Archief tot 15 maart 2017

Woensdag 15 maart Congres Nederlandse Reanimatieraad.
Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) is bezocht door 3 bestuursleden, waarvan 2 kaderinstructeurs BLS/AED van onze vereniging. Zij hadden een leerzame dag over tal van onderwerpen, die met hartreanimatie en het geven van reanimatieonderwijs te maken hebben. Ook waren er veel bedrijven met aanverwante materialen (o.a. diverse poppen en AED-apparaten) aanwezig.


Maandag 13 maart Examen jeugd-E.H.B.O.
Een spannende dag voor de leerlingen van groep 8 van basisschool de Werft in de Haagse Beemden. Na enkele weken cursus jeugd-EHBO door Annette Wolfs, hebben ze examen! Zoals je kunt zien, allemaal blije gezichten, want iedereen is geslaagd!! Van harte gefeliciteerd allemaal.


De Grote Carnavalsoptocht
Ook bij de Grote Carnavalsoptocht van Boemeldonck was de E.H.B.O. met een groot aantal vrijwilligers aanwezig ter ondersteuning. Totaal 12 personen fietsten of stonden langs de route.

Alle E.H.B.O-posten waren op tijd op de uitgangspositie. Dit jaar waren alle teams voorzien van een portofoon en werden aangestuurd vanuit de centrale post. De centrale post had een overzicht van de posten en bij een incident werd direct contact gezocht met de dichtstbijzijnde E.H.B.O.-post, iets wat goed is uitgevallen. Evenals vorig jaar hadden we een calamiteitenteam op de fiets.
Dat dit geen overbodige ondersteuning is blijkt wel uit onderstaande opsomming van situaties, waarbij de hulp van een E.H.B.O.-er ingeroepen is.

Een carnavalvierder meldde zich aan de GHOR wagen met klachten aan de ribben. De jonge dame was de dag er voor al gevallen en had geen klachten in de ademhaling, maar het was pijnlijk. Haar doorverwezen naar de huisartsenpost ter controle.

Bij een melding van onwel wording op de hoek Markt/Kapelstraat bleek deze mevrouw geraakt te zijn door een van de wagens.Twee teams waren ter plaatse en via de politie hebben we de melding doorgegeven aan de ambulancedienst. Inmiddels was er een passerende arts ter plaatse die ondersteuning heeft gegeven. Deze mevrouw is door de ambulancedienst meegenomen en het telefoonnummer van de persoon is doorgegeven aan de BAK, zodat zij nog kunnen navragen hoe het met haar gaat.

Een persoon heeft zich gemeld bij de fietspost met een, vermoedelijk, peesletsel aan de vinger. Hij had zelf een ondersteunde spalk geregeld en is door de fietspost doorverwezen naar de huisarts.

Een andere carnavalvierder meldde zich aan de GHOR-wagen met een ondiepe snijwond aan het onderbeen. De wond is schoon gemaakt en opnieuw verbonden.

Tijdens de afterparty meldde een slachtoffer zich bij de politie-unit. Hij had klemgezeten tussen een box tijdens demontage. De plek gekoeld en verzorgd.

De samenwerking tussen de hulpdiensten was optimaal en verdiend voor alle diensten en de centrale post een compliment.

Verder was het een groot feest tijdens en na deze optocht. Er was sprake van ongeveer 58.000 toeschouwers, dat duidelijk te zien was aan de volle straten langs de route.

Piepersbal en Kreeziecarnaval
In de sportzaal ging ook het Piepersbal en aansluitend het Kreeziecarnaval weer van start. Vooral toen de uitslagen van de kinderoptocht bekend waren werd het er weer een gezellige drukke boel!

Prijsuitreiking kinderoptocht.
Hierbij liep de spanning weer flink op! Natuurlijk nog extra opgevoerd door de sprekers van de BAK: Tussendoor nog even roeien… de Hofkapel speelt nog een nummerke….
De puddingbuksen gingen in de CKO er met de eerste prijs vandoor, de Apekoppen in de BK.

Kinderoptocht
De kinderoptocht had weer een flink aantal deelnemers (98!). Gelukkig bleef het nagenoeg droog, al stond er wel een koude wind! Onze 4 E.H.B.O.-ers zijn met de optocht meegefietst. Zo konden zij het hele parkoers in tweetallen in de gaten houden. Voor 2 kinderen zijn zij in actie moeten komen. Een meisje hebben ze moeten doorverwijzen, omdat ze met haar hand in glas was gevallen. Zij had een flinke wond. Een andere deelnemer bezeerde zich aan een wagen.  Maar de pijn trok gelukkig met een beetje rust weer weg en kon hij de optocht weer verder uit lopen.

Vrijdag 24 februari : Aftrap van karnaval in Boemeldonck door de Zonnebloem.
De gasten van de Zonnebloem kregen in een leuk versierde Belle Fleurzaal een gezellige middag aangeboden. Op het scherm konden zij onder genot van een lekker kopje koffie of thee genieten van foto’s uit de oude doos van Prinsenbeek. Daarna werd het scherm gevuld met foto’s, die gemaakt waren van de carnavalesk aangeklede gasten in een schilderijlijst. Ondertussen werden zij vermaakt met oude muzieknummers door een band, een jeugdige zangeres en Corné Voesenek. Tussendoor konden zij genieten van 2 goochelaars en natuurlijk kwam ook het voltallige BAK-gezelschap nog langs! Alles werd gezellig aan elkaar gepraat door Jan Kleemans en Jan Boomaarts.

Het werd voor ons als EHBO-ers nog even spannend toen ze, samen met de kinderen van Belle Fleur, zo’n honderd ballen, die de zaal in kwamen, met zijn allen “hoog” moesten houden. De ballen kwamen van alle kanten en er gingen ook wat glazen omver! Een man gleed uit op de natte vloer, maar had zich gelukkig niet bezeerd.

Link voor alle foto’s over Carnaval


Maandag 13 februari 2017 was de algemene ledenvergadering. Deze werd druk bezocht.
Gezien haar werkzaamheden voor haar bedrijf EHBO-helpt kon Corry Joosen zich naar haar gevoel niet meer voldoende inzetten voor het bestuur van onze vereniging. Zij heeft zich daarom niet meer herkiesbaar gesteld. In haar plaats is, met bijna unanieme stemmen (1 blanco stem), Denise Roelands gekozen tot nieuw bestuurslid.

Overige zaken, die in de vergadering besproken zijn, zijn terug te lezen in het verslag, dat bij de volgende de algemene ledenvergadering komt.
Na de vergadering was er een interessante lezing door Kees van Leijsen over ” het hart en zijn problemen”.
Kees begon zijn lezing met een stukje anatomie (bouw en werking) van het hart. Daarna kwamen een groot aantal hart- en vaatziekten langs, zoals het aneurysma, trombose, hartritmestoornissen en aangeboren hartafwijkingen. De meest voorkomende hartproblemen heeft hij behandeld. Het blijkt dat hierbij vaak de kransslagader betrokken is.

Per dag overlijden in Nederland meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Bij 80 mensen komt dit door een hartinfarct. Dit is een verstopping van de kransslagader van het hart door een bloedstolsel. Het gedeelte van de hartspier dat achter deze verstopping ligt krijgt dan geen zuurstof meer en sterft af. Dit tekort aan zuurstof geeft een beklemmende, drukkende pijn op de borst. De ernst van een infarct is afhankelijk van de grootte en de plaats van de verstopping.

