foto’s


WinterWonderBeek van 15 december 2016 tot en met 5 januari 2017.
De tent is zaterdag 10 december gezet en vanaf 12 december wordt deze ingericht. Op 15 december, een kleine week verder, is het zover.
Voor de 8e keer WinterWonderBeek. Met een aankleding, die nog mooier is dan de voorgaande jaren (dankzij de speciale werkploeg). Een genot om rondom de schaatsbaan aanwezig te zijn.
Vandaag 15 december wordt de schaatsbaan officieel geopend. Gedurende drie weken volop schaatsplezier en diverse activiteiten, waarbij de E.H.B.O.-vrijwilligers dagelijks aanwezig zijn voor ondersteuning.
Mede namens de organisatie van WINTERWONDERBEEK en de vele schaatsers/schaatsertjes, alvast hartstikke bedankt.
Want zonder Eerstehulpverleners…..geen schaatsbaan.

img_4947

Na drie weken schaatsplezier is vanavond WinterWonderBeek feestelijk afgesloten. Het ijs smelt inmiddels. Mede dankzij de vele E.H.B.O.-vrijwilligers is het mogelijk geweest dat er elke dag geschaatst kon worden. Het bestuur van E.H.B.O.Prinsenbeek bedankt daarom met name de volgende vrijwilligers:

Rien Meeuwissen, Kees Oomen, Elly Verschuren, Cees Broos, Annette Wolfs, Mien van Roozendaal, Jose van Gelder, Piet van Leijsen, Johan van de Made, Theo de Hoog, Christ Huijben.
Niet op de foto staan maar wel actief meegeholpen:
Rick Lodewijk, Christ van Leijsen, Jos Voesenek, Jeanne van Gurp, Mirjam van Paasen, Saskia Franken, Theo de Hoog, Nelly en Christ Hoppenbrouwers, Dimfy Vissers, Daphne Snoek, Denise Roelands, Margot van de Hil, Piet Vissers, Mieke van Gurp, Ton Verwijmeren, Judith Stoop, Ton van de Goorbergh, Maikel Huijbregts, Monique Martens, Kevin Pluk, Amy Schalk, Corry Joosen, Erik van Oorschot, Marjolein Looijmans, Maaike Stoffelen, Corne Jongenelen, Ad Timmers en Henk van de Pluijm.

Link voor meer foto’s.

Link voor demonstratie schaatstalent

Santa-run
Op de 2e WWB-dag organiseerde de Samenspronggroep van Janus Otto een Santa-run. De opbrengst gaat naar de Zonnebloem en de Jeugdraad.  Bij aanvang stond een grote groep grote en kleine Kerstmannen klaar. Sommige nog extra uitgedost met lichtjes. Na een gedegen warming-up volgde het startsein. De joggers vertrokken eerst, gevolgd door de wandelaars. De tocht ging via het kerklaantje, achter de kerk om, het mooi met kaarsjes verlichte park in, richting de rotonde en weer terug. Er mochten 1 tot 3 rondes gelopen worden.

We hebben met 2 E.H.B.O.-ers achter de lopers aangefietst. Gelukkig, voor de deelnemers,  was er geen eerste hulp nodig. Na afloop was er heerlijke erwtensoep en werd er nog gezellig nagekletst bij een drankje.

Lichtjestocht in Prinsenbeek.
Op vrijdagavond om 18:00 uur trok vanaf de manege de stoet met de verlichte tractoren door de straten van Prinsenbeek. De lantarens in bepaalde straten waren zelfs door de gemeente uitgezet om het effect van alle verlichting goed uit te laten komen. De E.H.B.O. was ook hierbij aanwezig en volgde de route op de fiets. Samen met de groep kinderen met lampions en hun ouders kwamen de vrijwilligers aan op de markt om naar het vuurwerk te kijken dat door tuincentrum Schalk werd verzorgd.


23 december De Beek in Actie.
Vrijdag was Prinsenbeek in actie in het welzijnsgebouw De Drie Linden. Stichting de Beek in actie vroeg onze assistentie voor hun benefietavond ten gunste van het KWF kankerbestrijding.
De band The Originals en dj. Robin de Craen verzorgde een leuke en zeer gezellige avond vol muziek. Voor onze E.H.B.O.-ers was er geen inzet en zij hebben ook genoten van een geweldige avond.
actieimg-20161224-wa0001 img-20161224-wa0003


28 november RTC Veldtoertocht.
Veldtoertocht treft goede weersomstandigheden
Zondag 28 november waren onze Eerste Hulpverleners aanwezig bij de jaarlijkse veldtoertocht van RTC Prinsenbeek.
De ruim 800 deelnemers troffen het met het weer en de omstandigheden in het veld.
Desondanks moesten onze Eerste Hulpverleners enkele keren in actie komen, nadat enkele deelnemers respectievelijk in de bramen doken dan wel bij het nemen van een slootje over de kop sloegen.
De letsels bleken gelukkig mee te vallen, al moest een slachtoffer met extra instructies van de Eerste Hulpverleners, met een auto van de organisatie naar huis worden gebracht.
img-20161127-wa0002 img_20161127_110552545_hdr

Link voor meer foto’s.


13 november Intocht Sinterklaas.
Om half twaalf vertrok de harmonie, Sinterklaas, zijn pieten en de E.H.B.O.-ers vanuit de Heisprong richting de markt. Vele kinderen zongen hier uit volle borst om Sint te verwelkomen.
Na de kinderen begroet te hebben maakte Sinterklaas te paard, vergezeld door zijn pieten, een ronde door het dorp. ’s Middags mochten de kinderen de Sint bezoeken in de Bellefleur-zaal. Ook hier werd hij door de kinderen toegezongen. Mijnheer Thijs vond de Sint niet modern genoeg en wilde een nieuw pak voor hem. De kinderen en Sinterklaas waren het hier niet mee eens en vonden Sint zijn eigen tabbert en mijter het mooist.
sint sint2


11 november Prinsenzitting.
Bij de Prinsenzitting in de Drie linden was ook de E.H.B.O vertegenwoordigd. Tijdens de finale van het liedjesfestival en de bekendmaking van de dansmarietjes, het bestuur, bakgezelschap, de hofdames en de prins, zaten wij in de coulissen op het podium.
We hadden de beschikking over een portofoon, waarmee we met de security in contact stonden. Een keer werden we opgeroepen voor een vingerverwonding bij de ingang.
Na de bekendmaking van de prins hebben we ons verplaatst naar het beheerderskantoor. Af en toe hebben we buiten gecontroleerd of er mogelijk mensen, die zich niet zo goed voelden, buiten een luchtje gingen scheppen. Daar het flink koud was had dat voor problemen kunnen zorgen. Gelukkig is dat niet het geval geweest. Er kwam alleen nog iemand met een hoofdverwonding door een rondvliegend dienblad, dat als boemerang gebruikt werd.


06 november Judotoernooi in de Scharen
In de Scharen vond het Bredaas kampioenschap judo plaats. Hier wordt op een wat hoger niveau gejudood. Er zijn teams uit onder andere Arnhem, Rotterdam, maar ook uit Londen aanwezig.
Op 8 matten werd fanatiek gestreden onder toeziend oog van 8 van onze E.H.B.O.-ers. Dat het er fanatiek aan toe ging blijkt wel uit het feit dat er met regelmaat E.H.B.O.-hulp nodig was.
Soms speelt de uitslag van de wedstrijden daarin ook mee.
We hebben hoofden, nek, schouders en hamstrings gekoeld, bloedneuzen gestelpt, pleisters geplakt, nagels geknipt, tandendoor de lip gekoeld en troostende woordjes gesproken.

img_20161106_101657441 img_20161106_101708506

Link voor meer foto’s.


06 november Kampioenschap Kuatsu
Het Clubkampioenschap Kuatsu weer erg geslaagd. Vandaag waren onze Eerste Hulpverleners ook weer present. Ze hebben genoten van de jeugdige judoka’s en hun inzet. Met enkele aaien over de bol, wat koelen en een paar pleisters konden ze onfortuinlijke deelnemers op de been houden en mee genieten van de wedstrijden.
img-20161106-wa0008 img-20161106-wa0009


17 september Opendag Afvalservice Breda
De opendag Afvalservice Gemeente Breda is rustig verlopen. Onze eerstehulpverleners waren gevraagd om hierbij aanwezig te zijn dit jaar. Ze hebben een rustige dag gehad. De enige hulp, die ze moesten bieden, was de reparatie van hun eigen fietsband.
img-20160917-wa0001 img-20160917-wa0002 img-20160917-wa0003


10 september PITT Festival
Men had geen mooiere dag kunnen uitzoeken voor het eerste Pitt Festival 2016 in Prinsenbeek.
De organisatie had alles tot in de puntjes geregeld. Muziek voor iedereen wat. Dance, een rockband, een nederlandstalige zanger en diverse diskjockeys .Het begon al lekker vroeg in de middag en ging ononderbroken door tot het eind .
Tevens was er een leuke ambiance goed geregeld, diverse eet tentjes, zit hoekhoek (Veiligheid) e.d.
De E.H.B.O.-leden ter plekke hebben niks hoeven doen, er waren geen verwondingen.
Ik zou zeggen Richard van den Berg en Medewerkers op naar Pitt Festival 2017 .

E.H.B.O.-team Pitt Festival 2016
kuilpit2


11 september paardensport Ons Genoegen
Zondag met een bakje koffie begonnen. In eerste instantie wilde de zon niet door komen, maar dat is later op de dag helemaal goed gekomen.
Meerdere disciplines van de paardensport zijn door de leden van Ons Genoegen in een onderling concours aan bod gekomen,  zelfs is er op het einde van de dag een kleine onderlinge sportieve krachtmeting tussen de ruiters afgewerkt.
Er hebben geen ongevallen plaatsgevonden dus was het voor de eerste hulpverleners Christ Hoppenbrouwers en Ton Verwijmeren een dag om te ontspannen en genieten van het prachtige weer en de wedstrijden.

img_20160911_103003 img_20160911_103034


10 september Rolstoelwandeling de Zonnebloem
Onder een stralende zon gingen 30 gasten van de Zonnebloem in rolstoel of scootmobiel met hun begeleiders op stap. Via wijk de Neel ging de tocht naar Hof van Overveld. Daar werden we netjes ontvangen met thee of koffie en een appelflap.
Daarna werd er stilgestaan bij de nationale ziekenweek. Ook werd de OVP bedankt voor hun donatie, waarvoor 5 rolstoelen voor de Zonnebloem zijn aangeschaft.
Onder het genot van een drankje en een hapje werd geluisterd naar enkele gedichten, voorgedragen door Wijnand Bouman. Na nog een rondje buurten kwam hij nog eens terug als boer Jan en haalde herinneringen op aan “hoe het vroeger was”.
Daarna was het weer tijd om terug te wandelen.
Een van de rolstoelduwers had flinke blaren op haar hielen, die we van een pleister hebben voorzien. Verder is die middag rustig en gezellig verlopen.
img_20160910_141514190_hdr img_20160910_153609395_hdr

Link voor meer foto’s


Start nieuw seizoen E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek
De zomervakantie is weer voorbij, alles gaat weer beginnen, scholen, sportverenigingen. Met het starten van sporten gebeuren er ongelukjes en komen ook vaak de blessures om de hoek kijken.
Weet jij dan wat je moet doen? Of weet jij wat je moet doen als je kind zich tijdens het buitenspelen bezeert?
E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek gaat daarom bij voldoende aanmeldingen ook weer van start met diverse cursussen.
De planning is om eind september /begin oktober met een basiscursus E.H.B.O. te beginnen.
Ook gaan we weer starten met een nieuwe cursus reanimatie en bediening AED en EHAK (eerste hulp aan kinderen).
Voor meer informatie, kosten en aanmelden kijk op de website www.ehboprinsenbeek.nl


04 september Overbosloop met de Samensprong
Vandaag waren uitstekende omstandigheden voor de Overbosloop. Onze  Eerste Hulpverleners hebben het rustig gehad. Slechts een deelnemer vroeg hulp voor een overbelaste spier, maar met koelen en een advies om het enkele dagen rustig aan te doen was deze weer geholpen.
IMG-20160904-WA0008 IMG-20160904-WA0002

Link voor meer foto’s


28 augustus RTC 100 om de Beek
Aan deze mooie route, die de dorpen Sprundel, Chaam , Dorst, Drimmelen en Helkant aan hebben gedaan, deden 124 deelnemers mee. Onze E.H.B.O.-ers hebben de route met een volgauto van RTC meegereden. Gelukkig hebben zich geen ongevallen voorgedaan. Hieronder enkele impressie foto’s.

IMG-20160828-WA0002 IMG-20160828-WA0004 IMG-20160828-WA0003


26 augustus Fiets-4-daagse Prinsenbeek
Nu eens een keer alle vier de dagen onder (misschien wel iets te goede) weersomstandigheden met een lekker zonnetje en geen wind. Dit jaar is gekozen voor een andere vertrekplaats, namelijk de nieuwe baan aan de Meester Bierensweg. Jammer genoeg waren er deze dagen wat minder fietsers dan gebruikelijk. Mogelijk omdat het nog niet de laatste vakantieweek was en er nog veel mensen weg zijn.
Wij, als E.H.B.O.-ers, hebben dit jaar de route met de auto gereden, zodat we, als het nodig was geweest, sneller ter plekke zouden zijn.
Gelukkig is er niets gebeurd.

