Nieuws van de vereniging

Na twee jaar weer een ponykeuring bij Stal Sander
Afgelopen zaterdag was het al weer twee jaar geleden dat er bij stal Sander in Etten-Leur een ponykeuring plaats kon vinden.
’s Morgens om acht uur was het al een drukte van belang. Een groot aantal pony’s met hun veulentjes stonden al opgesteld in de grote hal van stal Sander.
Verzorgers en niet te vergeten verzorgsters hadden hun handen vol om de pony’s te borstelen, bij te kleuren en te behandelen met lak, zodat de vachten goed zouden blinken op het moment dat ze in de ring voor de jury moesten verschijnen.
Diverse oudgedienden in deze sport namen met tuinstoelen plaats op de beste plaatsen rond de ring, zodat ze goed konden zien welke combinaties de hoofdprijzen zouden binnenhalen en wie er toegelaten werd tot het stamboek.
Om zes uur ’s middags waren alle prijzen verdeeld en konden onze Eerste Hulpverleners vaststellen dat er slechts enkele pleisters nodig waren geweest.
Ze hebben genoten van de mooie dieren, die in de ring voorbij kwamen en verheugen zich al op de volgende editie.

 


Breda Buiten op zaterdag.
Hierbij enkele sfeer impressies van zaterdag uit het park Overbos met de optredens van de Binnen Buiten Band en later ook nog de coverband. Voor de spelfanaten was er nog de gelegenheid om vier op een rij te spelen, of een spelletje schaak.
Zon werd afgewisseld met enkele regenbuien en donkere luchten. Vooral daardoor was de belangstelling minder ondanks de leuke muziek van genoemde bands.   
Geen werk voor de E.H.B.O. gehad, dus mee kunnen genieten.


Cursus Jeugd-A aan groep acht van basisschool Horizon bijzonder en succesvol.
Een bijzonder jaar, dat is iets wat zeker is met alle coronamaatregelen, ook op de basisscholen.
Ondanks alle beperkingen vanwege corona zijn groepsleerkrachten Mariska en Karin van de groepen acht van de Horizon samen met ons gaan bekijken welke mogelijkheden er waren om toch de praktijklessen behorende bij deze cursus te verzorgen.
Het was even slikken toen bekend werd, dat we met twee instructeurs aanwezig mochten zijn, een mondkapje zo veel mogelijk gedragen moest worden en dat de cursus buiten het schoolgebouw gegeven moest worden.
Het zal niet vreemd zijn dat we heel wat schietgebedjes hebben gedaan, zodat we op de cursusdagen in ieder geval droog weer zouden hebben.
Uiteindelijk moesten we slechts een keer alsnog uitwijken naar een klaslokaal, dat under construction was.
De twee groepen, van 20 respectievelijk 24 kinderen, kregen om de beurt praktijkles op het grasveld achter de school.
En eerlijk is eerlijk, de kinderen genoten van de les, mochten lekker naar buiten, konden spelenderwijs de verschillende praktische handelingen leren en blijven oefenen.
En natuurlijk was er wel eens wat meer aandacht voor elkaar dan voor de les.
Ondanks al deze beperkingen was het voor ons en de kinderen een hele opluchting dat we van Mariska en Karin te horen kregen dat maar liefst alle kinderen geslaagd waren voor het theorie-examen.
Hoe zou de praktijk buiten gaan verlopen?
Konden de jongens en meisjes voldoende geconcentreerd blijven op de Eerste Hulp handelingen?
Het antwoord hierop is volmondig ja.
Het spreekt voor zich, dat de kinderen ontzettend blij en opgelucht waren toen ze hun felbegeerde diploma in ontvangst mochten nemen.
Anja Rood en Cees Broos, onze instructeurs, zagen het met een blijde lach aan en wensten iedereen proficiat en een prachtige afsluitende musical van dit bijzondere schooljaar toe.
Tot het volgende schooljaar met nieuwe groepen acht.

           


Zonovergoten sportdag basisschool de Griffioen.
Om half tien trokken de kinderen van groep een tot en met groep acht om beurten vol goede moed naar de sportvelden van Beek Vooruit.
Lekker een hele dag samen met elkaar buiten sporten.
Volop zon om mee te beginnen, in de loop van de dag wellicht teveel zon en te weinig schaduw.
Voor de start van de spellen bleek al dat onze Eerste Hulpverleners niet voor niets aanwezig waren.
Het eerste slachtoffer was een lid van de groep van Breda Actief, die als spelleiding actief was.
Daarna volgden nog diverse kinderen met kneuzingen, tand door de lip, oververhitting, knieschijf in en uit de kom, allergische reacties op pollen en zonlicht.
Ze hebben zich met plezier geweten van hun taak en zagen alle kinderen weer samen terug naar school wandelen voor de afsluiting van deze pittige dag.