Als er door aderverkalking een vernauwing in de kransslagader zit kan er ook een tekort aan zuurstof ontstaan. Dit geeft bij sterke emoties of inspanning een drukkende pijn. In dat geval spreekt men van angina pectoris. De klachten zijn dan te verhelpen door een spray of tablet onder de tong. Deze zorgt er voor dat er meer bloed naar de hartspier gaat. Ook kunnen bloedverdunners of antistollingsmiddelen voorgeschreven worden. Deze voorkomen dat er bloedstolsels ontstaan, die de kransslagader kunnen afsluiten.

Risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten zijn:
– roken
– hoge bloeddruk
– diabetes
– overgewicht
– verhoogd cholesterolgehalte van het bloed
– langdurige stress

Ook erfelijkheid en leeftijd en geslacht (man/vrouw) spelen een rol. Bij vrouwen komen de meeste klachten pas na de overgang, omdat het vrouwelijk geslachtshormoon beschermt tegen aderverkalking.

Bij een hartinfarct sterft het stuk spier na de verstopping af. Dit geeft prikkels af aan andere kleine hartspiertjes in de omgeving. Deze gaan zich dan samentrekken waardoor kamerfibrilleren ontstaat. Door kamerfibrilleren is er geen samentrekking van het hart meer die de bloedstroom op gang houdt. Er is dan geen bloedcirculatie meer en er zal gereanimeerd en gedefibrilleerd (AED) moeten worden.

Bij de meeste hartinfarcten is een patiënt nog bij bewustzijn. Naast de beklemmende, drukkende pijn midden op de borst, kunnen er klachten zijn van uitstraling naar de bovenarmen, hals, kaak, rug en maagstreek. Het kan ook samen gaan met bleek zien, geeuwen, zweten, misselijkheid en braken. Ook kan er aandrang tot ontlasting zijn (Laat de toiletdeur niet op slot doen!). Deze klachten kunnen plotseling ontstaan, maar ook heel geleidelijk. Als de klachten in rust langer dan 5 minuten duren is het zaak snel 112 te bellen!

Vrouwen hebben naast bovenstaande klachten ook vaker meer algemene klachten, die moeilijk te plaatsen zijn en zelfs door artsen niet altijd als infarct worden herkend! Denk hierbij aan kortademigheid of snelle ademhaling, extreme moeheid, duizeligheid, onrustig gevoel en of angst. Deze klachten worden vaak ook als overgangsklachten genoemd en daarmee verward.

Kees ging daarna nog in op de onderzoeken, die in de ambulance en/of ziekenhuis gedaan worden om een goede diagnose te kunnen stellen en de diverse behandelmethodes. Belangrijk is SNEL HANDELEN. Dit beperkt de schade aan het hart.

Om een hartinfarct te voorkomen is een gezonde leefstijl belangrijk. Denk hierbij aan:
– Niet roken
– Minimaal 30 minuten per dag matig intensief bewegen.
– Een gezond gewicht
– Gezonde voeding
– Langdurige stress vermijden.

Link voor meer foto’s


30 januari Lezing door Mevr. Denise Rovers-Roelands over ALCOHOL EN DRUGS
De opkomst voor deze lezing was groot. 51 leden waren vanavond aanwezig om onze kennis over alcohol en drugs en wat te doen als EHBO’er bij te spijkeren.
Na een paar vragen om onze voorkennis te pijlen ging Denise in op de werking van (te veel) alcohol in ons lichaam. Verschijnselen hiervan kunnen zijn: agressiviteit, blij, opgewekt, knuffelig worden, vrijer in sociale omgang.

Alcoholvergiftiging treedt bij volwassenen op bij een bloedpromillage van 4% (ca. 20 glazen). Jongeren zijn kleiner en hebben minder circulerend vocht. Daardoor komen zij sneller aan dit promillage. Bij vrouwen is de vocht-vet verhouding in het lichaam anders, waardoor zij eerder een hoog bloedpromillage hebben.
Vervolgens ging zij in op de gevaren van teveel paracetamol-gebruik. Dit kan vooral schade aan de lever veroorzaken. In combinatie met alcohol ontstaan vergiftigingsverschijnselen nog sneller en treedt ongeneeslijke leververvetting op.

Daarna kwamen de drugs aan bod. Door drugsgebruik komen jaarlijks 4500 tot 5000 mensen op de eerste hulp terecht!
Ze heeft besproken welke soorten drugs er zijn en wat zij in het lichaam voor verschijnselen geven. Bij stimulerende middelen zie je:
– grote pupillen
-snelle hartslag ( boven de 100)
– lichaamstemperatuur stijgt, waardoor het slachtoffer flink gaat zweten (pas op voor onderkoeling!)
– snelle ademhaling
– schokkende bewegingen
– verhoogde gevoeligheid
– acute verwardheid
XTC is een vrij onschadelijke drugs, die de gebruiker vrolijk maakt. Hij vindt alles leuk en is niet vervelend. Na 4-6 uur is een pil uitgewerkt en deze drugs is niet verslavend. XTC gebruikers hebben veel dorst. Hierdoor zijn zij vaak te herkennen aan het drinken van flesjes water en leuk doen! De combinatie met alcohol is namelijk niet prettig.
Speed gebruikers zijn wel vaak vervelend. Zijn krijgen veel zelfvertrouwen waardoor het echte betweters worden! Door de speed voelen zij geen vermoeidheid meer en zijn dus zeer actief. Dezelfde verschijnselen zie je bij cocaine-gebruikers. Zowel bij Speed als cocaine gebruikers kun je vaak het beste 112 (politie) bellen. Probeer ze verder gerust te stellen.
Verdovende middelen (bijv GHB) geven tegenovergestelde verschijnselen:
– begint vaak met misselijkheid en overgeven (lopen naar buiten om over te geven)
– vertraagde hartslag (ca. 40 per minuut tijdens het feesten!)
– vertraagde ademhaling
– daling van de lichaamstemperatuur
– verlaagde spierspanning
– verwardheid
Gecombineerd gebruik van GHB met XTC of alcohol is extra gevaarlijk. Hierdoor kan ook verkramping van spieren en kransslagaders optreden met hartritmestoornissen tot gevolg! (reanimeren!).
Daarna ging ze nog in op de hallucinerende middelen. Hierbij zie je vaak wisselende stemmingen, verwardheid en/psychoses, waardoor ze zichzelf in gevaar kunnen brengen.

Wat je in ieder geval moet doen bij overmatig alcohol en drugsgebruik is:
– denk aan je eigen veiligheid en die van het slachtoffer
– Controleer vitale functies: hartslag, temperatuur, ademhaling en pupillen.
– Probeer de persoon wakker te houden. Voorkom dat hij/zij knock-out gaat (vooral bij GHB)
– Houd de luchtweg vrij (stabiele zijligging of kinlift).
– Let op de lichaamstemperatuur: binnen koelen, buiten oppassen voor onderkoeling (dekens)
– Bel 112 (ambulance, politie).

Link voor meer foto’s


28 januari Kuatsu Streekontmoeting
Zaterdag waren er ongeveer 125 beginnende judoka’s vanaf 6 jaar die deelgenomen hebben aan de streekontmoetingen.
Deze keer werd de streekontmoeting georganiseerd door Kuatsu in de dojo in de Drie Linden in Prinsenbeek.
Onze vereniging heeft de EHBO ondersteuning op zich genomen en buiten wat koelen en troostende woorden van de EHBO-ers is er verder geen inzet nodig geweest.

Link voor meer foto’s.