IMG_20160823_200948179 IMG_20160825_183454862_HDR

Link voor meer foto’s.


16-17 juli Zeskamp bij de Kuil
Afgelopen weekend heeft de jeugdraad een sportieve en gezellige zeskamp georganiseerd in zwembad de Kuil. Op zaterdag was de jeugd tot 16 jaar aan zet. Zondag de jongeren vanaf 16 jaar, waaronder vriendengroepen en carnavalsclubs. Zij bestreden elkaar op zes onderdelen.
Behalve wat schaafwonden, een gescheurde teennagel en een coldpack op een omgeklapte vinger hoefde de EHBO’ers niet in actie te komen. We konden meegenieten op deze gezellige middagen!

IMG_20160717_161240188 IMG_20160717_153513027_HDR

Link voor meer foto’s.


11 juli Waar doen E.H.B.O-ers het voor:
Hallo,

Bij deze zou ik vragen of jullie mijn licentie op willen sturen naar mijn adres. Door een valpartij en een bezoek aan het ziekenhuis was het niet mogelijk mijn rugnummer in te leveren.
Met mij gaat het goed, flinke vleeswond (11 hechtingen) en wat schaafwonden. Ik wil een compliment geven aan de organisatie, die in de bocht stonden waar ik hard onderuit ging, die mannen hebben me bijzonder goed opgevangen en ervoor gezorgd dat medische hulp snel kwam.

Dank!

Met vriendelijke (wieler)groet,

Gustav

Hier doen alle E.H.B.O.-ers het dus voor. Om mensen, die medische hulp nodig hebben, zo goed en snel mogelijk deskundig te helpen.


02 juli Colorrun de Kuil
Kuilrun voor Spieren voor Spieren.
Na wat flinke regenbuien tot kort voor het verzamelen van de atleten om
twee uur was het vanmiddag precies op tijd droog voor de Kleurenrun voor
het goede doel Spieren voor Spieren bij zwembad De Kuil.
Er hing een sportieve, gemoedelijk sfeer en onze Eerste Hulpverleners kunnen
terugkijken op een zeer geslaagde middag, waarbij ze slechts enkele kleine
verwondingen hoefden te verzorgen.
colorrun colorrun2 colorrun3colorrun4


01 juli Wielerronde Prinsenbeek
Improviseren tijdens de 59-ste wielerronde van Prinsenbeek
Afgelopen vrijdag waren onze Eerste Hulpverleners met maar elf mensen aanwezig bij de jaarlijkse wielerronde van Prinsenbeek.
Tijdens de dikke bandenraces voor de kinderen met enkele pechgevallen, zoals een afgelopen ketting of door het missen van een bochtje, was alles nog prima in orde.
Daarna troffen onze mensen het niet helemaal met het weer, want terwijl de renners van de eliten/beloften gereed stonden bij de start werd de hemel opengetrokken en viel er een geweldige plens water naar beneden.
Aan de foto’s kun je zien, dat onze Eerste Hulpverleners ook dan kunnen improviseren door gebruik te maken van “schuilhokjes” bij de Lidl.
Tijdens de wedstrijd zelf moesten ze helaas voor een van de deelnemers een ambulance laten komen nadat deze ongelukkig ten val was gekomen en daarbij een fikse, diepe schaafwond had opgelopen en zich ook niet helemaal wel voelde.
Na nog een deelnemer met echte schaafwonden behandeld te hebben bleef het gelukkig de hele avond verder rustig en konden de Eerste Hulpverleners verder genieten van de Prominentenkoers.
Ook de weergoden bleven gunstig gestemd gelukkig.
wielerronde2 wielerronde


26 juni Wijkfestival Haagse Beemden.
De E.H.B.O. heeft het rustig gehad op het eerste wijkfestival in de Haagse Beemden.
Alleen erg jammer van het regenachtige weer zoals je ziet.
haagse haagse2 haagse3 haagse4


26 juni Vv Privo Puzzelfietstocht
Vandaag waren onze eerste hulpverleners paraat  bij de fietstocht van PRIVO.  Ze waren er niet voor niets. Een valpartij en opkomende hoofdpijn vroegen om hulp. Er moest nog weleens geschuild worden voor de regen, maar de route was wel prachtig. Vooral het bezoek aan en de rondleiding door kruidenkwekerij Monden was erg interessant. Bovendien ging men langs de Menmoerhoeve en door naar de Turfvaart in Etten-Leur via de Kruidenaer. Er waren 30 deelnemers.  Al met al een leuk evenement.
privo privo2 privo3


11 juni Hockeytoernooi
Het hockey-toernooi der kampioenen van HCP-Prinsenbeek.
Vandaag waren we van 10.00 tot 15.45 uur aanwezig bij het hockey-toernooi der kampioenen van HCP-Prinsenbeek. We hebben er niet voor niets gezeten. Er zijn wat kneuzingen voorbij gekomen, die we hebben gekoeld. Twee bloedende vingers, die zijn behandeld en een spontane bloedneus. Al met al gelukkig niets ernstigs, maar toch fijn om nuttig te zijn.
.hockey


10 juni De avondvierdaagse in Prinsenbeek
De negenendertigste avondvierdaagse in Prinsenbeek zit er weer op. Deze is onder goede weersomstandigheden gelopen door 700 à 800 deelnemers van 6 weken tot ruim over de tachtig jaar oud, als we de deelnemers van Hagedonk en de Zonnebloem meetellen.
Voor onze Eerste Hulpverleners was het een zeer geslaagd evenement, wat wil zeggen dat ze vier rustige dagen hebben gehad. Al die dagen waren er uitsluitend kinderpleisters nodig om de wondjes van voornamelijk vallende kinderen te behandelen.
Een heel goed teken dus en op naar de veertigste editie, die ongetwijfeld in 2017 zijn beslag gaat krijgen. Wij zijn er dan ook graag weer bij.
IMG-20160610-WA0006 IMG-20160610-WA0011

Link voor meer foto’s 


04 juni Beek Vooruit F-toernooi
De toernooien bij Beek Vooruit zitten er weer op. Afgelopen zaterdag bij het toernooi voor de allerkleinsten, de F-jes, was het voor de Eerste Hulpverleners erg rustig. Een enkele pleister en wat koelen deden wonderen. Bovendien 2 deelnemers, die met brandnetels in aanraking waren gekomen. We hadden de koffer net dicht gedaan toen er nog een bloedneus en een bijensteek kwam. Die rust was best verrassend, want het krioelde van de voetballertjes en ouders op en rond de velden en in de kantine.
BV BV2


29 mei Haagse Beemdenloop
Geen byzonderheden bij een drukke Haagse Beemdenloop. Zelfs een eigen tent met materiaal om mensen te kunnen verzorgen.
HBloop HB2 HB3 HB4


28 mei Beek Vooruit D-toernooi
Toernooi Beek Vooruit D-jeugd treft prachtig weer.
Ondanks een grijze start en minder goede weersvooruitzichten hebben de D-spelers vandaag een geweldige dag gehad. Gaandeweg het verloop van de wedstrijden klaarde het op en begon het zonnetje te schijnen. Prima weer dus voor voetballers en het talrijke publiek. Iedereen kon weer genieten. Zelfs onze Eerste Hulpverleners, want voor hen was het dit keer ook een relatief rustige dag met een enkele pleister, een schaafwond en wat koelen na botsingen.
BV-D3 BV-D2


 27 mei Scholensportdag
Nou het was me het dagje wel.
Veel te doen gehad. Heel de wedstrijdkamer vol en de vriendjes en vriendinnetjes hebben we naar buiten moeten sturen. Het meeste waren oude wondjes, die weer open waren gegaan. Ook waren er een paar gevalletjes waar we de juffrouw/meester bij hebben gehaald en 2 kinderen zijn door
de ouders opgehaald.
Een leerling met een verstuikte knie. Plotseling gebeurd. Meester zei tegen hem dat hij er voorzichtig
mee moest doen. Ons advies was na het koelen dat hij niet meer mee zou sporten, maar liever
nog dat de leraar kwam om te overleggen.Dit is niet gebeurd. Hij is zelf naar de meester gelopen!!!
We hebben later vernomen dat hij nergens meer aan mee heeft gedaan.
Een andere leerling verstuikte enkel. Koelen en drukverband met advies dat als het niet over ging
ernaar laten kijken door een huisarts.
Nog een knie. Tegen knie geschopt en even later door zijn enkel gegaan en op dezelfde knie
gevallen. Koelen ging, maar werd pijnlijk. Knie werd dikker en hij wilde de knie niet krom doen en
ik kon het niet aan raken. Moeder heeft hem opgehaald en zou langs de huisarts gaan ook omdat
hij met beide benen in het gips heeft gezeten vanwege te korte achillespezen.
Een volgende leerling was tegen een paal gelopen. Ei op zijn hoofd. Werd tijdens het koelen
niet goed en we hebben hem op een brandcard gelegd. Leraar erbij gehaald en daarna is hij door
zijn moeder opgehaald. Is niet naar de huisarts gegaan, omdat die volgens haar toch niet
veel meer kon doen. Wekadvies mee gekregen.
Een aantal kinderen het advies gegeven om naar de huisarts te gaan als het erger werd met een pols, een met een bovenarm en een met een hand.
Er zijn 2 of 3 driekantendoeken gebruikt. Veel washandjes, héél véél pleisters, veel
schoonmaakgaasjes, synthetische watten, ideaal zwachtel en elastisch windsel gebruikt.
Wij zijn goed verzorgd en er is regelmatig gevraagd hoe het ging. Veel leerkrachten gezien buiten de
leerkrachten van de gewonde kinderen


22 mei Marathonwedstrijd Vrijetijds ruiters
Vandaag waren de wedstrijden bij de Vrijetijds ruiters. Alles is goed verlopen bij de paarden. De E.H.B.O.-vrijwilligers hoefden niet in actie te komen. Over het algemeen zat ook het weer wel mee. Behalve het laatste half uur. Er waren ongeveer 70 deelnemers aan deze wedstrijd.
paarden2paarden3

Link voor meer foto’s


15 mei GVT-toernooi
We hebben 3 top-dagen gehad bij het GVT-toernooi bij HCP. Super weer, goed georganiseerd en super gezellig!
Op een 3-tal wat ernstigere verwondingen na (een geblesseerde schouder, een vermoedelijke polsbreuk en een achillespees blessure) en een paar pleisters zijn de dagen zonder incidenten verlopen.
hcp hcp1


15 mei Stee toernooi
Bij  Beek Vooruit op de velden werd het jaarlijkse Steetoernooi gehouden.
Ondanks het mindere weer was het er gezellig. Ook na het toernooi in het café was het een en al gezelligheid.
De E.H.B.O. had  ’s morgens de handen vol aan kleine ongevallen.
In de middag was het redelijk rustig. Vooral pleisters plakken en koelen waren de activiteiten.
Al bij al is deze dag goed verlopen.

Stee3 Stee2 Stee


RABOBANK bedankt voor de bijdrage!
Alle leden en andere begunstigers, die op ons gestemd hebben, hartelijk bedankt!

Rabobank


10 mei Zeer geslaagde oefening EHBO met vrijwillige brandweer Prinsenbeek
Volop commotie tijdens schuurfeest aan de Weimersedreef
De organisatie van het jaarlijkse schuurfeest van een vriendenclub Beekse jongeren had gezorgd voor aanwezigheid van 2 eerstehulpverleners van de EHBO-vereniging.
Op enig moment kregen verschillende aanwezigen klachten mbt irritatie van ogen en huid. De eerstehulpverleners verzochten zoveel mogelijk aanwezigen om naar buiten te gaan. Het vermoeden bestond dat er in een naastgelegen ruimte lekkage van gevaarlijke stoffen was ontstaan en via 112 werd de brandweer opgeroepen.
Na aankomst van de brandweer blijkt al gauw, dat er in de naastgelegen ruimte inderdaad een omvangrijke lekkage van een nog onbekende stof plaatsvindt, zodanig dat de lekkende IBC-container uitsluitend benaderd kan worden met een speciaal chemiepak om het lek te kunnen dichten. De stof bleek later 1,3-dichloorproeen (UN 2047) te zijn
Tegelijkertijd wordt bij de activiteitencoördinator van de E.H.B.O.-vereniging extra assistentie van Eerste Hulpverleners gevraagd.
Deze zijn bij toeval op werkbezoek bij de bouwschuur van de Klepperbekken, gelegen op korte afstand van de plaats van het incident.

Diverse slachtoffers (16 in totaal) worden door de brandweer uit de feestruimte gered en overgedragen aan de inmiddels massaal toegestroomde Eerste Hulpverleners, die ter plaatse een gewondennest inrichten om de slachtoffers te behandelen en stabiliseren in afwachting van transport naar het ziekenhuis.
Terwijl de Eerste Hulpverleners slachtoffers met hartproblemen, botbreuken, chemische brandwonden, onder invloed van alcohol en geestverruimende middelen, ingeademde rook en dampen behandelen, volgt een enorme explosie en ontstaat er brand in de schuur waar de lekkage is ontstaan.
De brandweer concentreert zich nu op het blussen van de brand en brengt nog twee slachtoffers uit de ruimte naar buiten met grote chemische verbrandingen.

Om ongeveer half negen wordt het sein brandmeester gegeven en zijn de slachtoffers met de hoogste urgentie afgevoerd naar diverse ziekenhuizen in de omgeving.