             

             


Beheer en onderhoud AED’s naar gemeente

De gemeente Breda neemt het beheer en onderhoud van het 24/7-netwerk van  AED apparaten in Breda over. Dit betekent dat ook de in Prinsenbeek altijd beschikbare AED-apparaten voortaan worden onderhouden door de gemeente.

 

Beheer en onderhoud AED’s naar gemeente
Ook de batterij van het apparaat moet met regelmaat worden vervangen. (Archieffoto)
Daartoe is woensdag een overeenkomst getekend door wethouder Adank en de voorzitter van Breda AED Proof, Theo Maas. Met deze overeenkomst is de blijvende beschikbaarheid, het onderhoud en de kwaliteit van AED-apparaten in een stadsbreed netwerk gewaarborgd.

Bij de Stichting Prinsenbeek Hartsafe, tot nu toe verantwoordelijk voor veel AED’s in het dorp, zijn ze blij met deze ontwikkeling. ,,Op deze wijze is een operationeel netwerk beter in stand te houden en gegarandeerd’’, aldus voorzitter Cees Broos, die eveneens bestuurslid is bij Breda AED Proof en zich daar hard heeft gemaakt voor deze ontwikkeling. ,,Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid nu bij de overheid terechtkomt, daar waar die hoort.’’
Het is ook een goed moment, volgens Broos. In Prinsenbeek zijn diverse AED’s  aan vervanging toe. Ze hebben een levensduur van tien jaar en dat betekent dat ze over niet al te lange tijd allemaal moeten worden vervangen. De ervaring heeft volgens hem geleerd dat het elke keer een hele operatie is om het geld voor nieuwe apparaten bijeen te krijgen.
Sinds 2006 is het netwerk in Breda uitgegroeid tot 300 AED’s en 2.400 burgerhulpverleners. In Prinsenbeek hangen er zo’n 25 die altijd bereikbaar zijn (klik hier). Dat betekent dat in het grootste deel van Prinsenbeek binnen zes minuten een getrainde bediener met een AED-apparaat ter plekke kan zijn, ook omdat er al veel geoefende vrijwilligers zijn. EHBO Prinsenbeek blijft de reanimatiecursussen en herhalingslessen in Prinsenbeek verzorgen.

Bron: Prinsenbeeknieuws.nl


Beste leden,
Zoals op de algemene ledenvergadering aangekondigd is, gaan we als proef starten met digitale herhalingslessen. In eerste instantie met maximaal 15 deelnemers.
Maandagavond 07 juni en donderdagavond 24 juni vindt de tweede les plaats (zijn identiek qua programma).
Het werkt als volgt:
–meld je aan op de website www.ehboprinsenbeek.nl. Ga naar het tabblad cursus en kies vervolgens ‘reserveren 
voor herhalingslessen’. Selecteer de datum van voorkeur en vul je naam in. (zoals je ziet max. 15 inschrijvingen).
–Ongeveer een dag vóór de herhalingsavond ontvang je een link in je email. We werken met Teams
–Tot een uur voor aanvang kun je je nog aanmelden, ik kan dan nog tijdig de link doorsturen.
–De herhalingsles start om 19.30 uur. Je kunt inloggen vanaf zo’n 15 minuten tevoren.
–De herhalingsles duurt ongeveer een uur.
Het onderwerp van de 2e les is: Stop de bloeding.
Als er vragen zijn, stuur een mail naar het secretariaat.
Nogmaals: voor een aantal zal Teams niet het probleem zijn als wel ‘het geven, volgen, bezig zijn in een digitale omgeving’.
We stellen het op prijs als je na afloop aan het secretariaat laat weten wat je ervan vond. Al doende leert men, dat geldt niet alleen voor het verlenen van Eerste Hulp, maar ook voor het omgaan in een digitaal platform.

Met vriendelijke groet,


Het heeft onze majesteit behaagd om een van onze leden, Wim Vermeij, te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Op deze plaats willen wij hem van harte met deze onderscheiding feliciteren.

                                                              


Jubilarissen in het zonnetje gezet.
Ondanks alle corona beperkingen zijn voor de digitale algemene ledenvergadering twee van onze leden door een vertegenwoordiging van het bestuur in het zonnetje gezet.
Jo Michielsen ontving een oorkonde en een attentie, omdat hij al 25 jaar Eerste Hulpverlener is. Kennis die hij vooral heeft kunnen inzetten tijdens zijn werk in de bouw.
Voor Trudy Koekkoek was het al 40 jaar geleden, dat ze het diploma heeft behaald. Ook zij gebruikt haar kennis vooral op de school waar we met kinderen bezig is.
In de beginjaren als lid van een inmiddels ter ziele gegane vereniging in Breda, bleek het voor haar een verademing te zijn toen zij zich bij ons mocht aansluiten.
Ook zij kreeg een bijpassende oorkonde, een boeket bloemen en een attentie aangeboden.
Tot slot werd afscheid genomen van Christ van Leijsen als bestuurslid.
Na zes jaar in het bestuur te hebben gezeten, zullen we zijn inzet als huismeester bij de herhalingslessen en als de verbindingspersoon met de brandweer voor de gezamenlijke oefeningen zeker missen.