21 januari Turnwedstrijden de Samensprong
Zaterdag 21 en zondag 22 januari organiseerde de Samensprong een turnwedstrijd in sporthal de Scharen in Breda.
Onze  EHBO was hierbij aanwezig om eventuele letsels te verzorgen/behandelen.
Het was weer een bijzonder geslaagd turnweekend. Er hing een relaxte sfeer en we hebben als EHBO’ers weer kunnen genieten! Buiten wat koelen en een enkelblessure hebben we niet veel te doen gehad.

Link voor meer foto’s


WinterWonderBeek van 15 december 2016 tot en met 5 januari 2017.
De tent is zaterdag 10 december gezet en vanaf 12 december wordt deze ingericht. Op 15 december, een kleine week verder, is het zover.
Voor de 8e keer WinterWonderBeek. Met een aankleding, die nog mooier is dan de voorgaande jaren (dankzij de speciale werkploeg). Een genot om rondom de schaatsbaan aanwezig te zijn.
Vandaag 15 december wordt de schaatsbaan officieel geopend. Gedurende drie weken volop schaatsplezier en diverse activiteiten, waarbij de E.H.B.O.-vrijwilligers dagelijks aanwezig zijn voor ondersteuning.
Mede namens de organisatie van WINTERWONDERBEEK en de vele schaatsers/schaatsertjes, alvast hartstikke bedankt.
Want zonder Eerstehulpverleners…..geen schaatsbaan.

img_4947

Na drie weken schaatsplezier is vanavond WinterWonderBeek feestelijk afgesloten. Het ijs smelt inmiddels. Mede dankzij de vele E.H.B.O.-vrijwilligers is het mogelijk geweest dat er elke dag geschaatst kon worden. Het bestuur van E.H.B.O.Prinsenbeek bedankt daarom met name de volgende vrijwilligers:

Rien Meeuwissen, Kees Oomen, Elly Verschuren, Cees Broos, Annette Wolfs, Mien van Roozendaal, Jose van Gelder, Piet van Leijsen, Johan van de Made, Theo de Hoog, Christ Huijben.
Niet op de foto staan maar wel actief meegeholpen:
Rick Lodewijk, Christ van Leijsen, Jos Voesenek, Jeanne van Gurp, Mirjam van Paasen, Saskia Franken, Theo de Hoog, Nelly en Christ Hoppenbrouwers, Dimfy Vissers, Daphne Snoek, Denise Roelands, Margot van de Hil, Piet Vissers, Mieke van Gurp, Ton Verwijmeren, Judith Stoop, Ton van de Goorbergh, Maikel Huijbregts, Monique Martens, Kevin Pluk, Amy Schalk, Corry Joosen, Erik van Oorschot, Marjolein Looijmans, Maaike Stoffelen, Corne Jongenelen, Ad Timmers en Henk van de Pluijm.

Link voor meer foto’s.

Link voor demonstratie schaatstalent

Santa-run
Op de 2e WWB-dag organiseerde de Samenspronggroep van Janus Otto een Santa-run. De opbrengst gaat naar de Zonnebloem en de Jeugdraad.  Bij aanvang stond een grote groep grote en kleine Kerstmannen klaar. Sommige nog extra uitgedost met lichtjes. Na een gedegen warming-up volgde het startsein. De joggers vertrokken eerst, gevolgd door de wandelaars. De tocht ging via het kerklaantje, achter de kerk om, het mooi met kaarsjes verlichte park in, richting de rotonde en weer terug. Er mochten 1 tot 3 rondes gelopen worden.

We hebben met 2 E.H.B.O.-ers achter de lopers aangefietst. Gelukkig, voor de deelnemers,  was er geen eerste hulp nodig. Na afloop was er heerlijke erwtensoep en werd er nog gezellig nagekletst bij een drankje.

Lichtjestocht in Prinsenbeek.
Op vrijdagavond om 18:00 uur trok vanaf de manege de stoet met de verlichte tractoren door de straten van Prinsenbeek. De lantarens in bepaalde straten waren zelfs door de gemeente uitgezet om het effect van alle verlichting goed uit te laten komen. De E.H.B.O. was ook hierbij aanwezig en volgde de route op de fiets. Samen met de groep kinderen met lampions en hun ouders kwamen de vrijwilligers aan op de markt om naar het vuurwerk te kijken dat door tuincentrum Schalk werd verzorgd.


23 december De Beek in Actie.
Vrijdag was Prinsenbeek in actie in het welzijnsgebouw De Drie Linden. Stichting de Beek in actie vroeg onze assistentie voor hun benefietavond ten gunste van het KWF kankerbestrijding.
De band The Originals en dj. Robin de Craen verzorgde een leuke en zeer gezellige avond vol muziek. Voor onze E.H.B.O.-ers was er geen inzet en zij hebben ook genoten van een geweldige avond.
actieimg-20161224-wa0001 img-20161224-wa0003


28 november RTC Veldtoertocht.
Veldtoertocht treft goede weersomstandigheden
Zondag 28 november waren onze Eerste Hulpverleners aanwezig bij de jaarlijkse veldtoertocht van RTC Prinsenbeek.
De ruim 800 deelnemers troffen het met het weer en de omstandigheden in het veld.
Desondanks moesten onze Eerste Hulpverleners enkele keren in actie komen, nadat enkele deelnemers respectievelijk in de bramen doken dan wel bij het nemen van een slootje over de kop sloegen.
De letsels bleken gelukkig mee te vallen, al moest een slachtoffer met extra instructies van de Eerste Hulpverleners, met een auto van de organisatie naar huis worden gebracht.
img-20161127-wa0002 img_20161127_110552545_hdr

Link voor meer foto’s.


13 november Intocht Sinterklaas.
Om half twaalf vertrok de harmonie, Sinterklaas, zijn pieten en de E.H.B.O.-ers vanuit de Heisprong richting de markt. Vele kinderen zongen hier uit volle borst om Sint te verwelkomen.
Na de kinderen begroet te hebben maakte Sinterklaas te paard, vergezeld door zijn pieten, een ronde door het dorp. ’s Middags mochten de kinderen de Sint bezoeken in de Bellefleur-zaal. Ook hier werd hij door de kinderen toegezongen. Mijnheer Thijs vond de Sint niet modern genoeg en wilde een nieuw pak voor hem. De kinderen en Sinterklaas waren het hier niet mee eens en vonden Sint zijn eigen tabbert en mijter het mooist.
sint sint2


11 november Prinsenzitting.
Bij de Prinsenzitting in de Drie linden was ook de E.H.B.O vertegenwoordigd. Tijdens de finale van het liedjesfestival en de bekendmaking van de dansmarietjes, het bestuur, bakgezelschap, de hofdames en de prins, zaten wij in de coulissen op het podium.
We hadden de beschikking over een portofoon, waarmee we met de security in contact stonden. Een keer werden we opgeroepen voor een vingerverwonding bij de ingang.
Na de bekendmaking van de prins hebben we ons verplaatst naar het beheerderskantoor. Af en toe hebben we buiten gecontroleerd of er mogelijk mensen, die zich niet zo goed voelden, buiten een luchtje gingen scheppen. Daar het flink koud was had dat voor problemen kunnen zorgen. Gelukkig is dat niet het geval geweest. Er kwam alleen nog iemand met een hoofdverwonding door een rondvliegend dienblad, dat als boemerang gebruikt werd.