De oefenstaf (Christ van Leijsen en Maikel Huijbregts, namens de E.H.B.O.-vereniging) geeft nog een korte evaluatie op het verloop van de oefening en de aanwezige kaderinstructeurs hebben de verschillende leermomenten goed op het netvlies en op hun aantekenblok genoteerd, zodat deze in het nieuwe seizoen in de herhalingslessen kunnen worden meegenomen.

Tot slot worden totale oefenstaf, lotusslachtoffers, aanwezige Eerste Hulpverleners, Brandweer, waarnemers, en de familie Poppelaars bedankt voor de gelegenheid om samen een dergelijke oefening te kunnen en mogen houden.
brandweer5 brandweer6 brandweer2 brandweer4

Link naar alle foto’s


09 mei E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek huldigt jubilarissen
Het was druk tijdens de eerste sluitingsavond van het seizoen van E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek.
Ruim vijftig leden waren present om de opgedane kennis tijdens de herhalingslessen van het seizoen tijdens het door instructrice Corry Joosen opgezette circuit in de praktijk toe te passen.
Zij kregen verschillende ongeval situaties, zoals beroerte, paniek, verstuikte enkel, oververhitting, brandwonden, vechtende kinderen voor de kiezen en mochten tonen wat ze opgestoken hadden.
Tijdens het praktische gedeelte waren ook Jan Koetsenruiter en Jos Bouwman van de E.H.B.O. koepelorganisatie Noord-Brabant aangekomen om gepaste aandacht te geven aan de drie jubilarissen.

Piet van Leijsen was maar liefst 50 jaar Eerste Hulpverlener en kreeg voor zijn verdienste als bestuurslid, assistentie bij vele evenementen en het mede verzorgen van opleidingen Jeugd-A aan kinderen van groep 8 van basisscholen de zilveren verenigingsspeld en de bijbehorende oorkonde.
Namens de vereniging was er een oorkonde met bijpassende attentie en natuurlijk bloemen.

Ad Timmers en José van Leeuwen-van Gelder werden beiden onderscheiden met het verenigingsinsigne in brons met de bijbehorende oorkonde en natuurlijk ook bloemen van de vereniging. 

Daarna was het tijd voor voorzitter Cees Broos en secretaris Kees Oomen om de diploma’s met de bijbehorende insignes uit te reiken aan de cursisten, die dit jaar hun eenheidsdiploma Eerste Hulpverlening hadden behaald.

Maar liefst veertien nieuwe Eerste Hulpverleners hadden de cursus met positief resultaat afgesloten. Iedereen was geslaagd.
Een prachtig resultaat voor:
Jan van Horen, Theo Schaasberg, Femke de Vries, Deni Haanskorf, Wilga Janssen, Rolf Haazen, Carmen Haazen, Monique Martens, Kevin Pluk, Saskia Franken, Amy Schalk, Catlijne Akkermans, Theo de Hoog en Eric Schalk.

Tot slot werden Mien van Roozendaal, Corry Joosen, Annette Wolfs, Wout Meeuwissen, Christ Huijben, Jeanne van Gurp Johan van der Made en Marjolein Looijmans verrast met een bloemetje als dank voor hun inzet bij het verzorgen/examineren van de cursus Jeugd-A aan groep 8 van verschillende basisscholen in Prinsenbeek en Breda-Haagse Beemden.

Na alle plichtplegingen werd de avond onder het genot van een hapje en drankje afgesloten, maar niet nadat de voorzitter iedereen nog wees op de oefening met de Brandweer van 10 mei en om iedereen al een fijne vakantie toe te wensen.
diploma2 diploma3 diploma4

Link naar alle foto’s


Vrijdag 6 mei, Zaterdag 7 mei Beek Vooruit C-toernooi
De C-jeugd heeft dit weekeind geboft. Het was erg mooi weer bij dit “slaap” toernooi. Vrijdagavond hadden de E.H.B.O.-ers genoeg te doen. Veel kneuzingen moesten gekoeld en verbonden worden. Ook de Arnica-zalf heeft zijn diensten bewezen. De jongen, die we met een pijnlijke duim doorverwezen hebben, kwam gelukkig zonder gips terug. Na hem zaterdag stevig ingepakt te hebben heeft hij toch nog enkele partijtjes mee kunnen voetballen. Alleen keepen zat er niet meer in. Op zaterdag was het wat slachtoffers betreft wat rustiger. We hebben toen ook nog, lekker in het zonnetje, de wedstrijden kunnen zien. De E.H.B.O.-pet kwam deze dagen goed van pas om alles te kunnen overzien.

BeekVooruit C BeekVooruit2 Beekvooruit3


Zondag 8 mei Paardenmennen Ons Genoegen
Het was weer een mooie dag. Gelukkig voor iedereen, die deelnam aan deze tak van sport, zonder ongelukken. De E.H.B.O.-ers, die aanwezig waren bij dit evenement zijn lekker bruin geworden.

paardensport paardensport2 paardensport3paardensport6


Zaterdag 30 april , zondag 1 mei: Paardensport bij Ons Genoegen.
Normaal gesproken zijn er bij de paardensport niet zoveel letsels. Soms een valpartijtje bij de toeschouwers of een kleine verwonding bij de deelnemers. Naast enkele kleine letsels moesten onze E.H.B.O.-ers zaterdag ook  in actie komen voor een sleutelbeenbreuk! Of er zondag ook slachtoffers zijn gevallen is ons niet bekend.
IMG-20160501-WA0000


27 april Koningsdag
Daar het weer roet in het eten zou gaan gooien, is de vrijmarkt op koningsdag verplaatst naar de Drie Linden. Hier was het een gezellige drukte en voor de kinderen was er voldoende speelmogelijkheid .De E.H.B.O. heeft het ook vandaag weer rustig gehad, zodat we kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
koning koning2 koning3 koning4


10 april RTC de Goede Doelen Tocht
Schitterend weer tijdens de toertocht “Keten voor Kanker”
Afgelopen zondag waren onze Eerste Hulpverleners present bij de start van de toertocht “Keten tegen Kanker”, die georganiseerd werd door het Team Machielsen 4 Life.
Dankzij de grote deelname werd een prachtig bedrag opgehaald voor de ‘Tour for Life’ voor de Daniel Den Hoed Stichting.
Na een rit van 50 of 100 km via het Hellegat, klappenberg, Sprundel, Klein-Zundert, Oekel, Galder, Overa, Mastbos, Ulvenhout, Bavel, Dorst, Vrachelen, Den hout, Made, Helkant en de Tol vielen de deelnemers weer op de klep bij het Veehandelshuis of bij Sprint om daar te genieten van de koffie, bananen en koeken, die gebakken waren door het Cingelcollege of gesponsord door Bakkerij Elias.
Voor onze Eerste Hulpverleners was het een hele rustige dag, ze hoefden niet in actie te komen en konden genieten van de verzorging en het mooie weer.
DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093


10 april Judotournooi
Zondag 10 april was in sporthal de Drie Linden het jaarlijkse Drie Linden Tournooi van judovereniging Kuatsu met teams uit heel Nederland en zelfs een team uit België. Jeugd van klein tot groot mochten hier hun kwaliteiten testen. Onze hulpverleners moesten regelmatig in actie komen voor, gelukkig, meestal maar kleine ongemakjes. Even wat aandacht na een verloren wedstrijd deed, naast koelen, ook al wonderen.
Eén judoka hebben we doorverwezen naar een arts met een pijnlijke kleine teen. Koelen maakte de pijn alleen maar erger vandaar ons advies om er door een arts naar te laten kijken.
IMG_20160410_113152128 IMG_20160410_115152192


 21 maart E.H.B.O.-examen
Op maandag 21 maart was het voor de leerlingen van de groepen 8 van  basisschool de Horizon een spannende dag.
Eerst ’s ochtends het theorie-examen E.H.B.O. en daarna ’s middags aan de diverse examinatoren laten zien en horen dat je op de goede manier slachtoffers kunt helpen!
Alle leerlingen hebben het praktijkexamen goed doorlopen. Vier leerlingen moeten het theorie-examen nog een keer maken. Eén leerling was ziek en zal op een later tijdstip haar examen nog moeten doen.
Onze complimenten aan de docenten/vrijwilligers: Mien van Roosendaal, Marga Witteveen en Christ Huijben.
Tevens bedanken we de examinatoren: Johan van der Made, Marjolein Looijmans, Annette Wolfs, Rien Meeuwissen en Jeanne van Gurp.
Na (her)examen praktijk + examen van een zieke leerling zijn op de Horizon alle leerlingen geslaagd voor hun certificaat jeugd-E.H.B.O.
geslaagd

examenhor7 examenhor6 examenhor5examenhor
examenhor2examenhor3

examenhor9 examenhor8


27 maart Paaseieren zoeken
Bij een enorm winderig begin klonk rond half 11 het startschot bij het paaseieren zoeken in park Overbos.
Ondanks het slechte weer kwamen er veel gezinnen op af en hadden de kinderen erg veel plezier.
Wij als ehbo_er hadden het rustig en als verzopen katjes trok iedereen rond 11 uur weer huiswaarts.
Paasei paasei2 paasei3


23 maart Herhalingsles
Hierbij een impressie van een herhalingsles.
De volgende en laatste, herhalingsles wandel- en sportletsels wordt gegeven op donderdag 31 maart.
herhaling4 herhaling3 herhaling2


22 februari E.H.B.O.-examen voor de jeugd
Vandaag heeft groep 8 van de Werft examen gedaan voor het E.H.B.O.-diploma. De kinderen waren enthousiast bezig en lieten zien wat ze geleerd hadden. Ze hebben dan ook alle 31 het felbegeerde diploma gehaald.
examen examen2 examen3 examen4


De algemene ledenvergadering
Op donderdag 18 februari werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De avond werd door 28 leden bezocht, naast het voltallige bestuur. Na bespreking van de agendapunten heeft Denise Rovers-Roelands een interessante uiteenzetting gegeven over het actuele vraagstuk “wel of niet reanimeren”.
Theo van Houten heeft aangegeven te gaan stoppen als lid van de E.H.B.O. na 18 jaar,  waarvan ook een aantal jaren als bestuurslid en instructeur bij de jeugd-E.H.B.O. Hij kreeg als dank voor zijn inzet een bloemetje.

IMG_20160218_202524969 IMG_20160218_202617725 IMG_20160218_202708386IMG_20160218_202607870


Met De Zonnebloem naar de Hermitage in Amsterdam
Dinsdag 16 februari had de Zonnebloem weer een mooie reis op de agenda staan. De reis ging naar de Hermitage waar momenteel een expositie is van de Spaanse meesters. Na koffie met gebak kregen we een rondleiding met uitleg over de geschiedenis van het gebouw en de werken van de Spaanse meesters door een gids. Na de lunch was er nog even gelegenheid om zelf door het museum te lopen. We hebben de oude keuken uit het voormalige oude vrouwen- en mannenhuis kunnen bekijken en de kunst van enkele Hollandse meesters. Gelukkig voor de deelnemers zijn de E.H.B.O.-ers niet in actie hoeven te komen.

IMG_20160216_135801368 IMG_20160216_122331491


Carnaval 2016
Dinsdag 9 februari
Ook vanavond is het Kreeziecarnaval weer goed bezocht. Alle dagen van carnaval waren de kaartjes er voor uitverkocht. De zaal was dan ook iedere avond goed gevuld met feestvierende tieners. Ook hierbij waren vrijwilligers van de E.H.B.O. aanwezig om ondersteuning te verlenen op medisch gebied.
kreezie kreezie2 kreezie3 kreezie4 

Zondag 7 februari
De grote optocht van Boemeldonck. Na een paar spannende uren kwam eindelijk het verlossende woord: de optocht gaat door! Het weer zat redelijk mee wat betreft de wind en iedereen had het reuze naar zijn zin. Zoals alle jaren was het weer een feestje om alle wagens voorbij te zien rijden.
Ook bij de grote optocht waren 12 vrijwilligers van de E.H.B.O. op verschillende plaatsen aanwezig langs de route, fietsten of liepen mee met de optocht, zodat zij snel aanwezig konden zijn mocht er iets voorvallen op medisch gebied. Dat dit niet onnodig was bleek wel toen een bestuurder van een tractor behandeld moest worden, omdat hij zijn hoofd flink gestoten had. Gelukkig kon hij zijn weg vervolgen nadat de bloeding gestelpt was. Ook bij de prijsuitreiking was ondersteuning van de E.H.B.O. in de zaal aanwezig.
20160207_153911 20160207_141808 20160207_142347 20160207_142400

P1050985 (1) P1050987

Zaterdag 6 februari
kinderoptocht van Boemeldonck ook ondersteund door de E.H.B.O.
20160206_143111 20160206_143058 20160206_141718 20160206_132707

kinderoptocht IMG-20160206-WA0006

Vrijdagavond 5 februari Teutenbal in de Drie Linden
IMG-20160206-WA0005 IMG-20160206-WA0001

teutenbalIMG-20160206-WA0004

Vrijdag 5 februari
Carnavalsmiddag met de Zonnebloem in de Drie Linden
Het was een drukke gezellige middag voor de gasten van de Zonnebloem. Er waren veel optredens. Er was ook een zangeres, Anita, uit Sprundel komen optreden. Omdat zij door een papegaai in haar vinger was gebeten moesten de aanwezige E.H.B.O-ers een pleister plakken. Verder is de middag goed verlopen.