Zeer geslaagde Koningsdagspelen voor en door kinderen basisschool Horizon
Vrijdagmorgen om half negen stonden onze Eerste Hulpverleners te trappelen van ongeduld bij de velden van Beek Vooruit.
Na bijna een jaar mochten ze aanwezig zijn bij een evenement, dat weer door kon gaan.
Hun geduld werd niet lang op de proef gesteld, want om negen uur waren zo goed als alle groepen op de hun toebedachte plaats op een van de velden geïnstalleerd en konden ze starten met het eerste spel uit hun spelronde.
Ondanks de nog frisse ochtendkou gingen de kinderen heel enthousiast op in de spelletjes, die ze voorgeschoteld kregen.
Onze Eerste Hulpverleners bleken niet voor niets aanwezig te zijn.
Er moesten enkele kleine kneuzingen worden behandeld en een oude schaafwond werd opnieuw van een verbandje voorzien.
Ook een aai over de bol en een geruststellend praatje haalde vaak de kou c.q. eventuele pijntjes uit de lucht.
Toen om half een de laatste groepen weer terug naar school waren vertrokken, waren wij ook weer opgelucht dat alles goed was verlopen en dat we ook hebben kunnen genieten van het plezier van de kinderen, die buiten aan het spelen waren.
Kortom een heel geslaagde morgen en voor herhaling vatbaar.

             

             


Beste leden,

In deze bijzondere tijd hebben we ons afgelopen periode gebogen over het ‘hoe en wat’ met betrekking tot de activiteiten van onze vereniging.
We willen starten met de algemene ledenvergadering op 22 april, die via de computer/laptop/mobiele telefoon gaat plaatsvinden via het programma “Teams”.
Als link vind je hierbij de werkwijze hoe om te gaan met “teams”.
Daarnaast is ook toegevoegd: de agenda, de notulen van vorige algemene ledenvergadering en het jaarverslag 2020.

Wat wij vragen:
of je deel wilt nemen aan de on-line algemene ledenvergadering.  Zo ja (of nee): graag antwoorden door te reageren op de door jullie ontvangen mail. De link om deel te nemen ontvang je dan rond 20 april. 

-Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Naomi Vissers, dit jaar heeft Christ van Leijsen aangegeven om te stoppen. Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Iets voor jou?  Laat het weten, zo kunnen we de taken beter verdelen en komt niet alles op dezelfde schouders terecht.

Heb je andere vragen? Stel ze gerust. Zie je op tegen het gebruik van ‘Teams”? Ton Verwijmeren kan je hierbij helpen. Je vraag zullen we dan naar hem doorsturen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.