06 november Judotoernooi in de Scharen
In de Scharen vond het Bredaas kampioenschap judo plaats. Hier wordt op een wat hoger niveau gejudood. Er zijn teams uit onder andere Arnhem, Rotterdam, maar ook uit Londen aanwezig.
Op 8 matten werd fanatiek gestreden onder toeziend oog van 8 van onze E.H.B.O.-ers. Dat het er fanatiek aan toe ging blijkt wel uit het feit dat er met regelmaat E.H.B.O.-hulp nodig was.
Soms speelt de uitslag van de wedstrijden daarin ook mee.
We hebben hoofden, nek, schouders en hamstrings gekoeld, bloedneuzen gestelpt, pleisters geplakt, nagels geknipt, tandendoor de lip gekoeld en troostende woordjes gesproken.

img_20161106_101657441 img_20161106_101708506

Link voor meer foto’s.


06 november Kampioenschap Kuatsu
Het Clubkampioenschap Kuatsu weer erg geslaagd. Vandaag waren onze Eerste Hulpverleners ook weer present. Ze hebben genoten van de jeugdige judoka’s en hun inzet. Met enkele aaien over de bol, wat koelen en een paar pleisters konden ze onfortuinlijke deelnemers op de been houden en mee genieten van de wedstrijden.
img-20161106-wa0008 img-20161106-wa0009


17 september Opendag Afvalservice Breda
De opendag Afvalservice Gemeente Breda is rustig verlopen. Onze eerstehulpverleners waren gevraagd om hierbij aanwezig te zijn dit jaar. Ze hebben een rustige dag gehad. De enige hulp, die ze moesten bieden, was de reparatie van hun eigen fietsband.
img-20160917-wa0001 img-20160917-wa0002 img-20160917-wa0003


10 september PITT Festival
Men had geen mooiere dag kunnen uitzoeken voor het eerste Pitt Festival 2016 in Prinsenbeek.
De organisatie had alles tot in de puntjes geregeld. Muziek voor iedereen wat. Dance, een rockband, een nederlandstalige zanger en diverse diskjockeys .Het begon al lekker vroeg in de middag en ging ononderbroken door tot het eind .
Tevens was er een leuke ambiance goed geregeld, diverse eet tentjes, zit hoekhoek (Veiligheid) e.d.
De E.H.B.O.-leden ter plekke hebben niks hoeven doen, er waren geen verwondingen.
Ik zou zeggen Richard van den Berg en Medewerkers op naar Pitt Festival 2017 .

E.H.B.O.-team Pitt Festival 2016
kuilpit2


11 september paardensport Ons Genoegen
Zondag met een bakje koffie begonnen. In eerste instantie wilde de zon niet door komen, maar dat is later op de dag helemaal goed gekomen.
Meerdere disciplines van de paardensport zijn door de leden van Ons Genoegen in een onderling concours aan bod gekomen,  zelfs is er op het einde van de dag een kleine onderlinge sportieve krachtmeting tussen de ruiters afgewerkt.
Er hebben geen ongevallen plaatsgevonden dus was het voor de eerste hulpverleners Christ Hoppenbrouwers en Ton Verwijmeren een dag om te ontspannen en genieten van het prachtige weer en de wedstrijden.

img_20160911_103003 img_20160911_103034


10 september Rolstoelwandeling de Zonnebloem
Onder een stralende zon gingen 30 gasten van de Zonnebloem in rolstoel of scootmobiel met hun begeleiders op stap. Via wijk de Neel ging de tocht naar Hof van Overveld. Daar werden we netjes ontvangen met thee of koffie en een appelflap.
Daarna werd er stilgestaan bij de nationale ziekenweek. Ook werd de OVP bedankt voor hun donatie, waarvoor 5 rolstoelen voor de Zonnebloem zijn aangeschaft.
Onder het genot van een drankje en een hapje werd geluisterd naar enkele gedichten, voorgedragen door Wijnand Bouman. Na nog een rondje buurten kwam hij nog eens terug als boer Jan en haalde herinneringen op aan “hoe het vroeger was”.
Daarna was het weer tijd om terug te wandelen.
Een van de rolstoelduwers had flinke blaren op haar hielen, die we van een pleister hebben voorzien. Verder is die middag rustig en gezellig verlopen.
img_20160910_141514190_hdr img_20160910_153609395_hdr

Link voor meer foto’s


Start nieuw seizoen E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek
De zomervakantie is weer voorbij, alles gaat weer beginnen, scholen, sportverenigingen. Met het starten van sporten gebeuren er ongelukjes en komen ook vaak de blessures om de hoek kijken.
Weet jij dan wat je moet doen? Of weet jij wat je moet doen als je kind zich tijdens het buitenspelen bezeert?
E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek gaat daarom bij voldoende aanmeldingen ook weer van start met diverse cursussen.
De planning is om eind september /begin oktober met een basiscursus E.H.B.O. te beginnen.
Ook gaan we weer starten met een nieuwe cursus reanimatie en bediening AED en EHAK (eerste hulp aan kinderen).
Voor meer informatie, kosten en aanmelden kijk op de website www.ehboprinsenbeek.nl


04 september Overbosloop met de Samensprong
Vandaag waren uitstekende omstandigheden voor de Overbosloop. Onze  Eerste Hulpverleners hebben het rustig gehad. Slechts een deelnemer vroeg hulp voor een overbelaste spier, maar met koelen en een advies om het enkele dagen rustig aan te doen was deze weer geholpen.
IMG-20160904-WA0008 IMG-20160904-WA0002

Link voor meer foto’s


28 augustus RTC 100 om de Beek
Aan deze mooie route, die de dorpen Sprundel, Chaam , Dorst, Drimmelen en Helkant aan hebben gedaan, deden 124 deelnemers mee. Onze E.H.B.O.-ers hebben de route met een volgauto van RTC meegereden. Gelukkig hebben zich geen ongevallen voorgedaan. Hieronder enkele impressie foto’s.

IMG-20160828-WA0002 IMG-20160828-WA0004 IMG-20160828-WA0003


26 augustus Fiets-4-daagse Prinsenbeek
Nu eens een keer alle vier de dagen onder (misschien wel iets te goede) weersomstandigheden met een lekker zonnetje en geen wind. Dit jaar is gekozen voor een andere vertrekplaats, namelijk de nieuwe baan aan de Meester Bierensweg. Jammer genoeg waren er deze dagen wat minder fietsers dan gebruikelijk. Mogelijk omdat het nog niet de laatste vakantieweek was en er nog veel mensen weg zijn.
Wij, als E.H.B.O.-ers, hebben dit jaar de route met de auto gereden, zodat we, als het nodig was geweest, sneller ter plekke zouden zijn.
Gelukkig is er niets gebeurd.

IMG_20160823_200948179 IMG_20160825_183454862_HDR

Link voor meer foto’s.


16-17 juli Zeskamp bij de Kuil
Afgelopen weekend heeft de jeugdraad een sportieve en gezellige zeskamp georganiseerd in zwembad de Kuil. Op zaterdag was de jeugd tot 16 jaar aan zet. Zondag de jongeren vanaf 16 jaar, waaronder vriendengroepen en carnavalsclubs. Zij bestreden elkaar op zes onderdelen.
Behalve wat schaafwonden, een gescheurde teennagel en een coldpack op een omgeklapte vinger hoefde de EHBO’ers niet in actie te komen. We konden meegenieten op deze gezellige middagen!

IMG_20160717_161240188 IMG_20160717_153513027_HDR

Link voor meer foto’s.