IMG-20160205-WA0000 IMG-20160205-WA0001

De Clubfeesten in de Drie Linden
Afgelopen weekeind heeft er al een voorzet op de Carnavalsfeesten plaats gevonden.
Vrijdagavond mocht de jeugd genieten van het jeugdclubfeest voor Piepers/Kreezie. Tijdens het feest voor de Piepers waren er voor de E.H.B.O.’ers wat kleine werkzaamheden te verrichten. Ook is er nog hulp verleend in de turnhal waar een turnster tijdens de training haar enkel ongelukkig verdraaid had.
Het Kreeziefeest verliep zonder verdere slachtoffers.
Op zaterdagavond was het clubfeest voor de volwassenen. Onder het genot van goede muziek ging iedereen uit zijn dak. De E.H.B.O’ers hoefden ook die avond niet in actie te komen. Wel ging het brandalarm af, maar er was niks aan de hand. Een grapjas had de brandmelder geforceerd.  Op eind van de avond stonden er wel wat mensen niet stevig meer op hun benen wat als oorzaak had veelvuldig drankgebruik. Gelukkig had dit geen ernstige gevolgen.

clubfeest3 clubfeest2 clubfeest


Judotoernooi Kuatsu in de Drie Linden
Op zaterdag 30 januari vond in de Drie Linden het judotoernooi voor de jeugd plaats. Ook nu waren er vrijwilligers van de E.H.B.O. Prinsenbeek aanwezig voor eventuele ongevallen. Zij waren vooral preventief aanwezig en konden alle kleine ongelukjes goed afhandelen. Vaak volstond een aai over de bol.
judo


Examen basiscursus E.H.B.O.
Op 18 januari sloten 14 kandidaten hun E.H.B.O.-cursus af met een examen. Na een enerverende avond konden zij allen de felicitaties in ontvangst nemen. Zij hebben allemaal hun E.H.B.O.-diploma gehaald.
Proficiat!


Beek Vooruit sponsorloop 9 januari 2016
Op 9 januari vond de jaarlijkse sponsorloop bij Beek Vooruit plaats. Zoals altijd is er een goed doel gekoppeld aan deze sponsorloop. Dit keer was het goede doel het Ronald McDonald Kinderfonds. Door het bestuur en de jeugdcommissie was veel aandacht besteed om zoveel mogelijk spelers, leiders en ouders naar het sportcomplex te laten komen om deel te nemen en of aanwezig te zijn om aan te moedigen.
Ook het weer hielp mee, want het was droog en zacht voor de tijd van het jaar. Vanaf 14:00 uur begonnen de senioren hun 5 rondes te lopen. Daarna kwamen de spelers van de A en B categorie aan de beurt. Hierna volgden de C en D spelers. Het evenement werd afgesloten door de E, F spelers en de mini pupillen.
Voor de winnaars van de mini pupillen, E en F spelers waren leuke prijzen beschikbaar gesteld. Zij werden in de kantine voor aanvang van de nieuwjaarsreceptie gehuldigd en ontvingen hun gewonnen prijzen.
Aansluitend was het tijd om gezamenlijk deel te nemen aan de nieuwjaarsreceptie, die dankzij deze sponsorloop gezellig druk bezocht werd.
Voor het goede doel is door de deelnemers  een bedrag van € 325,- bij elkaar gelopen. Daar kwam nog een bedrag van € 60,- bij aan verkochte soep en chocolademelk, gesponsord door Jumbo Miegielsen en een bijdrage van € 12,- van de E.H.B.O. Het bestuur van Beek Vooruit besloot daarop het bedrag af te ronden op € 500,-
Gelukkig hadden de vrijwilligers van de E.H.B.O. niet veel ongelukken te verzorgen. Slechts een speler kwam even voor hulp binnen.

sponsorloop4 sponsorloop3 sponsorloopsponsorllop7


Nieuwjaarsduik bij de Kuil
Op nieuwjaarsdag was er weer een leuk evenement in Prinsenbeek dat elk jaar een stapje groter wordt. De nieuwjaarsduik werd dit jaar gehouden in de kuil? Ongeveer 40 dappere deelnemers trotseerden hier onder een flauw zonnetje het koude water. Met een warme handdoek en de warme sokken weer aan konden zij bekomen met een warme kop erwtensoep of chocomel. Ook ontvingen zij een mooie medaille als herinnering aan hun eerste daad in 2016!
Ook de E.H.B.O. ontbrak niet bij dit evenement. Hoewel zij geen hulp hoefden te verlenen bij de duikers was er wel een kind dat ongelukkig terecht kwam en een snee in het hoofd kreeg. Deze wond werd direct vakkundig verbonden met het advies om even langs de huisartsenpost te gaan. Zo als gebruikelijk wilde onze vrijwilliger van de E.H.B.O. dit bezoek telefonisch aanmelden, maar had dermate veel wachtenden voor hem dat het oneindeloos leek voordat hij deze bezoeker aan kon melden.

20160101_130419 20160101_130423 20160101_130448 20160101_130506 20160101_130340 20160101_130014


WinterWonderBeek
Zondag was het culinaire middag bij de schaatsbaan. Zo te zien ook erg druk op het ijs.

IMG_20151213_161211993 IMG_20151213_162457425 IMG_20151213_162500556 IMG_20151213_162505709


Dinsdagavond was het thema ladies night. Na een hele dag schaatsen, waarbij scholen de gelegenheid kregen om hun leerlingen te laten schaatsen, was het ’s avonds ladies time. Eerst was er een demonstratie synchroon-schaatsen. Vervolgens vond er een modeshow op het ijs plaats. Ook was er een optreden van Amanda Humme. Ook nu was er ondersteuning door de vrijwilligers van de E.H.B.O.

IMG_20151215_202502120 IMG_20151215_200404949

Ook afgelopen zaterdag 19 december was het druk op de schaatsbaan

www2www3

Ook tijdens de kerkdiensten op Kerstavond waren vrijwilligers van de E.H.B.O. aanwezig voor ondersteuning

kerstmis2 kerstmis

Ook in de kerstvakantie wordt, uiteraard onder toezicht van onze E.H.B.O-ers, veelvuldig gebruik gemaakt van de schaatsbaan. Het was vandaag(dinsdag) weer gezellig druk.

IMG_20151229_151852187IMG_20151229_151940702


Vandaag zondag 3 januari was de laatste dag waarop nog geschaatst kon worden. Vanavond om 18:30 uur werd dit evenement afgesloten met het uitzetten van de machines, die voor het ijs zorgden.
Iedereen was erg tevreden over het verloop van 3 weken ijsvermaak. Ook de E.H.B.O. was tevreden. Slechts een ongeluk was voorgevallen gedurende deze weken. Een slachtoffer had een kleine breuk bij de pols opgelopen.

20160103_193334_LLS
IMG_20160103_190358297 IMG_20160103_190409523 IMG_20160103_190424278 IMG_20160103_190836572


Verslag Reanimatiepartner dag Hartstichting vanuit de Kuip in Rotterdam
Namens onze vereniging hebben Elly Verschuren en Cees Broos op 20 november deelgenomen aan deze voorlichtingsdag, waarbij we werden bijgepraat over waar de Hartstichting momenteel mee bezig is en welke doelen er zijn gesteld voor het komende jaar.
De aanwezigen kregen een interessant programma voorgeschoteld, waarin onder andere de volgende onderwerpen voorbij zijn gekomen:

Kuip Kuip14

Projecten en plannen van de Hartstichting
Uitgebreid werd hierbij stilgestaan bij de komende campagne over Burgerhulpverlening en het belang van de Burgerhulpverleners, die gestart zijn met de reanimatie en binnen 6 minuten bij een slachtoffer met een hartstilstand een AED hebben aangesloten.
Vanaf 7 december zullen er gedurende 2 weken spotjes op tv verschijnen en op overige sociale media zoals You-tube en Facebook zal er ook het nodige voorbij komen.
Op steeds meer plaatsen zijn nu 6-minutenzone’s gerealiseerd in Nederland.
De Hartstichting streeft er naar om dit jaar doch in ieder geval het komende jaar 1 % van de Nederlandse bevolking als Burgerhulpverlener te hebben geregistreerd, dat betekent 170.000 Burgerhulpverleners.
In Nederland zijn inmiddels meer dan 200.000 personen, die de opleiding reanimatie/AED hebben gevolgd.
Desondanks betekent het, dat er nu nog ongeveer 70.000 Burgerhulpverleners worden gezocht, die zich aanmelden bij Hartslagnu.
Dit hoopt de Hartstichting te bereiken van uit en via:

 • De reanimatiepartners en instructeurs;
 • De professionals in de zorg;
 • Overigen.

Resultaten van de onderzoeken naar de kwaliteit van overleven na een hartstilstand en de grote rol van de Burgerhulpverleners daarbij
Prof. dr. Ton Gorgels (cardioloog in Maastricht) en Frank Riedijk (specialist meldkamer veiligheidsregio Noord-Holland Noord) presenteerden de resultaten van recente onderzoeken over de kwaliteit van overleving na een hartstilstand en de burgerhulpverlening.
Enkele interessante cijfers uit het onderzoek:

 • 91 % van de Burgerhulpverleners heeft een goed tot zeer goed gevoel ná een reanimatiepoging, ongeacht of deze wel of niet geslaagd is.

In tegenstelling tot wat vaak gehoord wordt blijkt:

 • De kwaliteit van leven van de mensen, die een geslaagde reanimatie hebben ondergaan wordt voornamelijk positief ervaren

o   97 % van de slachtoffers kan weer zijn normale activiteiten op zich nemen
o   Na 1 jaar neemt 91% weer normaal deel aan het dagelijkse sociale leven
o   70 % van de slachtoffers heeft na een jaar zijn werk weer hervat, waarvan 40 % weer in zijn
volledige betrekking
o   Slechts 4,4 % heeft zoveel hulp/zorg nodig dat hij/zij in een verpleeghuis moet worden opgenomen.

Presentatie van de nieuwe campagne over Burgerhulpverlening “Hand in Hand voor het Leven”
Ruud van der Knaap gaf een duidelijke toelichting op de komende campagne. Hij kreeg hierbij onder andere ondersteuning van Bennie Wijnstekers, die als voormalig topvoetballer bij Feijenoord en inmiddels ook ervaringsslachtoffer enthousiast de ondersteuning door Feijenoord i.s.m. sponsor Opel aan de Hartstichting kon toelichten.
Ruud van der Knaap bood de aanwezige reanimatiepartners inzicht in het gebruik van het Reanimatiepartnerplatform, waar de partners hun cursussen kunnen aanmelden en ook hun cursisten kunnen registreren.

Kortom een hulpmiddel om het werk van de reanimatiepartners gemakkelijker te maken.

Rondleiding door de Kuip door een rasechte Feijenoord supporter “Dook”

Na de lunch werd een inspirerende rondleiding door de Kuip verzorgd door een rasechte Rotterdammer en fanatieke Feyenoord fan.

kuip20

Kuip12 Kuip3 Kuip8Kuip10

Kom je eens in Rotterdam, dan is dit een aanrader.

Workshops over de nieuwe campagne burgerhulpverlening en de rol van de reanimatiepartners daarbij, van de Nederlandse Reanimatie Raad, reanimatieonderwijs op school.
In de workshop van de Hartstichting werd uitgelegd hoe je administratief de cursussen en cursisten kon aanmelden.
In de workshop over de betekenis van de reanimatiepartner in het onderwijs werd meer duidelijk over de manier waarop middelbare scholen hartreanimatie/AED lessen zouden kunnen gaan geven. Er is hiervoor mooi lesmateriaal ontwikkeld en docenten (bijv. Biologie en Lichamelijke Opvoeding) kunnen een scholing volgen om leerlingen te mogen opleiden.
n de workshop van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) werd beter duidelijk wat de NRR allemaal doet en op welke wijze de financiering van al deze projecten wordt geregeld.

Meer informatie is te vinden op de website van de hartstichting www.hartstichting.nl of www.reanimatiepartners.hartstichting.nl


De jaarlijkse RTC mountainbike tocht.
RTC. Zondagochtend,  29 november 2015.
Het weer was zacht en gelukkig viel het met de regen en de wind mee. Hoewel er ca. 550 deelnemers waren, was dit toch een stuk minder dan de afgelopen jaren. Waarschijnlijk was de slechte weersverwachting daar de oorzaak van. Modder was er in ieder geval genoeg!
Bij uitzondering worden de EHBO’ers bij dit evenement opgesplitst. Elly Verschuren is met iemand van de organisatie het parkoers rondgereden. De verkeersregelaars hebben we van een warm bakje koffie voorzien.
Telefonisch stonden we in contact met de organisatie, zodat, mocht er ergens wat gebeurd zijn, we ons snel daar naar toe konden begeven. Gelukkig is dat vandaag niet nodig geweest.
Cees Broos, later afgelost door Johan van de Made, is in de 3-Linden gebleven, voor eventuele slachtoffers, die daar hulp nodig zouden hebben. Ook hier is de EHBO-tas dicht kunnen blijven.

Bij terugkomst konden de fietsen van de modder ontdaan worden. Daarna was er voor iedereen lekkere verse erwtensoep en velen bleven nog even gezellig nakletsen.