HartslagNu blijft alarmeren bij avondklok.
Het kabinet heeft een avondklok ingesteld. Dit betekent dat je tussen 21:00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder geldige reden niet meer over straat mag. Het verlenen van dringende medische hulp vormt hierop een uitzondering. Reanimatiehulp is dus een geldige reden om over straat te mogen. HartslagNu blijft daarom ook tijdens de avondklok burgerhulpverleners alarmeren bij een hartstilstand in de buurt.
Hoe zit dat met een verklaring?
Het kabinet stelt voor dat je een getekende verklaring op zak moet hebben als je tijdens de avondklok toch naar buiten gaat. Wanneer jij als burgerhulpverlener reageert op een reanimatieoproep doe je dat namens HartslagNu. Jij bent bij ons geregistreerd en je kunt dat ook aantonen via de HartslagNu-app of MijnHartslagnu.nl. Tezamen met de reanimatieoproep is dat jouw verklaring. Loop je hier in de praktijk tegen problemen op, meld het dan bij HartslagNu.
Wil je er zeker van zijn geen problemen te krijgen dan is er ook een verklaring (link) te downloaden op rijksoverheid.nl (link).
Zorg er dan voor dat je deze verklaring al print en invult, zodat deze klaar ligt als je hem nodig hebt.
Geldigheid van hulpverlenercertificaten verdwijnt.
Per 4 januari 2021 worden de hulpverlenercertificaten aangepast. Op het certificaat vindt u in plaats van de geldigheidsdatum de datum waarop u de laatste cursus heeft gevolgd.
Na het succesvol afronden van een door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) gecertificeerde basiscursus reanimatie ontvangt een cursist een hulpverlenercertificaat. De afgifte van dit certificaat houdt in dat de cursist bij het afronden van de cursus het voor de certificering benodigde niveau heeft behaald. Maar hoe lang iemand bekwaam blijft, hangt onder meer af van individuele vaardigheden en de regelmaat waarmee deze vaardigheden worden toegepast en/of beoefend. Daarom hebben de NRR en ERC ervoor gekozen op het certificaat geen geldigheid meer op te nemen. In plaats daarvan komt op het certificaat de datum van de laatste cursus.
Volg regelmatig opfristrainingen.
Na het behalen van het certificaat moeten vaardigheden regelmatig opgefrist worden om bekwaam te blijven. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat reanimatievaardigheden relatief kort behouden blijven. Over het algemeen niet veel langer dan 3 maanden. Hoelang vaardigheden exact behouden blijven verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de regelmaat waarin ze worden toegepast en geoefend. Voor alle groepen geldt echter dat het beter is met regelmaat korte opfristrainingen te volgen in plaats van eens in de zoveel jaar een langere training.
De NRR en ERC zijn van mening dat iedereen tenminste 1 keer per jaar een opfristraining in de basale reanimatie (BLS en PBLS) zou moeten volgen. Tijdens deze opfristrainingen worden de vaardigheden door een instructeur beoordeeld en waar nodig verbeterd. Na het succesvol afronden van een opfristraining krijgt de cursist een nieuw certificaat.
Als de periode van respectievelijk 1 jaar is verstreken dan kan alleen een nieuw certificaat worden verkregen als opnieuw een basiscursus wordt gevolgd. Opfriscursussen zijn dan in principe niet meer toegankelijk.
Wat vult u in bij HartslagNu?
Als u burgerhulpverlener bent, vult u in uw HartslagNu-account normaal in tot wanneer uw scholing geldig is. Nu er vanaf 4 januari geen geldigheidsdatum meer op de certificaten wordt gezet, vult u daar de datum in 1 jaar vooruit van de laatste cursusdatum op uw certificaat. Dus is bijvoorbeeld uw laatste cursus van 20 januari 2021, dan vult u in 20 januari 2022.


Wij zijn blij met en trots op dit resultaat. Iedereen bedankt die hun stem uitgebracht heeft op onze vereniging bij de Rabo Clubsupport 2020. 


Speciale huldigingsronde  voor de jubilarissen van E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek
Twintigtwintig (2020) is een bijzonder jaar dat de geschiedenis in zal gaan als Corona tijdperk. Met een pandemie, die zijn weerga niet kent en nog niet voorbij is en van grote invloed is op het reilen en zeilen van de vereniging. Een groot aantal lessen, cursussen en evenementen kon niet doorgaan.
Ook de in mei geplande oefening met de Brandweer moest helaas worden afgeblazen. Dubbel jammer, omdat ons bestuur op deze avond naast de oefening, ook gepland had om de jubilarissen binnen de vereniging te huldigen en in het zonnetje te zetten.
Na een aarzelende start van het les seizoen, leek het een goed idee voor het bestuur om de betreffende jubilarissen tijdens de herhalingslessen te huldigen. Met de coronamaatregelen, die vanaf 13 oktober werden afgekondigd door de regering, moest dat idee ook weer in de ijskast worden gezet.
Besloten werd dat voorzitter en penningmeester zo coronaproof mogelijk samen een rondje langs de jubilarissen zouden maken om ze thuis persoonlijk in het zonnetje te zetten. Zo zijn gisteren en vandaag de volgende leden bezocht en verrast met een oorkonde en bijpassende verrassing:

Martin Peemen
Martin is al weer 40 jaar Eerste Hulpverlener. Is hier ooit mee gestart vanuit zijn werk en doet dit nog steeds. Hij is ook een zeer gewaardeerd vrijwilliger bij de Zonnebloem.

Ton van de Goorbergh
Ton is 25 jaar geleden gestart als Eerste Hulpverlener voor zijn werk in de bouwsector. Heeft daar heel wat praktijkervaringen en lessen kunnen opdoen.

Mariska Aarts
Mariska is ook 25 jaar geleden gestart als Eerste Hulpverlener. Haar kennis komt haar ook goed van pas bij haar dagelijkse werk op een scholengemeenschap.

Daphne Snoek Ook Daphne is 25 jaar geleden voor haar werk gestart als Eerste Hulpverlener. Bij haar zit hulpverlening in het bloed. Heeft ze meegekregen via haar vader Jos Timmers, ooit ook kaderinstructeur bij onze vereniging.

Voor ons als vertegenwoordigers, namens het bestuur, was het een bijzondere manier om onze jubilarissen te mogen en kunnen verrassen. Dat is op bijgaande foto’s wel te zien.