11 juli Waar doen E.H.B.O-ers het voor:
Hallo,

Bij deze zou ik vragen of jullie mijn licentie op willen sturen naar mijn adres. Door een valpartij en een bezoek aan het ziekenhuis was het niet mogelijk mijn rugnummer in te leveren.
Met mij gaat het goed, flinke vleeswond (11 hechtingen) en wat schaafwonden. Ik wil een compliment geven aan de organisatie, die in de bocht stonden waar ik hard onderuit ging, die mannen hebben me bijzonder goed opgevangen en ervoor gezorgd dat medische hulp snel kwam.

Dank!

Met vriendelijke (wieler)groet,

Gustav

Hier doen alle E.H.B.O.-ers het dus voor. Om mensen, die medische hulp nodig hebben, zo goed en snel mogelijk deskundig te helpen.


02 juli Colorrun de Kuil
Kuilrun voor Spieren voor Spieren.
Na wat flinke regenbuien tot kort voor het verzamelen van de atleten om
twee uur was het vanmiddag precies op tijd droog voor de Kleurenrun voor
het goede doel Spieren voor Spieren bij zwembad De Kuil.
Er hing een sportieve, gemoedelijk sfeer en onze Eerste Hulpverleners kunnen
terugkijken op een zeer geslaagde middag, waarbij ze slechts enkele kleine
verwondingen hoefden te verzorgen.
colorrun colorrun2 colorrun3colorrun4


01 juli Wielerronde Prinsenbeek
Improviseren tijdens de 59-ste wielerronde van Prinsenbeek
Afgelopen vrijdag waren onze Eerste Hulpverleners met maar elf mensen aanwezig bij de jaarlijkse wielerronde van Prinsenbeek.
Tijdens de dikke bandenraces voor de kinderen met enkele pechgevallen, zoals een afgelopen ketting of door het missen van een bochtje, was alles nog prima in orde.
Daarna troffen onze mensen het niet helemaal met het weer, want terwijl de renners van de eliten/beloften gereed stonden bij de start werd de hemel opengetrokken en viel er een geweldige plens water naar beneden.
Aan de foto’s kun je zien, dat onze Eerste Hulpverleners ook dan kunnen improviseren door gebruik te maken van “schuilhokjes” bij de Lidl.
Tijdens de wedstrijd zelf moesten ze helaas voor een van de deelnemers een ambulance laten komen nadat deze ongelukkig ten val was gekomen en daarbij een fikse, diepe schaafwond had opgelopen en zich ook niet helemaal wel voelde.
Na nog een deelnemer met echte schaafwonden behandeld te hebben bleef het gelukkig de hele avond verder rustig en konden de Eerste Hulpverleners verder genieten van de Prominentenkoers.
Ook de weergoden bleven gunstig gestemd gelukkig.
wielerronde2 wielerronde


26 juni Wijkfestival Haagse Beemden.
De E.H.B.O. heeft het rustig gehad op het eerste wijkfestival in de Haagse Beemden.
Alleen erg jammer van het regenachtige weer zoals je ziet.
haagse haagse2 haagse3 haagse4


26 juni Vv Privo Puzzelfietstocht
Vandaag waren onze eerste hulpverleners paraat  bij de fietstocht van PRIVO.  Ze waren er niet voor niets. Een valpartij en opkomende hoofdpijn vroegen om hulp. Er moest nog weleens geschuild worden voor de regen, maar de route was wel prachtig. Vooral het bezoek aan en de rondleiding door kruidenkwekerij Monden was erg interessant. Bovendien ging men langs de Menmoerhoeve en door naar de Turfvaart in Etten-Leur via de Kruidenaer. Er waren 30 deelnemers.  Al met al een leuk evenement.
privo privo2 privo3


11 juni Hockeytoernooi
Het hockey-toernooi der kampioenen van HCP-Prinsenbeek.
Vandaag waren we van 10.00 tot 15.45 uur aanwezig bij het hockey-toernooi der kampioenen van HCP-Prinsenbeek. We hebben er niet voor niets gezeten. Er zijn wat kneuzingen voorbij gekomen, die we hebben gekoeld. Twee bloedende vingers, die zijn behandeld en een spontane bloedneus. Al met al gelukkig niets ernstigs, maar toch fijn om nuttig te zijn.
.hockey


10 juni De avondvierdaagse in Prinsenbeek
De negenendertigste avondvierdaagse in Prinsenbeek zit er weer op. Deze is onder goede weersomstandigheden gelopen door 700 à 800 deelnemers van 6 weken tot ruim over de tachtig jaar oud, als we de deelnemers van Hagedonk en de Zonnebloem meetellen.
Voor onze Eerste Hulpverleners was het een zeer geslaagd evenement, wat wil zeggen dat ze vier rustige dagen hebben gehad. Al die dagen waren er uitsluitend kinderpleisters nodig om de wondjes van voornamelijk vallende kinderen te behandelen.
Een heel goed teken dus en op naar de veertigste editie, die ongetwijfeld in 2017 zijn beslag gaat krijgen. Wij zijn er dan ook graag weer bij.
IMG-20160610-WA0006 IMG-20160610-WA0011

Link voor meer foto’s 


04 juni Beek Vooruit F-toernooi
De toernooien bij Beek Vooruit zitten er weer op. Afgelopen zaterdag bij het toernooi voor de allerkleinsten, de F-jes, was het voor de Eerste Hulpverleners erg rustig. Een enkele pleister en wat koelen deden wonderen. Bovendien 2 deelnemers, die met brandnetels in aanraking waren gekomen. We hadden de koffer net dicht gedaan toen er nog een bloedneus en een bijensteek kwam. Die rust was best verrassend, want het krioelde van de voetballertjes en ouders op en rond de velden en in de kantine.
BV BV2


29 mei Haagse Beemdenloop
Geen byzonderheden bij een drukke Haagse Beemdenloop. Zelfs een eigen tent met materiaal om mensen te kunnen verzorgen.
HBloop HB2 HB3 HB4


28 mei Beek Vooruit D-toernooi
Toernooi Beek Vooruit D-jeugd treft prachtig weer.
Ondanks een grijze start en minder goede weersvooruitzichten hebben de D-spelers vandaag een geweldige dag gehad. Gaandeweg het verloop van de wedstrijden klaarde het op en begon het zonnetje te schijnen. Prima weer dus voor voetballers en het talrijke publiek. Iedereen kon weer genieten. Zelfs onze Eerste Hulpverleners, want voor hen was het dit keer ook een relatief rustige dag met een enkele pleister, een schaafwond en wat koelen na botsingen.
BV-D3 BV-D2