IMG_20151129_095733328 IMG_20151129_113547016 IMG_20151129_113729130_HDRIMG_20151129_113735797_HDR


De intocht van Sinterklaas
Afgelopen zondag arriveerde Sint Nikolaas met zijn zwarte pieten weer in Prinsenbeek. Op de markt werden zij verwelkomt door veel kinderen met hun ouders, die het slechte weer getrotseerd hadden. Na de kinderen toegesproken te hebben maakte hij een rondrit door Prinsenbeek om uiteindelijk bij de Drie Linden aan te komen. Daar werden ’s middags in 2 groepen alle kinderen ontvangen door Sint en zijn pieten.
De E.H.B.O. was ook hier aanwezig maar hoefde niet in actie te komen. Alleen het paard Amerigo had een hekel aan het slechte weer en moest even tot de orde geroepen worden onderweg naar de Drie Linden.

sinterklaas8 sinterklaas7 sinterklaas2 sinterklaas5

sinterklaas


De Prinsenzitting op vrijdag in de Drie Linden
Om een uur of half negen begon de zaal reeds aardig vol te lopen. Er hing een gezellige gemoedelijke sfeer. In de zaal wisten ze de sfeer goed op te bouwen, totdat de prins uiteindelijk bekend werd gemaakt. Hierna barstte in het cafe ook de muziek los .
Het was een rustige avond  voor de EHBO tot de bewaker van scorpion ons kwam halen. Er zou een dronken persoon buiten zijn. Wij hebben deze niet aangetroffen. De vriendenclub had al een ambulance gebeld. Toen wij deze club tegenkwamen was de betreffende persoon met 2 vrienden reeds naar huis en de vriendenclub had de ambulance afgebeld.
Even later werden we gehaald door een vrouw, omdat er iemand onwel was geworden. Dit was aan de overkant van de sloot tegenover de Drie Linden. De dame was daar schijnbaar al een tijdje. De politie was er reeds bij. Mien heeft in eerste instantie de dame geholpen. De politie heeft de ambulance gebeld om haar te laten checken. De dame is mee in de ziekenwagen genomen waar ze is onderzocht. De ouders werden vervolgens gebeld en zij zijn gelijk gekomen. De ambulanceverpleger heeft de dame in kwestie overgedragen aan ouders.
De vrouw in kwestie en haar vrienden zeiden dat ze alleen drank op had. Waarschijnlijk was dat ook zo. Al heb ik even getwijfeld, aangezien ze wel ver heen was.
Gelukkig is alles meegevallen en met een sisser afgelopen.


Afgelopen weekend hebben we weer bij verschillende evenementen onze assistentie verleend.
Beek Live
Zaterdagavond was de aftrap bij Beek Live. Dit is een nieuw evenement dat in de Drie Linden gehouden werd. Op drie podia traden verschillende bands en artiesten uit de regio op. Het was heel gezellig met goede muziek die, naarmate de avond vorderde, steeds steviger/harder werd. Het publiek, ongeveer 450 personen, was een gemêleerd gezelschap van muziekliefhebbers, van jong tot oud. Heel veel Beekse gezichten, maar ook veel mensen van buiten.  En allemaal kwamen ze voor de muziek. Sommige voor slechts één of een paar optredens, maar er waren er ook die het feest van begin tot het eind hebben meebeleefd. Een aantal was weliswaar niet meer heel vast ter been aan het einde van de avond, maar dat leidde niet tot overlast of noodzakelijke EHBO handelingen. Als EHBO’er wil je evenementen altijd zo doen… zonder enige calamiteit.

Beek live Beek live2

De zondag stond in het teken van de Judo.
Clubkampioenschap KUATSU
In de Drie Linden vond al weer de vijftigste (jubileum) uitgave plaats van het clubkampioenschap van KUATSU uit Prinsenbeek en stond nog duidelijk in het teken van het vijftig jarig jubileum van de vereniging.
Er werd onder meer aandacht besteed aan de uitreiking van een cheque met een deel van de opbrengst van de chocolade-actie aan Ria Beckers van het Keniawinkeltje.
Ook werd Gerard Fens gehuldigd met het instellen van de Gerard Fens-wisselbokaal voor de clubkampioen van KUATSU vanwege zijn vele werk, dat hij heeft gedaan voor de vereniging.
De judo wedstrijden op zich verliepen, zoals gebruikelijk tijdens dit kampioenschap, in een ontspannen en sportieve sfeer, waarbij alle deelnemers ruim voldoende aan hun “judo-trekken” konden komen.
Onze Eerste Hulpverleners hebben slechts enkele pleisters nodig gehad en hier en daar wat gekoeld. In de meeste gevallen bleek een aai over de bol voldoende te zijn.
Kortom ze hebben ook kunnen meegenieten van deze wedstrijden.

kuatsu4 kuatsu3 kuatsu2 Kuatsu1

Open Bredase Judokampioenschappen van Judovereniging Haagse Beemden
In sporthal de Scharen in Breda organiseerde Judovereniging Haagse Beemden weer hun jaarlijkse Open Bredase Judokampioenschappen, een toernooi voor judoka’s van 8 tot 20 jaar.
Door verschillende omstandigheden was de opkomst dit jaar een stuk kleiner dan anders (ca. 350 deelnemers). Maar zij hebben allen kunnen genieten van een goed georganiseerd toernooi.
De aanwezige Eerste Hulpverleners hebben meegenoten van de talenten van de jeugdige judoka’s uit binnen- en buitenland.
Daarbij zijn ze ook regelmatig in actie moeten komen: een tand door de lip, wat bloedneuzen, een pleistertje hier en daar en de koelelementen zijn ook goed van pas gekomen!

schare1 schare2 schare3 schare8

Zonnig uitje naar Blijdorp voor gasten Zonnebloem
Op 22 september stonden de gasten van de Zonnebloem vol spanning te wachten om mee naar Blijdorp te gaan vertrekken.
Daar was voldoende tijd om de diverse attracties te bezoeken. Leuk was het Oceanium met vissen en pinguïns en de Amazonica, waar prachtige vlinders te bezichtigen waren. Ook het jonge olifantje Sunay, geboren op 20 augustus, kon men al  buiten bewonderen. Bovendien was er voldoende gelegenheid om gezellig met elkaar bij te praten in het zonnetje.
Voor onze Eerste Hulpverleners een rustige dag, waarbij ze zelf ook konden genieten van de meegereisde gasten en alles wat Blijdorp verder nog te bieden had.

Zonnenbloem wandeling (11)Zonnenbloem wandeling (9)

Zonnenbloem wandeling (7)Zonnenbloem wandeling (4)


Koren- en Biks Blaosfestijn plus
Zaterdag 19 september werd er op de Markt weer een gezellig koren festival met proeverij gehouden. Onze vereniging hield weer een oogje in het zeil!
Zo ook op zondag bij het blaaskapellen festival met jaarmarkt.

IMG-20150922-WA0002  IMG-20150922-WA0007


Wielerspektakel RTC
Op een mooie zonnige zondagochtend werd er op de wielerbaan aan de Terheijdenseweg in Breda voor de fanatieke leden van RTC een wielerspektakel georganiseerd.
De wielrenners konden hier hun eigen tijdritten rijden. Ook werd er een afvalrace gehouden: bij iedere doorkomst viel de langzaamste renner uit, tot er een winnaar overbleef.
Eén ongelukkige wielrenner bezeerde zijn benen bij een val op zijn fiets. Hierbij hebben de aanwezige EHBO-ers in actie moeten komen om de wonden te verzorgen en te koelen.

IMG_20150920_094508112


De Overbosloop
Hoewel de weergoden niet veel goeds voorspelden, is onder ideale weersomstandigheden voor de deelnemers, vandaag de Overbosloop gehouden. Janus Otto en zijn fanatieke sportgroepen hadden het weer prima georganiseerd. Begonnen werd met de lopers op de 5 km en daarna de 10 km. Zij konden hun persoonlijke records evenaren of verbeteren en/of zich voorbereiden op de Singelloop op 4 oktober.
Daarna volgde de prestatieloop waaraan zowel volwassenen als jeugdige enthousiastelingen deelnamen. Prachtig om te zien is vervolgens de familieloop waaraan van jong (nog zittend in de buggy) tot oud (oma’s en opa’s met hun kleinkinderen) deelgenomen werd. Natuurlijk moest er eerst een gezamenlijke warming-up gedaan worden!  Er mochten maximaal 8 rondes  gelopen worden, maar of er niet stiekem een rondje extra is gelopen?? (de tel kwijt). Vooral de kleintjes genoten van de aanmoedigingen en het applaus.
Een deelnemertje aan de prestatieloop, die ongelukkig op haar schouder terecht gekomen was, hebben we moeten koelen. Maar hoewel ze er best veel last van had, liep ze daarna nog haar gemiste kilometers mee met de familieloop en moedigde vervolgens de laatste deelnemertjes aan. Bij deze familieloop had een andere flinke meid haar onderarm open gevallen. Pas nadat ze haar rondjes gelopen had, wilde ze de wond wel laten schoonmaken. Betadine prikt?? We hebben het aan haar niet gemerkt!

IMG_20150913_132932368_HDR  IMG_20150913_132941141_HDR

IMG_20150913_132944826  IMG_20150913_135429683

IMG_20150913_135552620  bosloop

IMG_20150913_155614942  IMG_20150913_155523856


Grote belangstelling voor Oldtimer Trekkers
Ondanks een twijfelachtig begin van de zondagmorgen veranderden de weersomstandigheden zich op zondagmorgen 30 augustus al gauw tot een zonnige warme dag.
Ideale omstandigheden om in grote getalen de Oldtimer Trekkers bij manege Overbos te bezoeken en te genieten van al deze machines.
Voor onze Eerste Hulpverleners een rustige dag, waarbij ze zelf ook konden genieten van oldtimers en het aanwezige publiek.

IMG-20150830-WA0002 IMG-20150830-WA0009

IMG-20150830-WA0008 IMG-20150830-WA0007


Fietsvierdaagse KPJ erg nat
Traditiegetrouw werd in de laatste week van de schoolvakantie weer de fietsvierdaagse georganiseerd door de KPJ Prinsenbeek.
Helaas troffen organisatie en deelnemers het niet dit jaar. De eerste avond waren er slechts een beperkt aantal die-hards, die soms in de stromende regen hun 15 of 25 km afstand richting Zevenbergen en Langeweg toch hebben afgelegd.
Voor de Eerste Hulpverleners had de organisatie een auto geregeld, zodat zij in noodgevallen snel bij een eventueel slachtoffer konden zijn.
Gelukkig hebben zij slechts een keer hoeven op te treden toen een van de deelnemers net bij de finish ten val was gekomen.

IMAG0297 IMAG0298


Korfbaltoernooi ELKV weer goed verlopen
Onder prima weersomstandigheden startte het jaarlijkse korfbaltoernooi op zaterdag 22 augustus. Voor de Eerste Hulpverleners had de organisatie een keurige partytent beschikbaar gesteld, zodat ze in alle rust slachtoffers konden behandelen.

IMG-20150822-WA0000

Dat bleek geen overbodige luxe, want beide dagen hebben de Eerste Hulpverleners met zekere regelmaat sporters behandeld met pleisters, koelen en paracetamol.
Daarnaast hebben ze van dichtbij kunnen zien hoe de fysiotherapeuten van de praktijk Axis hun kennis en kunde toepasten door slachtoffers te voorzien van tapeverbanden.

20150823_111137


Eerste Prinsenbeekse Color-run succesvol verlopen
Zaterdag 1 augustus werd voor de eerste keer in Prinsenbeek een color-run georganiseerd waarvan de opbrengsten ten goede kwamen aan het MS-fonds, dat onderzoek naar geneesmiddelen voor deze ziekte stimuleert.
De omstandigheden bij Riesoord De Kuil waren deze dag ideaal. Voor de deelnemers water genoeg in de buurt om zich na hun race weer op te kunnen frissen.
Ook van onze vereniging waren hierbij een aantal vrijwilligers als Eerste Hulpverlener aanwezig, die belangeloos hun medewerking verleenden en extra maatregelen hadden getroffen om oogletsels door verfpoeder te kunnen behandelen.
Gelukkig bleken zij slechts enkele keren in actie te hoeven komen en konden ze na afloop zeggen, dat ze ook genoten hadden van de inzet van de deelnemers en helemaal toen bleek dat een van onze leden, Ton van de Goorbergh, de run voor de volwassenen als winnaar had afgelegd.

IMAG0276

IMAG0275IMAG0274

IMAG0273IMAG0272

IMAG0271


E.H.B.O-vereniging neemt nieuwe brancards Rabo clubkasactie in gebruik tijdens wielerronde
Vrijdag 3 juli vond in Prinsenbeek weer de traditionele wielerronde plaats aan de vooravond van de start van de Tour de France in Utrecht.
Zoals ieder jaar zijn daarbij ook een aantal vrijwilligers van onze vereniging als Eerste Hulpverlener aanwezig.
Vanwege de verwachte extreme hitte waren er de dagen voor de wedstrijd vanuit de overheid aanwijzigingen gegeven om extra maatregelen te treffen, zodat slachtoffers van de hitte op de juiste wijze geholpen zouden kunnen worden.

In overleg met de medewerkers van het wielercomité is een extra water tappunt ingericht en zijn de Eerste Hulpverleners uitgerust met extra isolatiedekens, water en AA-drinks en kon er dextro worden uitgereikt. Ook was er rekening gehouden met de mogelijkheid om bouillon toe te kunnen dienen.