Horsefoot Eventing een geslaagde start van de evenementen.
Zaterdag 12 september werden weer de jaarlijkse wedstrijden voor beginnende cross ruiters gehouden bij stal Lips.
Gezien alle corona perikelen was het tot het laatste moment afwachten of deze wedstrijden door mochten gaan. Maar met voldoende voorzorgsmaatregelen van de organisatie waren de eerste ruiters om half tien al weer het parcours aan het verkennen.
Onze Eerste Hulpverleners troffen het met het weer en konden van dichtbij meegenieten van de prestaties van de ruitercombinaties. Ze waren ook niet voor niets aanwezig bleek toen een amazone van haar paard afviel en het dier op de binnenkant van haar hand ging staan. Gelukkig voor haar konden we haar voldoende oplappen, zodat ze ook de tweede rit kon afwerken.
Kortom een geslaagd begin van de ondersteuning bij evenementen, maar wel met coronavoorzorgsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker, handschoenen en afstand).


Erepenning in goud voor Cees Broos.
Vrijdag 4 september werd Dhr. C. Broos in het Veehandelshuis verrast door 2 bestuursleden van de koepelvereniging E.H.B.O. Noord Brabant (Rinus Melenboer en Jos Bouman) met een onderscheiding in goud. Deze verdienste werd hem opgespeld in bijzijn van zijn vrouw, kinderen en zijn kleindochter Eline en leden van het bestuur van onze vereniging. 
Hij kreeg de onderscheiding voor zijn 50-jarige bezit van het E.H.B.O.-diploma. 
Na het behalen van het jeugd-EHBO-diploma in 1967 in Rucphen was Cees zo door het E.H.B.O.-virus aangestoken, dat hij, zodra hij oud genoeg was, zijn basisdiploma E.H.B.O. is gaan halen. Op 5 februari 1970 heeft hij zijn diploma gehaald en 50 jaar geldig gehouden. Eerst in Rucphen en sinds 1998 in Prinsenbeek.
Hij is actief bij evenementen en in het bestuur van de vereniging Prinsenbeek waarvan al 17 jaren als voorzitter.
Daarnaast is hij een trouwe bezoeker van de vergaderingen van het rayon West Brabant en bij de koepelvereniging E.H.B.O. Noord Brabant.
In 1990 heeft hij ook de lotusopleiding gedaan en is dus al 30 jaar lotus bij E.H.B.O.-lessen en –oefeningen. 
Behalve voor de E.H.B.O. is Cees ook bestuurslid bij Prinsenbeek Hartsafe en Breda-AED-proof.
Ook in zijn werk als hoofd ARBO en veiligheid kwam zijn E.H.B.O.-kennis en vaardigheid goed van pas. 
Omdat de jaarlijkse oefening met de brandweer door Corona kwam te vervallen en hij daardoor niet in het bijzijn van vele leden van onze vereniging verrast kon worden, moest het bestuur op zoek naar een ander geschikt moment en dat werd gevonden op deze vierde september, helaas in een kleinere setting.

Link voor meer foto’s


Een bijzondere dag voor groep acht van basisschool De Horizon.
Na een intensieve periode van theorie- en praktijklessen in Eerste Hulp voor Jeugd-A verzorgd door de leerkrachten Mariska en Karin en leden van onze vereniging leek het een appeltje/eitje te worden toen het examen gepland stond voor 27 maart.
Inmiddels weten we, dat dit van de een op andere dag allemaal anders werd. Het betekende onder andere, dat de laatste praktijklessen en het examen niet volgens de planning konden doorgaan.
Hoe langer de lockdown vanwege het corona-virus duurde, hoe meer de vraag rees of we samen de cursus wel zouden kunnen afronden.
Dat laatste zou voor de kinderen van groep acht wel een heel bittere pil zijn, geen musical, geen leuke activiteiten op het eind van het schooljaar.
Samen met de leerkrachten Mariska en Karin hebben we een manier gevonden om de kinderen toch praktijkexamen te laten doen.
Voor de eerste keer hebben we dit kunnen doen m.b.v. de huidige digitale technieken.
Christ van Leijsen en Cees Broos hebben digitaal meegekeken hoe de kinderen hun kunde van stabiele zijligging, rautekgreep, buikstoten bij verslikking en enkele verbanden beheersten.
Dank zij de inzet van iedereen konden Christ en Cees na afloop melden, dat alle kinderen geslaagd zijn en dat is een felicitatie waard, vooral ook omdat de laatste praktijkles al weer drie maanden geleden was gegeven.
Kortom een hele mooie afsluiting van een bijzondere cursus in een bijzondere tijd.
Geen wonder dat de opluchting van de kinderen en de blijdschap van hun gezicht was af te lezen en via de digitale lijn goed was te horen.