 27 mei Scholensportdag
Nou het was me het dagje wel.
Veel te doen gehad. Heel de wedstrijdkamer vol en de vriendjes en vriendinnetjes hebben we naar buiten moeten sturen. Het meeste waren oude wondjes, die weer open waren gegaan. Ook waren er een paar gevalletjes waar we de juffrouw/meester bij hebben gehaald en 2 kinderen zijn door
de ouders opgehaald.
Een leerling met een verstuikte knie. Plotseling gebeurd. Meester zei tegen hem dat hij er voorzichtig
mee moest doen. Ons advies was na het koelen dat hij niet meer mee zou sporten, maar liever
nog dat de leraar kwam om te overleggen.Dit is niet gebeurd. Hij is zelf naar de meester gelopen!!!
We hebben later vernomen dat hij nergens meer aan mee heeft gedaan.
Een andere leerling verstuikte enkel. Koelen en drukverband met advies dat als het niet over ging
ernaar laten kijken door een huisarts.
Nog een knie. Tegen knie geschopt en even later door zijn enkel gegaan en op dezelfde knie
gevallen. Koelen ging, maar werd pijnlijk. Knie werd dikker en hij wilde de knie niet krom doen en
ik kon het niet aan raken. Moeder heeft hem opgehaald en zou langs de huisarts gaan ook omdat
hij met beide benen in het gips heeft gezeten vanwege te korte achillespezen.
Een volgende leerling was tegen een paal gelopen. Ei op zijn hoofd. Werd tijdens het koelen
niet goed en we hebben hem op een brandcard gelegd. Leraar erbij gehaald en daarna is hij door
zijn moeder opgehaald. Is niet naar de huisarts gegaan, omdat die volgens haar toch niet
veel meer kon doen. Wekadvies mee gekregen.
Een aantal kinderen het advies gegeven om naar de huisarts te gaan als het erger werd met een pols, een met een bovenarm en een met een hand.
Er zijn 2 of 3 driekantendoeken gebruikt. Veel washandjes, héél véél pleisters, veel
schoonmaakgaasjes, synthetische watten, ideaal zwachtel en elastisch windsel gebruikt.
Wij zijn goed verzorgd en er is regelmatig gevraagd hoe het ging. Veel leerkrachten gezien buiten de
leerkrachten van de gewonde kinderen


22 mei Marathonwedstrijd Vrijetijds ruiters
Vandaag waren de wedstrijden bij de Vrijetijds ruiters. Alles is goed verlopen bij de paarden. De E.H.B.O.-vrijwilligers hoefden niet in actie te komen. Over het algemeen zat ook het weer wel mee. Behalve het laatste half uur. Er waren ongeveer 70 deelnemers aan deze wedstrijd.
paarden2paarden3

Link voor meer foto’s


15 mei GVT-toernooi
We hebben 3 top-dagen gehad bij het GVT-toernooi bij HCP. Super weer, goed georganiseerd en super gezellig!
Op een 3-tal wat ernstigere verwondingen na (een geblesseerde schouder, een vermoedelijke polsbreuk en een achillespees blessure) en een paar pleisters zijn de dagen zonder incidenten verlopen.
hcp hcp1


15 mei Stee toernooi
Bij  Beek Vooruit op de velden werd het jaarlijkse Steetoernooi gehouden.
Ondanks het mindere weer was het er gezellig. Ook na het toernooi in het café was het een en al gezelligheid.
De E.H.B.O. had  ’s morgens de handen vol aan kleine ongevallen.
In de middag was het redelijk rustig. Vooral pleisters plakken en koelen waren de activiteiten.
Al bij al is deze dag goed verlopen.

Stee3 Stee2 Stee


RABOBANK bedankt voor de bijdrage!
Alle leden en andere begunstigers, die op ons gestemd hebben, hartelijk bedankt!

Rabobank


10 mei Zeer geslaagde oefening EHBO met vrijwillige brandweer Prinsenbeek
Volop commotie tijdens schuurfeest aan de Weimersedreef
De organisatie van het jaarlijkse schuurfeest van een vriendenclub Beekse jongeren had gezorgd voor aanwezigheid van 2 eerstehulpverleners van de EHBO-vereniging.
Op enig moment kregen verschillende aanwezigen klachten mbt irritatie van ogen en huid. De eerstehulpverleners verzochten zoveel mogelijk aanwezigen om naar buiten te gaan. Het vermoeden bestond dat er in een naastgelegen ruimte lekkage van gevaarlijke stoffen was ontstaan en via 112 werd de brandweer opgeroepen.
Na aankomst van de brandweer blijkt al gauw, dat er in de naastgelegen ruimte inderdaad een omvangrijke lekkage van een nog onbekende stof plaatsvindt, zodanig dat de lekkende IBC-container uitsluitend benaderd kan worden met een speciaal chemiepak om het lek te kunnen dichten. De stof bleek later 1,3-dichloorproeen (UN 2047) te zijn
Tegelijkertijd wordt bij de activiteitencoördinator van de E.H.B.O.-vereniging extra assistentie van Eerste Hulpverleners gevraagd.
Deze zijn bij toeval op werkbezoek bij de bouwschuur van de Klepperbekken, gelegen op korte afstand van de plaats van het incident.

Diverse slachtoffers (16 in totaal) worden door de brandweer uit de feestruimte gered en overgedragen aan de inmiddels massaal toegestroomde Eerste Hulpverleners, die ter plaatse een gewondennest inrichten om de slachtoffers te behandelen en stabiliseren in afwachting van transport naar het ziekenhuis.
Terwijl de Eerste Hulpverleners slachtoffers met hartproblemen, botbreuken, chemische brandwonden, onder invloed van alcohol en geestverruimende middelen, ingeademde rook en dampen behandelen, volgt een enorme explosie en ontstaat er brand in de schuur waar de lekkage is ontstaan.
De brandweer concentreert zich nu op het blussen van de brand en brengt nog twee slachtoffers uit de ruimte naar buiten met grote chemische verbrandingen.

Om ongeveer half negen wordt het sein brandmeester gegeven en zijn de slachtoffers met de hoogste urgentie afgevoerd naar diverse ziekenhuizen in de omgeving.

De oefenstaf (Christ van Leijsen en Maikel Huijbregts, namens de E.H.B.O.-vereniging) geeft nog een korte evaluatie op het verloop van de oefening en de aanwezige kaderinstructeurs hebben de verschillende leermomenten goed op het netvlies en op hun aantekenblok genoteerd, zodat deze in het nieuwe seizoen in de herhalingslessen kunnen worden meegenomen.

Tot slot worden totale oefenstaf, lotusslachtoffers, aanwezige Eerste Hulpverleners, Brandweer, waarnemers, en de familie Poppelaars bedankt voor de gelegenheid om samen een dergelijke oefening te kunnen en mogen houden.
brandweer5 brandweer6 brandweer2 brandweer4

Link naar alle foto’s


09 mei E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek huldigt jubilarissen
Het was druk tijdens de eerste sluitingsavond van het seizoen van E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek.
Ruim vijftig leden waren present om de opgedane kennis tijdens de herhalingslessen van het seizoen tijdens het door instructrice Corry Joosen opgezette circuit in de praktijk toe te passen.
Zij kregen verschillende ongeval situaties, zoals beroerte, paniek, verstuikte enkel, oververhitting, brandwonden, vechtende kinderen voor de kiezen en mochten tonen wat ze opgestoken hadden.
Tijdens het praktische gedeelte waren ook Jan Koetsenruiter en Jos Bouwman van de E.H.B.O. koepelorganisatie Noord-Brabant aangekomen om gepaste aandacht te geven aan de drie jubilarissen.

Piet van Leijsen was maar liefst 50 jaar Eerste Hulpverlener en kreeg voor zijn verdienste als bestuurslid, assistentie bij vele evenementen en het mede verzorgen van opleidingen Jeugd-A aan kinderen van groep 8 van basisscholen de zilveren verenigingsspeld en de bijbehorende oorkonde.
Namens de vereniging was er een oorkonde met bijpassende attentie en natuurlijk bloemen.

Ad Timmers en José van Leeuwen-van Gelder werden beiden onderscheiden met het verenigingsinsigne in brons met de bijbehorende oorkonde en natuurlijk ook bloemen van de vereniging. 

Daarna was het tijd voor voorzitter Cees Broos en secretaris Kees Oomen om de diploma’s met de bijbehorende insignes uit te reiken aan de cursisten, die dit jaar hun eenheidsdiploma Eerste Hulpverlening hadden behaald.