Vóór de start van de dikke bandenrace voor de jeugd om de bekers, die beschikbaar werden gesteld door de Rabobank, vond de officiële ingebruikname plaats van twee nieuwe brancards. Onze vereniging kon, mede dank zij de genereuze bijdrage uit de clubkasactie van de Rabobank, deze brancards aanschaffen.

20150703_182405_resized_1

Al tijdens de wedstrijden voor de jeugd bleek dat extra vocht nodig was en op prijs werd gesteld door deelnemers en publiek.
Gelukkig bleef het hierbij en hoefden onze Eerste Hulpverleners verder geen bijzondere hulpverlening uit te voeren.

_CKE3879-01


Oefenwedstrijd Beek Vooruit – NAC
Ondanks het in werking zijnde nationale hitteplan heeft de oefenwedstrijd tussen Beek Vooruit en NAC na zes jaar weer zijn beslag gekregen onder het toeziend oog van een groot aantal toeschouwers.
Natuurlijk mochten onze Eerste Hulpverleners daarbij niet ontbreken, getuige de navolgende foto, waarop Christ van Leijsen en Martin Peemen ontbreken.

BV-ehbo2

Om de extreme hitte het hoofd te kunnen bieden heeft de organisatie in goed overleg met onze coördinator gezorgd voor extra water tappunten en kregen onze Eerste Hulpverleners de beschikking over extra middelen zoals isolatiedekens, extra water en AA-drinks, dextro en bouillon.

Tijdens en na de wedstrijd konden ze hun kennis en kunde tonen bij enkele kleine verwondingen, zoals het plakken van enkele pleisters, een onwel wording vanwege hitte in combinatie met verkeerd drankgebruik en tot slot een verstuikte enkel.

Ondanks de 0-7 uitslag in het voordeel van NAC een zeer gezellige avond, waarbij onze aanwezigheid zeker niet voor  niets is gebleken.

BVBv2


EHBO examen groep 8
Na groep 8 van KBS de Werft en Olympia, was vandaag groep 8 van de Rietvink uit de Haagse Beemden aan de beurt om EHBO examen te doen.
Er heerste een gezonde spanning en de kinderen hadden er zin in. Van buik naar rug, de stabiele zijligging, verbanden en nog veel meer. Iedereen deed zijn best

Het was een succesvolle middag met als eindresultaat dat iedereen het ehbo-certificaat in ontvangst mocht nemen.

ehbo8ehbo6


D-kampioenentoernooi van Zuid Nederland
Vandaag, zaterdag 13 juni, aanwezig geweest bij het D-kampioenentoernooi van Zuid Nederland, georganiseerd door HCP.
Meteen de eerste wedstrijd konden we al aan de bak: een coldpac tbv een bal tegen de neus. Diverse letsels kwamen langs: stick tegen de borst, knie en enkel. Gekneusde vingers, bal tegen de borst en één doorverwijzing naar de huisartsenpost.
Later bleek dat hier sprake was van een gescheurde hamstring. En natuurlijk nog wat gevalletjes paracetamol.
Aanvankelijk kende het toernooi qua weer een wat mindere start, maar vanaf eind van de ochtend werd het een prachtige dag.


Dressuurwedstrijd
Op deze zonnige zondag heeft paardensportvereniging “Ons Genoegen” een dressuurwedstrijd voor paarden gehouden. Piet van Leysen en Candy de Klerk hebben dit evenement bemand. Gelukkig voor de deelnemers is er niets gebeurd. Behalve een enkele pleister voor een kind uit het publiek is er geen ondersteuning nodig geweest.

IMG_20150607_135234282


Wandelvierdaagse zit er weer op.
De afgelopen dagen werd er in de Beekse lanen en dreven druk gewandeld door honderden sportieve wandelaars.
Ze waren weer groot en klein, jong en oud en de laatste avond waren ook de gasten van de Zonnebloem erbij.
Onze Eerste Hulpverleners hebben slechts enkele pleisters hoeven te gebruiken en dat viel erg mee gezien de temperatuur van de laatste twee dagen.

IMAG0245IMAG0246

IMAG0249


EHBO- cursus
Op de Apollo-, de Horizon- en op Griffioen lagere school hebben de kinderen van groep 8  allemaal een EHBO- cursus gevolgd.
De lesgevers waren: Corrie Joosen ( Apollo),  Mien van Roozendaal ( Horizon ) en Theo van Houten en Jeanne van Gurp ( Giffioen )
Met assistentie van :  Marga Witteveen, Mieke van Gurp, Christ Huiben, Piet Vissers en Rien Meeuwissen.
De afgelopen week zijn op de Griffioenschool de examens geweest.  99 van de 103 leerlingen zijn geslaagd. Alle kinderen van harte gefeliciteerd!

DSC01709DSC01711


Evenementen
Dat er in de mei-maand veel evenementen zijn is voor onze vereniging een jaarlijks terugkerende zekerheid. Vele van jullie hebben hieraan één of meerdere keren je bijdrage geleverd. Waarvoor onze dank.

Dit laatste mei-weekend spande de kroon. 24 !! hulpverleners zijn dit weekend bij 4 verschillende evenementen in touw geweest.
Zaterdag 30 mei was er wederom een jeugdtoernooi bij Beek Vooruit en had de Samensprong een lange dag met districtsfinales. Op zondag 31 mei werd dit turnen vervolgd met hun jaarlijkse clubkampioenschappen.
IMG_20150530_142752728_HDRIMG_20150531_160734403
Verder waren er ook nog wedstrijden bij de vrije Tijdsruiters en was er in de Haagse Beemden, voor de 26e keer, de Haagsebeemdenloop, waar 13! hulpverleners onder minder prettige weersomstandigheden, actief zijn geweest.
IMG_1126IMG_1135
Bij Beek Vooruit konden de twee EHBO-ers bij de eerste wedstrijd al aan de bak met een spelertje waarbij al meteen duidelijk was, dat het om een gebroken onderarm kon gaan. Dit werd door gemaakte foto’s in het ziekenhuis inderdaad bevestigd.
Verder waren er wat kleinere gevalletjes, waarbij koelen, pleisters en een blaar afplakken afdoende waren. Ook een bloedneus, die aanvankelijk erg moeilijk te stoppen leek, verlangde inzet.
Bij de Haagse Beemdenloop heerste een gezonde spanning over hoe de dag zou gaan verlopen. Het weer speelde dit keer wel erg mee. Voor de lopers uitermate goed en voor de vrijwilligers koud, nat en behoorlijk winderig, maar dat mocht de pret niet drukken.
De aftrap was om 12 uur toen de eerste lopers vertrokken. De opkomst was evenals voorgaande jaren behoorlijk groot en ondanks het weer stonden er veel mensen hun “helden” toe te juichen.
De sfeer zat er al snel goed in en de dag is dan ook rustig verlopen zonder noemenswaardige incidenten. Al met al dus voor onze ehbo-ers een zeer geslaagd evenement waar we met plezier op kunnen terugkijken. Op naar het volgend jaar met de Haagse Beemdenloop.

EHBO Noord-Brabant reikt onderscheiding uit
Afgelopen maandag 11 mei waren de Eerste Hulpverleners van E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek heel geconcentreerd bezig om in groepjes van 5 tot 6 personen om toerbeurt de verschillende slachtoffers, die zich in en rond de aula van basisschool de Griffioen bevonden, te behandelen.

Kaderinstructeur Corry Joosen had voor de laatste herhalingsles van het seizoen een gevarieerd programma vastgesteld, waarbij veel van de tijdens het seizoen behandelde onderwerpen opnieuw praktisch met (kind)slachtoffers beoefend moesten worden.

Reanimatie   GHB

Hierdoor was de aankomst van voorzitter Jan Koetsenruiter en secretaris Rinus Melenboer van koepelorganisatie EHBO Noord-Brabant voor een groot gedeelte van de aanwezigen enigszins onopvallend. Ze kwamen met plezier naar E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek om Corné Jongeneelen in het zonnetje te zetten.

Corné, die verbaasd was dat zijn kinderen als slachtoffer fungeerden tijdens de herhalingsles en zich afvroeg waarom Mireille, zijn vrouw, ook op de les kwam, begon toen te begrijpen, dat het om zijn persoontje ging.

Bart Corné Jongeneelen is inmiddels 25 jaar Eerste Hulpverlener en heeft zich in die hoedanigheid vanaf het behalen van zijn diploma ingezet bij verschillende evenementen die Prinsenbeek rijk is, zoals Zonnebloem, carnaval, schaatsen, judo, wielrennen, Overbosloop, voetbal, zeskamp, oldtimers, en motorcross.
Verder heeft hij zich gedurende tien jaar als bestuurslid ingezet voor de vereniging in zijn rol als tweede penningmeester, maar misschien nog meer als materiaal meester. In die laatste rol zorgde hij er mede voor, dat materialen voor evenementen, zoals caravan, verbandtassen, brancards en noem maar op tijdig op de juiste plaats aanwezig waren.
Voor al zijn inzet  werd hij onderscheiden met het bronzen verenigingsinsigne van koepelorganisatie EHBO Noord-Brabant.

Gezin Voorzitter


EHBO-ondersteuning bij muziekfestival De Faam.
Vrijdagavond 8 mei werd er door studenten van de NHTVin de oude Faam-fabriek in Breda in het kader van een van hun studieopdrachten een muziekevenement georganiseerd.
Het afgelopen jaar kon een van de studenten zijn EHBO-diploma opnieuw halen, dankzij de extra trainingen, die door Kees Oomen werden verzorgd.
Een EHBO-diploma, dat essentieel was voor het positief kunnen afronden van de studie aan het CIOS. Omdat er nu voor dit evenement ook EHBO-ondersteuning nodig was, heeft hij onze hulp hiervoor gevraagd.
Het evenement was een groot muziekfestijn, waarbij diverse dj’s steeds 1,5 uur hun talenten en verschillende muziekstijlen lieten horen.
Onze Eerste Hulpverleners Annette Wolfs en Kees Oomen konden vanuit de zeer strategisch opgestelde EHBO-post goed het zicht houden op de entree, garderobe, muntverkoop, toiletten en niet te vergeten de aanwezige bezoekers.
Gezien de aard van het evenement waren extra voorzorgen genomen m.b.t. de aard van de te verwachten ongemakken door bijvoorbeeld overmatig gebruik van alcohol, geestverruimende middelen, geluidsoverlast en alles wat er bij komt.
Hierdoor zijn een aantal bezoekers goed geholpen kunnen worden door het verstrekken van gehoordopjes, paracetamol, dextro-energy.
Ook kon onze kennis bij overmatig of verkeerd gebruik van XTC weer eens in de praktijk worden gebracht.
Weer eens een keer een ander soort evenement, leuk om mee te maken!

Voetbaltoernooien bij Beek Vooruit gestart.
Zaterdag 9 mei vond bij Beek Vooruit het eerste jeugdvoetbaltoernooi plaats van dit seizoen. Vijf weekenden achter elkaar organiseert Beek Vooruit voor de jeugdelftallen toernooien. Als eerste was de D-categorie aan de beurt. Onze vereniging ondersteunt deze toernooien door aanwezig te zijn voor het geval er eerste hulp nodig is. Vandaag werd er hulp verleend bij een polsblessure, een knieverrekking en enkele schaafwonden.

IMG_20150509_112619029[1]


Verslag cursus Eerste hulp bij sportongevallen.
Op 26 maart startte de eerste les avond van de cursus sportletsel in de Griffioenschool.
De cursus werd gegeven door onze kaderinstructeur Toine Wissel en de gekozen onderwerpen sloten goed aan bij de reeds door de cursisten opgedane E.H.B.O. kennis met als rode draad de relatie naar sportongevallen.
Ondersteund door het theoretische gedeelte kwamen ook de praktijkhandelingen door middel van voorbeelden ruimschoots aan bod.
De aangeboden lesstof bestond uit een aantal hoofdonderwerpen zoals:

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in de bloedsomloop
 • Letsels van de huid
 • Letsels van spieren en pezen
 • Letsels van botten en gewrichten
 • Letsels aan het hoofd
 • Warmte / koude letsel

Maar ook zaken zoals organisatie en verband- en hulpmiddelen en preventie kregen ruimschoots de aandacht.
Tijdens de tweede avond op 23 april werden aan het begin van de avond nummers uitgedeeld met de mededeling dat het wel duidelijk ging worden waarvoor deze bedoeld waren.
De reeds behandelde onderwerpen van de eerste les werden samen met de nieuwe onderwerpen van de tweede les met behulp van een lotus patiënt op volgorde van de uitgereikte nummers getoetst.
Alle deelnemers behandelden de lotus patiënten volgens de opgedane kennis en vaardigheden en alle casussen werden hierna klassikaal besproken.
Het was een leerzame en prettige cursus waarbij we als deelnemers extra vaardigheden opgedaan hebben ter voorkoming en behandeling van sportletsels.
Op de foto zie je een van de lotussen aan het werk tijdens een casus.
Margot, Toine en Cees, bedankt voor de fijne cursus.

Een deelnemer.