Wij danken alle vrijwilligers voor hun hulp tijdens deze cursus en hopen deze volgend jaar ook weer in te mogen zetten.

 


Carnaval 2020
De BAK-Klassiekersmiddag op vrijdagmiddag was opnieuw een groot succes. Het dak gaat er af als Tommie Lips begint te zingen. Ook de nederlandse Cliff Richard ontbreekt niet deze middag. Het duo Berrevoets zorgt voor een goede sfeer met gezellige meezingers. Corne Voesenek bracht ook de stemming op een hoog niveau tijdens het zingen van bekende carnavalshits en de polonaise. Het prinselijk gezelschap was er natuurlijk ook weer bij.
Tot slot werden Ria Pluk en Ellen van Raam nog in het zonnetje gezet en beloond met een oorkonde van de BAK voor het vele werk bij de organisatie van deze middag.
          

Kinderoptocht weer groots met 82 deelnemers. Ondanks een harde wind ging de kinderoptocht gewoon van start deze zaterdagmiddag. Ook de E.H.B.O. was, zoals elk jaar, aanwezig voor het geval er ondersteuning nodig was op de route. In tweetallen reden ze onder andere de route die de optocht volgde. 
De lolbroeken werden winnaar in de AK categorie. De bende van Bas werd winnaar bij de CKO categorie. Bij de BK was de cv De Buksen.
 

 

link voor alle foto’s


08-02-2020 Jeugdfeest De Drie Linden
Het Carnavalseizoen is voor de jeugd begonnen met het jeugdfeest. Een leuke rustige avond voor de E.H.B.O.-ers.
    


11-01-2020 Wintertoernooi Beek Vooruit
Zaterdag hebben we als E.H.B.O.-vereniging ondersteuning gegeven aan het wintertoernooi voor dames van 13 tot 18 jaar. Maar liefst 180 dames trotseerden een waterkoude dag en speelden wedstrijden verdeeld over de dag in 2 poules. In de ochtend hebben we genoten van het voetbal en was er geen ondersteuning nodig. Maar in de middag moesten we als E.H.B.O.-ers aan de bak. Zes dames raakten in diverse duels gewond en vroegen onze ondersteuning op het veld. Helaas hebben we een dame door moeten sturen naar het ziekenhuis.
     


04 januari 2020 Sponsorloop Beek vooruit
De sponsorloop bij Beek Vooruit is prima verlopen. De deelnemers aan de verschillende categorieën van de sponsorloop hadden uitstekende weersomstandigheden om hun afstand af te leggen. Dat deden ze met veel enthousiasme en plezier. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kon de organisatie een mooie cheque aanbieden aan de stichting Mees. Onze eerste hulpverleners hebben een rustige middag gehad. Uiteindelijk toch nog een pleister nodig gehad voor een bar medewerkster.

Vanaf 12 december 2019 Winterwonderbeek
Vanaf vandaag is de ondersteuning van de E.H.B.O. bij Winterwonderbeek weer begonnen. Op alle dagen en bij alle activiteiten, die plaatsvinden bij dit schaatsevenement staan E.H.B.O.-ers paraat voor het geval zij nodig zijn.

Niet alleen bij de ijsbaan, maar ook tijdens de druk bezochte lichtjestocht hebben we als E.H.B.O.-vereniging bijstand verleend. Voor de E.H.B.O. is de avond rustig verlopen.
      

Link voor meer foto’s


16-12-2019 Herhalingsles E.H.B.O.
Lekker druk op de laatste les van dit seizoen, met een toepasselijk onderwerp: vuurwerk- en brandletsels.
                             


30 november 2019 Schermen KMA Breda
Met Kees Oomen en Leon Meermann gingen wij ons melden bij de ingang van de KMA.
Gelukkig was de controle goed geregeld, want we gingen vlot naar binnen en zetten het materiaal gebruiksklaar. Dit schermen werd in de sportaccomodatie gehouden. Hier zijn verschillende sportmogelijkheden en er is een zwembad.
We ontmoetten Annemiek van de organisatie die ons uitlegde dat de koffie en thee vrij te gebruiken was en dat we naar boven mochten naar De MAC waar we broodjes, soep en dergelijke konden pakken.
Dit was prima geregeld en daardoor konden Leon en ik ons richten op het schermen. Leon heeft d.m.v. een speler een gedegen uitleg gekregen over deze sport en ik kreeg een uitleg hoe die pakken in elkaar steken wat betreft de kabeltjes en de stekkers om de treffers te kunnen registreren. En dat is interessant, want wij wilden bij ongeval wel normaal de ijzeren loopmat oplopen en dan niet verrast worden door een kortsluiting. Dit was gelukkig nergens het geval.
Het schermen gebeurde in drie categoriën, de floret, sabel en degen. Er zijn ijzeren loopmatten op de grond die het speelveld aangeven en de spelers zitten vast gekabeld om de treffers te melden. De pakken zijn dik en de vesten (raakvlak) zijn licht. Er kwamen wat spelers bij ons voor wat kneuzingen, die gekoeld zijn, wat pleisters geplakt en een knie behandeld. De “verwondingen” worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het steken van het wapen en omdat de partijen intensief gespeeld worden zijn deze slagen en steken erg krachtig. Al met al een gezellige sfeer en leuke dag. Ik vond het een aparte maar mooie ervaring. Leon (ochtend) en Chris (middag) bedankt voor jullie gezellige samenwerking.