Maar liefst veertien nieuwe Eerste Hulpverleners hadden de cursus met positief resultaat afgesloten. Iedereen was geslaagd.
Een prachtig resultaat voor:
Jan van Horen, Theo Schaasberg, Femke de Vries, Deni Haanskorf, Wilga Janssen, Rolf Haazen, Carmen Haazen, Monique Martens, Kevin Pluk, Saskia Franken, Amy Schalk, Catlijne Akkermans, Theo de Hoog en Eric Schalk.

Tot slot werden Mien van Roozendaal, Corry Joosen, Annette Wolfs, Wout Meeuwissen, Christ Huijben, Jeanne van Gurp Johan van der Made en Marjolein Looijmans verrast met een bloemetje als dank voor hun inzet bij het verzorgen/examineren van de cursus Jeugd-A aan groep 8 van verschillende basisscholen in Prinsenbeek en Breda-Haagse Beemden.

Na alle plichtplegingen werd de avond onder het genot van een hapje en drankje afgesloten, maar niet nadat de voorzitter iedereen nog wees op de oefening met de Brandweer van 10 mei en om iedereen al een fijne vakantie toe te wensen.
diploma2 diploma3 diploma4

Link naar alle foto’s


Vrijdag 6 mei, Zaterdag 7 mei Beek Vooruit C-toernooi
De C-jeugd heeft dit weekeind geboft. Het was erg mooi weer bij dit “slaap” toernooi. Vrijdagavond hadden de E.H.B.O.-ers genoeg te doen. Veel kneuzingen moesten gekoeld en verbonden worden. Ook de Arnica-zalf heeft zijn diensten bewezen. De jongen, die we met een pijnlijke duim doorverwezen hebben, kwam gelukkig zonder gips terug. Na hem zaterdag stevig ingepakt te hebben heeft hij toch nog enkele partijtjes mee kunnen voetballen. Alleen keepen zat er niet meer in. Op zaterdag was het wat slachtoffers betreft wat rustiger. We hebben toen ook nog, lekker in het zonnetje, de wedstrijden kunnen zien. De E.H.B.O.-pet kwam deze dagen goed van pas om alles te kunnen overzien.

BeekVooruit C BeekVooruit2 Beekvooruit3


Zondag 8 mei Paardenmennen Ons Genoegen
Het was weer een mooie dag. Gelukkig voor iedereen, die deelnam aan deze tak van sport, zonder ongelukken. De E.H.B.O.-ers, die aanwezig waren bij dit evenement zijn lekker bruin geworden.

paardensport paardensport2 paardensport3paardensport6


Zaterdag 30 april , zondag 1 mei: Paardensport bij Ons Genoegen.
Normaal gesproken zijn er bij de paardensport niet zoveel letsels. Soms een valpartijtje bij de toeschouwers of een kleine verwonding bij de deelnemers. Naast enkele kleine letsels moesten onze E.H.B.O.-ers zaterdag ook  in actie komen voor een sleutelbeenbreuk! Of er zondag ook slachtoffers zijn gevallen is ons niet bekend.
IMG-20160501-WA0000


27 april Koningsdag
Daar het weer roet in het eten zou gaan gooien, is de vrijmarkt op koningsdag verplaatst naar de Drie Linden. Hier was het een gezellige drukte en voor de kinderen was er voldoende speelmogelijkheid .De E.H.B.O. heeft het ook vandaag weer rustig gehad, zodat we kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
koning koning2 koning3 koning4


10 april RTC de Goede Doelen Tocht
Schitterend weer tijdens de toertocht “Keten voor Kanker”
Afgelopen zondag waren onze Eerste Hulpverleners present bij de start van de toertocht “Keten tegen Kanker”, die georganiseerd werd door het Team Machielsen 4 Life.
Dankzij de grote deelname werd een prachtig bedrag opgehaald voor de ‘Tour for Life’ voor de Daniel Den Hoed Stichting.
Na een rit van 50 of 100 km via het Hellegat, klappenberg, Sprundel, Klein-Zundert, Oekel, Galder, Overa, Mastbos, Ulvenhout, Bavel, Dorst, Vrachelen, Den hout, Made, Helkant en de Tol vielen de deelnemers weer op de klep bij het Veehandelshuis of bij Sprint om daar te genieten van de koffie, bananen en koeken, die gebakken waren door het Cingelcollege of gesponsord door Bakkerij Elias.
Voor onze Eerste Hulpverleners was het een hele rustige dag, ze hoefden niet in actie te komen en konden genieten van de verzorging en het mooie weer.
DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093


10 april Judotournooi
Zondag 10 april was in sporthal de Drie Linden het jaarlijkse Drie Linden Tournooi van judovereniging Kuatsu met teams uit heel Nederland en zelfs een team uit België. Jeugd van klein tot groot mochten hier hun kwaliteiten testen. Onze hulpverleners moesten regelmatig in actie komen voor, gelukkig, meestal maar kleine ongemakjes. Even wat aandacht na een verloren wedstrijd deed, naast koelen, ook al wonderen.
Eén judoka hebben we doorverwezen naar een arts met een pijnlijke kleine teen. Koelen maakte de pijn alleen maar erger vandaar ons advies om er door een arts naar te laten kijken.
IMG_20160410_113152128 IMG_20160410_115152192


 21 maart E.H.B.O.-examen
Op maandag 21 maart was het voor de leerlingen van de groepen 8 van  basisschool de Horizon een spannende dag.
Eerst ’s ochtends het theorie-examen E.H.B.O. en daarna ’s middags aan de diverse examinatoren laten zien en horen dat je op de goede manier slachtoffers kunt helpen!
Alle leerlingen hebben het praktijkexamen goed doorlopen. Vier leerlingen moeten het theorie-examen nog een keer maken. Eén leerling was ziek en zal op een later tijdstip haar examen nog moeten doen.
Onze complimenten aan de docenten/vrijwilligers: Mien van Roosendaal, Marga Witteveen en Christ Huijben.
Tevens bedanken we de examinatoren: Johan van der Made, Marjolein Looijmans, Annette Wolfs, Rien Meeuwissen en Jeanne van Gurp.
Na (her)examen praktijk + examen van een zieke leerling zijn op de Horizon alle leerlingen geslaagd voor hun certificaat jeugd-E.H.B.O.
geslaagd

examenhor7 examenhor6 examenhor5examenhor
examenhor2examenhor3

examenhor9 examenhor8


27 maart Paaseieren zoeken
Bij een enorm winderig begin klonk rond half 11 het startschot bij het paaseieren zoeken in park Overbos.
Ondanks het slechte weer kwamen er veel gezinnen op af en hadden de kinderen erg veel plezier.
Wij als ehbo_er hadden het rustig en als verzopen katjes trok iedereen rond 11 uur weer huiswaarts.
Paasei paasei2 paasei3


23 maart Herhalingsles
Hierbij een impressie van een herhalingsles.
De volgende en laatste, herhalingsles wandel- en sportletsels wordt gegeven op donderdag 31 maart.
herhaling4 herhaling3 herhaling2


22 februari E.H.B.O.-examen voor de jeugd
Vandaag heeft groep 8 van de Werft examen gedaan voor het E.H.B.O.-diploma. De kinderen waren enthousiast bezig en lieten zien wat ze geleerd hadden. Ze hebben dan ook alle 31 het felbegeerde diploma gehaald.
examen examen2 examen3 examen4


De algemene ledenvergadering
Op donderdag 18 februari werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De avond werd door 28 leden bezocht, naast het voltallige bestuur. Na bespreking van de agendapunten heeft Denise Rovers-Roelands een interessante uiteenzetting gegeven over het actuele vraagstuk “wel of niet reanimeren”.
Theo van Houten heeft aangegeven te gaan stoppen als lid van de E.H.B.O. na 18 jaar,  waarvan ook een aantal jaren als bestuurslid en instructeur bij de jeugd-E.H.B.O. Hij kreeg als dank voor zijn inzet een bloemetje.