IMG_20150423_203048194_HDR


Koninklijke onderscheiding.
Het heeft onze koning vandaag behaagd om Marga Witteveen te onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Ze is benoemd tot lid in De Orde van Oranje-Nassau.
Zij ontving haar onderscheiding uit handen van wethouder Bergkamp.
Marga regelt en verzorgt al 25 jaar vakanties voor gehandicapte kinderen, die in de Blauwe Kamer verblijven.
Ook is Marga nog actief in de paardensportvereniging waar haar dochter paard rijdt.
Sinds 2005 is Marga een gewaardeerd lid van onze vereniging. Naast haar inzet bij evenementen zet zij zich al een aantal jaren in bij het mede verzorgen van de lessen jeugd-EHBO aan groep 8 van de basisscholen de Horizon en de Griffioen. Daarvoor zijn wij haar zeer erkentelijk.
Wij willen Marga van harte feliciteren met deze onderscheiding, een waardering voor al het werk, dat zij voor onze medemensen verricht.

IMG_20150424_102636238_HDR  IMG_20150424_102503687

IMG_20150424_101909067_HDR IMG_20150424_101928868


Mooi resultaat voor onze vereniging bij de Rabobank Clubkas campagne!
Iedereen die op ons gestemd heeft heel erg bedankt voor dit schitterende resultaat!

100_3570

20150420_21185220150420_211540

20150420_210729 20150420_200439

20150420_200524


Dinsdag 7 april – Geslaagde oefening met brandweer
Dit keer was er een ongevalsituatie uitgezet in park Overbos. Op de Valdijk was een automobilist onwel geworden en had de macht over het stuur verloren. De auto werd door het talud ter plaatse gelanceerd, nam tijdens zijn vlucht twee fietsers mee en vloog  met volle vaart het park in, waar juist een feestelijke barbecue plaatsvond.

Ook de barbecue en een marktkraam werden omvergereden. In de auto zat behalve de bestuurder nog een passagier achterin.

De brandweer heeft de auto eerst open moeten knippen, voor de slachtoffers bevrijd en aan de EHBO overgedragen konden worden.

Rondom de kramen en de barbecue waren nog diverse slachtoffers met brand-, schaafwonden en een beenbreuk. Een van de aanwezigen was  in het water beland en moest door de brandweer gered worden. Van de schrik kreeg een ander slachtoffer een hartstilstand.

Kortom genoeg slachtoffers om door de EHBO ter plaatste of in het ijlings opgerichte  gewondennest behandeld te worden en daarna voor zover nodig over te dragen aan de ambulancedienst.

Al met al een oefening met veel leermomenten die tijdens de herhalingslessen in het nieuwe seizoen zeker aan de orde zullen komen.

IMG_20150407_201230613[1]  IMG_20150407_201849314[1]

IMG_20150407_201915038[1] IMG_20150407_201407762_HDR[1]


Grote optocht van Boemeldonck
Ook dit jaar was er een ondersteuning van 9 vrijwilligers van de EHBO tijdens het rondtrekken van de grote optocht van Boemeldonck. Op een centraal punt was een post ingericht van de EHBO met de GHOR-wagen. Daarnaast werd de route van de optocht in delen door steeds twee EHBO-ers gecontroleerd. Ook bij de prijsuitreiking ’s avonds waren we weer present.

20150215_16121220150215_150753

2015-02-15 19.37.572015-02-15 19.38.23


Piepers- en Kreeziecarnaval
Ook op deze gezellige carnavalsfeesten voor de jeugd van Boemeldonck staan vrijwilligers van de EHBO paraat. Zij staan daar voor grotere en kleinere ongemakken, die ontstaan tijdens het feesten. Gelukkig is vaak een rustmoment met wat afkoeling en een begripvol woordje voldoende.

2015-02-15 21.46.482015-02-15 19.22.23


De kinderoptocht van Boemeldonck
Tijdens de kinderoptocht hielden 4 EHBO’ers in tweetallen elk een deel van de route in de gaten. Zij verplaatsten zich met fietsen langs de kleurrijke stoet enthousiaste kinderen met hun prachtige creaties.

20150214_13262720150214_135602


BAK-Zonnebloemmiddag
Op vrijdagmiddag organiseerde de Zonnebloem een gezellige carnavalsmiddag voor langdurig zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen begeleid door hun vrijwilligers. De middag stond in het teken van Oostenrijk, met gezellige muziek van de Lageländer, sketches verzorgd door enkele leden van toneelgroep de Kameleon en Jaap Rutte. Natuurlijk bracht prins Gillis met zijn gevolg een bezoek. Dit alles werd aan elkaar gepraat door Jan Kleemans.
De EHBO’ers hebben mee kunnen genieten: zij hoefden niet in actie te komen.

zonnebloem


Ledenvergadering E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek zeer druk bezocht
Afgelopen maandag 9 februari 2015 vond onder grote belangstelling de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.
Ongeveer 50 leden bespraken de verschillende verslagen en zorgden er voor, dat het bestuur weer op sterkte is gekomen.
Elly Verschuren, Ton Verwijmeren en Leo Meeuwis werden met algemene stemmen  herkozen. De opengevallen plaatsen konden worden opgevuld door Maikel Huijbregts en Christ van Leijsen.

Na de pauze verzorgde Peter Schetters, rapid responder en ambulanceverpleegkundige, een interessante  uiteenzetting over het gebruik van alcohol en drugs. Door zijn  sprankelende manier van vertellen en grote vakkennis hield hij ruim 1,5 uur de aandacht van de aanwezigen vast!

Hij begon zijn verhaal door het drugsgebruik een beetje uit de taboesfeer te halen:

 • Het is eigenlijk niet veel anders dan het gebruik van koffie, een glaasje wijn of een sigaret op zijn tijd! Daarna kwamen de verschillende soorten drugs aan bod. In grote lijnen zijn ze in 3 groepen te verdelen:
 • Poppers (geven extra energie, zoals cocaine, speed en XTC);
 • Downers (zijn ontspannend en werken verdovend, zoals alcohol, heroïne, valium);
 • Waarnemingsveranderende  middelen (geven meestal mooie beelden te zien, zoals paddo’s, hasj, mariuhana). Drugshandel en -gebruik zitten nog steeds in de illegaliteit met het gevaar dat de kwaliteit aan schommelingen onderhevig is. Dit wordt bij enkele soorten drugs ook nog eens beïnvloed door de gemoedstoestand van de gebruiker. Ook een gecombineerd gebruik van verschillende drugs en/of alcohol kan verkeerd uitpakken. Hierdoor kan men een badtrip krijgen, of heeft men in sommige gevallen een overdosis binnengekregen. Voor de Eerste Hulpverlener zijn een aantal aandachtspunten van belang:
 • Hierdoor kan men er nooit zeker van zijn dat de concentratie van de drugs altijd gelijk is en daardoor kan de werking de ene keer anders uitpakken dan de andere keer.
 • Let op eigen veiligheid, want sommige slachtoffers kunnen heel wisselende stemmingen hebben en erg agressief reageren. Als dit laatste het geval is, bel dan direct 112.
 • Breng het slachtoffer in een rustige omgeving ver weg van harde muziek en in- en uitlopende bezorgde mensen.
 • Benader het slachtoffer zo relaxed en rustig mogelijk.
 • Houd de lichaamstemperatuur goed in de gaten.
 • Zorg voor aanvulling van zout bij overmatig vochtverlies door bijvoorbeeld bouillon of chips te geven, als het slachtoffer dit zelf kan nuttigen.
 • Bel als Eerste Hulpverlener tijdig 112.

E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek bij Snertloop Beek Vooruit voor stichting MEES
Vandaag, zaterdag 3 januari, organiseerde de jeugd- en seniorencommissie van Beek Vooruit haar traditionele snertloop voor het goede doel. De opbrengst van het evenement komt dit keer ten goede aan de Stichting MEES. Mees Mees is een kinderdagcentrum in de Haagse Beemden voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking of ontwikkelingsachterstand.  Kernwoorden voor MEES zijn kleine organisatie, individuele ontwikkeling(smogelijkheden) en integratie van de kinderen. Van onze vereniging waren Eerste Hulpverleners present, die ondanks het minder goede weer voor de lopers, gelukkig niet in actie hoefden te komen. De gebruikelijke vergoeding voor de inzet van onze Eerste Hulpverleners hebben we ter beschikking gesteld van het goede doel: Stichting MEES. 100_3458

Foto: Beek vooruit


Vrijdagavond 2 januari 2015: Na ruim 3 weken schaatsplezier is de ijsbaan van Winter Wonder Beek weer gesloten. Om half 7 was er de jaarlijkse bijeenkomst “Samensmelten” ter afsluiting van dit voor ons dorp zo mooie evenement. Samen met heel veel vrijwilligers werd er stilgestaan bij het succesvolle verloop van dit seizoen. De organisatie was heel tevreden: Er waren dit jaar meer evenementen  op en om de schaatsbaan, meer bezoekers en meer omzet. Het aantal schaatsers is ongeveer gelijk gebleven, mede doordat afgelopen zaterdag de baan gesloten is geweest vanwege het slechte weer. Als E.H.B.O.-vereniging zijn we samen vele uren, (230!) met 2 personen aanwezig geweest. We hebben daar regelmatig een pleistertje moeten plakken, aaien over de bol gegeven,  kneuzingen en pijnlijke valplekken gekoeld en helaas ook enkele personen naar huisarts, huisartsenpost of Eerste Hulp moeten doorverwijzen. Een enkele ongelukkige kwam in de gips daarvandaan. Op deze plaats willen we onze vrijwilligers nogmaals hartelijke bedanken voor hun inzet!! IMG_5686 - kopie (2)


2014-12-26 14.58.43 2014-12-26 14.59.01 2014-12-24 16.44.18


Winterwonderbeek op volle toeren. Winterwonderbeek, de schaatsbaan op de Markt in Prinsenbeek, draait op volle toeren. Elke dag weer genieten velen van het schaatsen, hetzij door zelf op het ijs te gaan, hetzij als bezoeker/toeschouwer. 2014-12-24 16.44.32 Vanaf de opening op donderdagmiddag 11 december 2014 tot vrijdag 2 januari 2015 zijn wij als E.H.B.O.-vereniging gedurende de openingstijden met 2 personen aanwezig. Dat aanwezigheid van de eerstehulpverleners niet alleen (voor de organisatie) een must is, maar ook zeer gewaardeerd wordt door alle bezoekers, is fijn om te horen. 2014-12-24 16.47.23 De ene shift gebeurt er weinig (een keertje koelen of een pleistertje), de andere keer moeten er 3 personen naar de huisarts(enpost). Laten we hopen dat onze aanwezigheid beperkt blijft tot hulpverlening bij kleine ongelukjes en we na afloop weer van een groot succes kunnen spreken zonder al te ernstige blessures bij de schaatsers.


Kerstmis 2014  – E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek 75 jaar Hoewel de feestelijkheden rondom dit jubileum inmiddels achter de rug zijn, zal menig Eerste Hulpverlener van de vereniging terugdenken aan een jubileumjaar met ups en downs. Jammer was het zeker, dat de wedstrijd  van koepelorganisatie Noord-Brabant, die de vereniging in het kader van het jubileumfeest  zou organiseren, niet door kon gaan door te weinig deelnemers. Aan de andere kant kan de vereniging echter ook terugkijken op heel veel warme en feestelijke momenten, zoals:

 • De vele evenementen waarbij ze assistentie heeft kunnen verlenen;
 • De oefening met de brandweer;
 • De onderscheidingen, die werden uitgereikt aan Henk de Hoon en Christ van Leijsen;
 • De bijzondere medewerking van de kinderen van de groepen 8 van maar liefst zes basisscholen, die graag hun kinderpleisters ter beschikking stelden aan de Stichting Zoë’s Wens;

2014-09-21 15.47.38

 • De warme en gemeende belangstelling van alle relaties tijdens de receptie ter gelegenheid van het jubileumfeest op 20 september met de complimenten van wethouder Miriam Haagh van Zorg en Welzijn voor het vele goede werk dat de vereniging verricht tijdens de cursussen, evenementen en speciaal bij het AED-proof maken en houden van Prinsenbeek;

DSC03100

 • Het ontvangen van de Dr. M.P.A.M de Grood-penning in zilver van koepelorganisatie EHBO Noord-Brabant, die uitgereikt werd door  waarnemend voorzitter Matty Dam;

DSC03201

 • De feestavond op 20 september waar de leden en hun partners konden genieten van muziek uit de jaren 1970 – 1980, die verzorgd werd door de “Hotdogs”, en waarbij de beentjes van de vloer gingen.