             


24 november 2019 RTC veldtoertocht.
Veldtoertocht RTC onder zeer goede weeromstandigheden weer geslaagd.
Ongeveer 800 deelnemers vertrokken zondagmorgen voor hun tocht van 30 of 55 km. Het parcours was nieuw en liep in omgekeerde volgorde t.o.v. voorgaande jaren door het Hellegat, Buissche Heide, Pannenhoef, Liesbos en Mastbos.
Onderweg kwam een melding van een slachtoffer met een schouderletsel.
Toen wij er waren, bleek het slachtoffer verdwenen te zijn. Ook bij de finish hebben we niemand meer gezien met verwondingen.


17 november 2019 Intocht Sint Nikolaas
Het was een geweldige (echte) St. Nicolaas middag. Inderdaad heel erg druk
op de Markt en sfeervol.
De sessies in de 3 Linden trokken 4 maal een volle zaal.
De show was bijzonder leuk voor alle kinderen en knap in elkaar gezet. Het
vloeide in elkaar over en geen kinderen of ouders verveelden zich.
Wij als hulpverleners ook niet. Het is rustig gebleven dus ook wij konden
uitgebreid genieten van alle activiteiten en de pepernoten.
Film over de aankomst van Sint Nikolaas08 november 2019 Prinsenzitting in de Drie Linden
En de de nieuwe prins Carnaval van Boemeldonck is…….
Vol verwachting waren de jonge en wat oudere Boemeldonckers vrijdag naar de Drie Linden gekomen.
Ze werden eerst verrast met optredens van de finalisten van het liedjesfestival.
Guus en Margrietje waren de overtuigende winnaars.
Daarna was het wachten op het moment dat de nieuwe prins bekend gemaakt zou worden. De spanning werd langzaam opgevoerd en nadat het gevolg, de dansmariekes, en hofdames waren gepresenteerd, kwam Rolf Kavelaars tevoorschijn uit de spelonken van de Drie Linden.
Prins Kaaff de vierenvijftigste van Boemeldonck was geboren.
Aan het einde van de avond, nadat Prins Kaaff al lang weer naar zijn nestje was, moesten we toch nog een overmoedige feestganger behandelen, die dacht dat hij bok kon springen en in een container terecht kwam met enkele snijwondjes in zijn nek als gevolg.

      

                        


03 november 2019 Open Bredase kampioenschappen van Judovereniging Haagse Beemden in Sporthal “de Scharen”.
In 4 blokken streden ca 600 jeugdige judoka’s uit heel het land (en enkele uit de ons omringende landen) voor de felbegeerde prijzen. Op 8 matten werden in de verschillende leeftijds- en gewichtsklassen de wedstrijden gestreden, onder het toeziend oog van veel familieleden, vrienden en kennissen. Kinderen van 5 tot en met 20 jaar beoefenen deze sport bloedserieus, waardoor het er soms stevig tegen aan gaat. Het is een sport waarbij het winnen belangrijk is, maar ook met het verliezen moet men om leren gaan. Dan wil er nog weleens een traantje vallen, waarbij de opgelopen pijntjes ineens veel erger lijken. Want in de strijd bij deze contactsport wil er nog weleens een blessure optreden. De 8 E.H.B.O.-ers hebben dan ook lekker veel te doen gehad: kalmeren, bloedneuzen, pleisters en vooral heel veel koelen. Eén ongelukkige judoka is, met vermoedelijk een sleutelbeenbreuk, naar het ziekenhuis doorverwezen.
Wij werden door de organisatie weer goed voorzien van een drankje, een goed verzorgde lunch en een kleine attentie.
     

                      


03 november 2019 Jubileumconcert Intermezzo groot succes
Vanmiddag vierde Intermezzo het 20 jarige jubileum door een uitvoering van DE TIEN GEBODEN van Tom Parker voor het voetlicht te brengen.  Ruim 350 toeschouwers genoten van de voorstelling.
Terecht dat er aan het einde van de uitvoering een staande ovatie was voor het koor.
Na afloop werd er onder het genot van een drankje volop nagepraat.
Wij hebben ook genoten van het concert en hoefden niet op te treden.