IMG_20160218_202524969 IMG_20160218_202617725 IMG_20160218_202708386IMG_20160218_202607870


Met De Zonnebloem naar de Hermitage in Amsterdam
Dinsdag 16 februari had de Zonnebloem weer een mooie reis op de agenda staan. De reis ging naar de Hermitage waar momenteel een expositie is van de Spaanse meesters. Na koffie met gebak kregen we een rondleiding met uitleg over de geschiedenis van het gebouw en de werken van de Spaanse meesters door een gids. Na de lunch was er nog even gelegenheid om zelf door het museum te lopen. We hebben de oude keuken uit het voormalige oude vrouwen- en mannenhuis kunnen bekijken en de kunst van enkele Hollandse meesters. Gelukkig voor de deelnemers zijn de E.H.B.O.-ers niet in actie hoeven te komen.

IMG_20160216_135801368 IMG_20160216_122331491


Carnaval 2016
Dinsdag 9 februari
Ook vanavond is het Kreeziecarnaval weer goed bezocht. Alle dagen van carnaval waren de kaartjes er voor uitverkocht. De zaal was dan ook iedere avond goed gevuld met feestvierende tieners. Ook hierbij waren vrijwilligers van de E.H.B.O. aanwezig om ondersteuning te verlenen op medisch gebied.
kreezie kreezie2 kreezie3 kreezie4 

Zondag 7 februari
De grote optocht van Boemeldonck. Na een paar spannende uren kwam eindelijk het verlossende woord: de optocht gaat door! Het weer zat redelijk mee wat betreft de wind en iedereen had het reuze naar zijn zin. Zoals alle jaren was het weer een feestje om alle wagens voorbij te zien rijden.
Ook bij de grote optocht waren 12 vrijwilligers van de E.H.B.O. op verschillende plaatsen aanwezig langs de route, fietsten of liepen mee met de optocht, zodat zij snel aanwezig konden zijn mocht er iets voorvallen op medisch gebied. Dat dit niet onnodig was bleek wel toen een bestuurder van een tractor behandeld moest worden, omdat hij zijn hoofd flink gestoten had. Gelukkig kon hij zijn weg vervolgen nadat de bloeding gestelpt was. Ook bij de prijsuitreiking was ondersteuning van de E.H.B.O. in de zaal aanwezig.
20160207_153911 20160207_141808 20160207_142347 20160207_142400

P1050985 (1) P1050987

Zaterdag 6 februari
kinderoptocht van Boemeldonck ook ondersteund door de E.H.B.O.
20160206_143111 20160206_143058 20160206_141718 20160206_132707

kinderoptocht IMG-20160206-WA0006

Vrijdagavond 5 februari Teutenbal in de Drie Linden
IMG-20160206-WA0005 IMG-20160206-WA0001

teutenbalIMG-20160206-WA0004

Vrijdag 5 februari
Carnavalsmiddag met de Zonnebloem in de Drie Linden
Het was een drukke gezellige middag voor de gasten van de Zonnebloem. Er waren veel optredens. Er was ook een zangeres, Anita, uit Sprundel komen optreden. Omdat zij door een papegaai in haar vinger was gebeten moesten de aanwezige E.H.B.O-ers een pleister plakken. Verder is de middag goed verlopen.

IMG-20160205-WA0000 IMG-20160205-WA0001

De Clubfeesten in de Drie Linden
Afgelopen weekeind heeft er al een voorzet op de Carnavalsfeesten plaats gevonden.
Vrijdagavond mocht de jeugd genieten van het jeugdclubfeest voor Piepers/Kreezie. Tijdens het feest voor de Piepers waren er voor de E.H.B.O.’ers wat kleine werkzaamheden te verrichten. Ook is er nog hulp verleend in de turnhal waar een turnster tijdens de training haar enkel ongelukkig verdraaid had.
Het Kreeziefeest verliep zonder verdere slachtoffers.
Op zaterdagavond was het clubfeest voor de volwassenen. Onder het genot van goede muziek ging iedereen uit zijn dak. De E.H.B.O’ers hoefden ook die avond niet in actie te komen. Wel ging het brandalarm af, maar er was niks aan de hand. Een grapjas had de brandmelder geforceerd.  Op eind van de avond stonden er wel wat mensen niet stevig meer op hun benen wat als oorzaak had veelvuldig drankgebruik. Gelukkig had dit geen ernstige gevolgen.

clubfeest3 clubfeest2 clubfeest


Judotoernooi Kuatsu in de Drie Linden
Op zaterdag 30 januari vond in de Drie Linden het judotoernooi voor de jeugd plaats. Ook nu waren er vrijwilligers van de E.H.B.O. Prinsenbeek aanwezig voor eventuele ongevallen. Zij waren vooral preventief aanwezig en konden alle kleine ongelukjes goed afhandelen. Vaak volstond een aai over de bol.
judo


Examen basiscursus E.H.B.O.
Op 18 januari sloten 14 kandidaten hun E.H.B.O.-cursus af met een examen. Na een enerverende avond konden zij allen de felicitaties in ontvangst nemen. Zij hebben allemaal hun E.H.B.O.-diploma gehaald.
Proficiat!


Beek Vooruit sponsorloop 9 januari 2016
Op 9 januari vond de jaarlijkse sponsorloop bij Beek Vooruit plaats. Zoals altijd is er een goed doel gekoppeld aan deze sponsorloop. Dit keer was het goede doel het Ronald McDonald Kinderfonds. Door het bestuur en de jeugdcommissie was veel aandacht besteed om zoveel mogelijk spelers, leiders en ouders naar het sportcomplex te laten komen om deel te nemen en of aanwezig te zijn om aan te moedigen.
Ook het weer hielp mee, want het was droog en zacht voor de tijd van het jaar. Vanaf 14:00 uur begonnen de senioren hun 5 rondes te lopen. Daarna kwamen de spelers van de A en B categorie aan de beurt. Hierna volgden de C en D spelers. Het evenement werd afgesloten door de E, F spelers en de mini pupillen.
Voor de winnaars van de mini pupillen, E en F spelers waren leuke prijzen beschikbaar gesteld. Zij werden in de kantine voor aanvang van de nieuwjaarsreceptie gehuldigd en ontvingen hun gewonnen prijzen.
Aansluitend was het tijd om gezamenlijk deel te nemen aan de nieuwjaarsreceptie, die dankzij deze sponsorloop gezellig druk bezocht werd.
Voor het goede doel is door de deelnemers  een bedrag van € 325,- bij elkaar gelopen. Daar kwam nog een bedrag van € 60,- bij aan verkochte soep en chocolademelk, gesponsord door Jumbo Miegielsen en een bijdrage van € 12,- van de E.H.B.O. Het bestuur van Beek Vooruit besloot daarop het bedrag af te ronden op € 500,-
Gelukkig hadden de vrijwilligers van de E.H.B.O. niet veel ongelukken te verzorgen. Slechts een speler kwam even voor hulp binnen.

sponsorloop4 sponsorloop3 sponsorloopsponsorllop7