Kortom een heel bijzonder jubileumjaar, dat dankzij de inzet van alle leden bereikt kon worden. Het Bestuur bedankt iedereen voor zijn of haar inzet en wenst alle leden nog lang heel veel plezier toe bij het verlenen van Eerste Hulp aan onze medemensen op wat voor manier dan ook. Hele fijne feestdagen en een gezond 2015 voor iedereen! SAM_3092 SAM_3101

SAM_3099

 

 

 

 

SAM_3102             SAM_3094

SAM_3103


EHBO-diploma’s uitgereikt aan groep 8 van basisschool De Griffioen  Begin januari 2014 zijn instructeurs van E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek, samen met de leerkrachten van de 5 groepen 8 van basisschool De Griffioen, enthousiast gestart met het verzorgen van de cursus Eerste Hulp Jeugd-A aan maar liefst 130 kinderen. Vandaag hebben alle kinderen,  die het theorie- en praktijkexamen met positief resultaat hebben afgesloten, hun diploma  gekregen. Uiteraard moest dit resultaat op de gevoelige plaat worden vastgelegd. diploma groep 8 griffioen 2014

Foto: Rien Meeuwissen

De kinderen ontvingen naast hun diploma als verrassing ook een setje speciale kinderpleisters die ze, met hun tijdens de cursus vergaarde kennis, kunnen gebruiken als er toevallig toch een ongeluk(je) is gebeurd. In het begeleidende briefje wordt aan de kinderen gevraagd of ze een bijdrage willen leveren aan het vervullen van de laatste wens van Zoë Swinkels, die op 21 januari helaas is overleden aan een hersentumor door de pleisters (of een deel daarvan) te doneren voor dit bijzondere goede doel. Daarnaast is ook aan de ouders van deze jonge Eerste Hulpverleners aandacht gevraagd voor deze prachtige wens. De komende weken zullen ook de leerlingen van de volgende basisscholen in Prinsenbeek en Breda, stadsdeel Haagse Beemden, hun uiterste best doen om het diploma Eerste Hulp Jeugd-A te behalen:

 • Apollo;
 • Horizon;
 • Olympia;
 • Rietvink;
 • De Werft.

E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek feliciteert de leerlingen van De Griffioen en wenst de leerlingen van de laatstgenoemde scholen veel succes toe bij hun examens.


E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek huldigt jubilarissen na geslaagde oefening met de Brandweer bij De Drie Linden Toen de Eerste Hulpverleners van E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek zich gisterenavond bij De Drie Linden kwamen melden om hulp te verlenen aan de slachtoffers van de brand, die uitgebroken was door een ongeluk met een vrachtwagen, die kwam lossen in de buurt van de ruimten van SJP, hadden zij er nog geen idee van dat de avond afgesloten zou worden met de huldiging van enkele jubilarissen. Namens het hoofdbestuur van de koepelorganisatie EHBO Noord-Brabant was Angelique de Jong naar Prinsenbeek gekomen om Christ van Leijsen en Henk de Hoon in het zonnetje te zetten. jubilarissen Christ van Leijsen is al vanaf 1974 een Eerste Hulpverlener met passie, die in lijn met de familietradities geruime tijd zijn bijdrage heeft gegeven als bestuurslid. Daarnaast past hij zijn kennis en kunde toe bij zijn werkgever SPX door oefeningen uit te zetten, die sommige E.H.B.O-ers binnen het BHV-team rillingen op de rug geven, vooral omdat er altijd hard gewerkt moet worden. Tijdens oefenavonden wordt er vaak terug gevallen op zijn kennis van ongevallen die hij in zijn tijd als bevelvoerder van de vrijwillige brandweer heeft opgedaan. Kaderinstructeurs krijgen dan ook extra informatie over wat de brandweer graag ziet van een E.H.B.O- er bij een ondersteuning. Christ is een zeer gemotiveerde Eerste Hulpverlener met de nodige portie humor bij herhalingslessen en oefeningen en niet te vergeten bij de vele evenementen van de E.H.B.O.-vereniging, zoals bij paardensport, zonnebloem, carnaval, schaatsen. jubilarissen1 Christ werd verrast met het verenigingsinsigne in goud van EHBO Noord-Brabant. Henk de Hoon is inmiddels ook alweer 25 jaar een zeer gemotiveerde Eerste Hulpverlener, die door zijn tomeloze inzet en aanwezigheid bij herhalingslessen en oefeningen en niet te vergeten bij de vele evenementen van de vereniging er mede toe bijdraagt dat onze vereniging zo goed kan functioneren. Zo is hij o.a. Eerste Hulpverlener bij carnaval, Oranje feesten, hockey, voetbal, wandelvierdaagse, paardensport en schaatsen. Bijzonder is vooral, dat hij daarvoor steeds van uit Etten-Leur naar Prinsenbeek komt voor de herhalingslessen en oefeningen en evenementen. Henk kreeg door Angelique de Jong het verenigingsinsigne in brons opgesteld. jubilarissen2


De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne is bekend. Op 6 mei werd door Rabobank Breda de uitslag bekend gemaakt van de Rabobank Clubkas Campagne aan de deelnemende organisaties uit Prinsenbeek. Vertegenwoordigers van deze organisaties waren vol verwachting naar de Zilverberk gekomen om te vernemen wat hun inspanningen in de voorbereiding opgeleverd zouden hebben. Zo waren ook vertegenwoordigers van E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek en de Stichting Prinsenbeek Hartsafe benieuwd welke bijdrage ze zouden mogen ontvangen. Een bijdrage die beide organisaties zouden willen gebruiken om Prinsenbeek nog (hart)veiliger te maken en het verder optimaliseren van het AED-netwerk. Namens de E.H.B.O.-vereniging mocht onze penningmeester Elly Verschuren de check in ontvangst nemen.

clubkas1clubkas3

Kees Oomen deed dit namens Prinsenbeek Hartsafe. E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek en Stichting Prinsenbeek Hartsafe bedanken Rabobank Breda voor deze genereuze ondersteuning om hun doelen te bereiken. Natuurlijk worden ook alle leden van de Rabobank Breda ontzettend bedankt voor hun steun en stem.


E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek sluit module “Wandelletsels” af. Op 10 en 24 februari werd de module wandelletsels met veel enthousiasme door onze kaderinstructeur Toine Wissel verzorgd voor een dertiental even enthousiaste leden van onze vereniging.

wandelletsel2

Iedereen geconcentreerd op en aan de tafel om de hechtpleister op de juiste manier aan te  brengen: Onder het toeziend oog van kader Toine Wissel worden de voetjes keurig ingepakt: wandelletsel4wandelletsel3 Natuurlijk worden ook de inpakkunsten van de mede-cursisten en het eindresultaat bewonderd: Na afloop gingen de deelnemers met een goed gevoel naar huis in de wetenschap, dat ze tijdens wandelevenementen de juiste eerste hulp zouden kunnen bieden bij slachtoffers met blaren.


Kees Oomen krijgt de Gouden Boemel dd. 3 maart 2014

IMG_2867

Om 12 uur op maandag 3 maart moest onze secretaris en materiaal meester Kees Oomen zijn werkzaamheden als “confettiblazer” bij het schoonmaken van de straten in Boemeldonck node onderbreken.
Vanwege zijn jarenlange inzet als lid van de Senaat van de BAK van Boemeldonck werd hij onder grote belangstelling van veel carnavalsclubs en bestuursleden verrast met de “Gouden Boemel”.


WinterWonderBeek verrast Stichting Prinsenbeek Hartsafe en E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek tijdens diploma-uitreiking 2012.

Op de laatste herhalingsles van het seizoen 2011-2012 moest er tot de pauze nog even hard gewerkt worden door de leden van de E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek. Samen met de overige bestuursleden had kaderinstructrice Corry Joosen een pittig praktisch circuit met diverse oefenaspecten in elkaar gezet. Na de pauze werden door voorzitter Cees Broos diploma’s uitgereikt aan pasgeslaagde Eerste Hulpverleners:
• Karolien Olsthoorn
• Marjolein Looijmans
• Johan van der Made
Tonnie Blom
Nina Spa konden er helaas niet bij zijn, maar krijgen hun welverdiende “papiertje” thuisbezorgd. Na dit programmaonderdeel mocht hij Hans Bakker en Ad Korving van WinterWonderbeek begroeten samen met Lily Bos, die ’s middags net geslaagd was voor jeugd EHBO A, en haar zus. Als scheidend voorzitter van WinterWonderBeek wilde Hans de leden van de E.H.B.O.-vereniging bedanken voor de prettige samenwerking tijdens de afgelopen edities van WinterWonderBeek. Dat Hans niet met lege
handen kwam werd al snel tijdens zijn toespraak duidelijk. Eerst overhandigde Hans een waardebon voor  het aanschaffen van elektroden en batterij voor een AED-apparaat aan de Stichting Prinsenbeek Hartsafe. Na het aanschaffen en plaatsen van AED-apparaten en het opleiden van mensen, die ook kunnen reanimeren en een AED-apparaat kunnen bedienen, komt er ook een tijd om onderhoud te plegen aan deze levensreddende apparaten. Bij deze verrassing zou het niet blijven, want al gauw bleek waarom Hans de zusjes Bos had meegebracht. Hun hulp was hard nodig toen Hans namens WinterWonderBeek aan E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek een nieuwe reanimatiepop Resusci Anne mocht overhandigen voor de inzet en hulp tijdens WinterWonderbeek. Op voorstel van de aanwezige leden werd deze direct omgedoopt tot Resusci Hans. Als nieuw bestuurslid van Winterwonderbeek nam Ad Korving aan het eind nog het woord en hij sprak de hoop uit, dat de Eerste Hulpverleners er opnieuw bij zullen zijn aan het eind van het jaar. Voorzitter Cees Broos sloot de avond af door dank te zeggen aan WinterWonderBeek en allen die zich ingezet heeft waardoor we deze praktische donaties mochten ontvangen. Verder had hij er alle vertrouwen in, dat velen van ons ook in het nieuwe seizoen weer een bijdrage willen leveren aan de evenementen van de vele organisaties in Haagse Beemden en Prinsenbeek.

Veiligheidsweek op basisschool De Horizon afgesloten met workshops voor ouders en leerkrachten.

Veiligheidscommissie De Horizon heeft tijdens de veiligheidsweek op 30 september de kinderen laten proeven van ongelukjes op en rond de school en thuis. Leden van E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek waren daarbij graag aanwezig om aan de hand van voorbeelden te demonstreren hoe en welke verbandjes aangelegd kunnen worden bij verschillende soorten verwondingen. Kinderen en onderwijzend personeel waren zo enthousiast, dat  we bijna tijd tekort kwamen om alle vragen mee te beantwoorden.
Afgelopen woensdagavond 20 oktober jl. werd de veiligheidsweek afgesloten met een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders een leerkrachten van de school waarbij de aanwezigen tijdens workshops konden kennismaken met een aantal facetten van de cursus “Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK)” voor volwassenen.
In groepen van ± 5 personen  werden tijdens workshops onderwerpen als reanimatie, verslikking, stabiele zijligging, ziekten, kleine ongevallen, kneuzing en verstuiking behandeld en konden de deelnemers zelf bijbehorende praktische handelingen zoals beademing, reanimatie, Heimlich-methode, stabiele zijligging en drukverband uitvoeren.
Tijdens de afsluiting van de avond bleek overduidelijk het enthousiasme van de aanwezigen getuige de vele vragen en de bedankjes, die de organisatoren mochten ontvangen.
De aanwezige leden van onze vereniging tijdens de bijeenkomsten Theo van Houten, Patrick Meeuwis, Annette Wolfs, Wout Meeuwissen, Kees Oomen en Cees Broos hebben door hun bijdrage het nut en de noodzaak van de kennis van Eerste Hulpverlening aan kinderen voor de kinderen zelf en de ouders en leerkrachten op overtuigende wijze onder de aandacht gebracht.


Voorzitter Cees Broos onderscheiden in de ‘Orde van Oranje Nassau’.

Voorzitter Cees Broos heeft uit handen van loco-burgemeester Alfred Arbouw de Koninklijke onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Naussau’ ontvangen voor zijn actieve vrijwilligerwerk.
Cees ontving in café Markzicht te Prinsenbeek de onderscheiding voor zijn vele vrijwilligerswerk bij ‘EHBO Vereniging Prinsenbeek’, ‘EHBO Vereniging Rucphen’, ‘Voetbalvereniging Beek-Vooruit’, ‘Stichting Prinsenbeek Hartsafe’, ‘Lotus-kring West-Brabant’ en voor zijn inzet bij ‘Biljartvereniging De Linde’.

WinterWonderBeek verrast E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek dd. 29 maart 2010.

Op maandag 29 maart vond de slotbijeenkomst plaats van het project WinterWonderBeek opgezet door Rotaryafdeling Prinsenbeek. In de weken rond kerst en nieuwjaar in 2009 was de Markt in Prinsenbeek feestelijk versierd rondom de ijsbaan, die door WinterWonderBeek werd bemand. Gedurende deze weken hebben enkele duizenden kinderen en volwassenen onder prachtige omstandigheden kunnen genieten van hun schaatskunsten. WinterWonderBeek die de opbrengst heeft bestemd voor twee goede doelen in Prinsenbeek: – Heemkundekring Op de Beek – Stichting Mees, kinderdagverblijf voor kinderen met een meervoudige beperking is belangeloos ondersteund door Eerste Hulpverleners van onze vereniging. Samen hebben ongeveer 30 hulpverleners van de vereniging ongeveer 350 uur doorgebracht op de ijsbaan, soms van ’s morgens 09.00 uur tot ’s avonds 23.00 uur. Daarbij werden vaak hand- en spandiensten verleend aan de vrijwilligers van de organisatie, zoals bij het vegen van de baan of het verhuren van schaatsen. Gelukkig kon dat ook omdat ze heel weinig slachtoffers te behandelen hebben gekregen. Tijdens de slotbijeenkomst werd onze E.H.B.O.-vereniging verrast met een donatie van € 500,00 voor hun belangeloze ondersteuning en hulp tijdens het geweldig geslaagde evenement. De vereniging gaat deze donatie bijleggen bij de aanschaf van een nieuwe reanimatiepop.