27 oktober 2019 Twirlenwedstrijden in Roosendaal
Met name in de voormiddag veel koelwerk, op handen/vingers, hamstring, onderarm en een enkel pleistertje.
’s Middags was het een stuk rustiger in de Eerstehulp post. Twirlen is een jurysport en dan blijkt een uitslag soms toch verrassend.

      


Iedereen die gestemd heeft bij  Rabobank clubsupport op E.H.B.O-vereniging Prinsenbeek bedankt voor dit prachtige resultaat!


Op maandag 30 september werden tijdens de 2e herhalingsavond van dit seizoen, de diploma’s uitgereikt aan 4 nieuwe leden. Zij zijn net voor de zomervakantie geslaagd voor hun EHBO-diploma. Nogmaals van harte gefeliciteerd!
                
                


Zaterdag 21 september  80 jaar E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek!
Zaterdag 21 september de feestavond ter ere van 80 jaar E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek voor leden en partners.

E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek jubileert.
Op 26 december 2019 is het al weer 80 jaar geleden, dat mevrouw Ciska Aarts het initiatief nam, waardoor E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek is ontstaan.
Inmiddels alweer bijna tachtig jaar en zeer actief op het gebied van opleidingen en ondersteuning tijdens de vele evenementen in Prinsenbeek en Breda Haagse Beemden.
Dat kan alleen door de onnavolgbare inzet van bestuur, leden en niet te vergeten de steun van de achterban.
Vandaar dat bestuur, leden en ereleden met hun partners bij het Veehandelshuis waren uitgenodigd om onder het genot van een hapje, een drankje en met de klanken van discjockey Renz het jubileum mee te vieren.
Het zal niet verbazen, dat dit heel erg goed gelukt is.
Een feest voor (ere-) leden en vooral ook hun partners als dank voor de tijd, die ze geven bij hun belangeloze inzet voor hun medemens in nood.

Link naar alle foto’s


15 september 2019 Biks Blaos Festijn
Vandaag is in Prinsenbeek wederom het Biks Blaos Festijn, waarbij kraampjes stonden van verschillende verenigingen en ondernemers. Natuurlijk was de E.H.B.O. aanwezig voor het geval er zich iets zou voor doen. Gelukkig is dit niet gebeurd.
Het zonnetje zorgde ervoor dat veel mensen kwamen luisteren naar de bandjes.
Beslist de moeite waard. Tot het volgende evenement!


17 augustus 2019 Rolstoelwandeling Zonnebloem
De rolstoelwandeling is goed en gezellig verlopen. Een grote groep van omstreeks 100 gasten, begeleiders, verkeersregelaars en Eerste Hulpverleners stond vanmiddag te trappelen van ongeduld om te kunnen beginnen met de rolstoelwandeling naar Hof van Overveld.
Soms werd al even zorgelijk naar de grijze luchten en op Buienradar gekeken.
Vol goede moed vertrok de stoet een kwartiertje later dan gepland en ging langs het Gertrudisoord, waar de nieuwbouw werd bewonderd.
Via de sporthal aan de Heisprong en het nieuwste deel in de omgeving van de Lavendelheide kwam de stoet droog aan bij Hof van Overveld.
Hier werd iedereen onthaald met koffie en lekkers met daarna nog enkele lekkere drankjes en hapjes.
Natuurlijk konden de advocaatjes met slagroom daarbij niet ontbreken.
Omdat het op de geplande vertrektijd stortregende, werd er even gewacht, maar een half uurtje later kon iedereen weer op weg naar en kwam men droog aan bij Hagedonk.
Onze Eerste Hulpverleners hebben alleen maar wat hand- en spandiensten hoeven te verlenen.

     


13 t/m 16 augustus Fiets 4-Daagse
Onder wat wisselende omstandigheden hebben iedere avond ca 30 mensen de 15 of 25 km door de mooie omgeving van Prinsenbeek gefietst. Voor de E.H.B.O. waren er geen meldingen voor ondersteuning bij letsels. Derhalve ook voor hen een ontspannen evenement.
       

       


Vrijdag 05 juli 2019 Wielerronde Prinsenbeek
     


Zondag 23 juni 2019 Ladiesfair Prinsenbeek.
Op wat azarone smeren en een paracetamol uitdelen was het een rustige, hete zondag.
We zijn goed verwend met de muntjes, waarmee we verkoelende drankjes en smoothies konden halen.
Een geslaagde dag zonder ongevallen!
                                


09 juni Stee toernooi
Een drukke dag voor de E.H.B.O.-ers tijdens het Stee toernooi. Maar liefst 31 teams deden mee op deze eerste pinksterdag, met in totaal 310 spelers. 
Er waren in totaal 25 mannenteams. The Outsiders wonnen in de finale met 2-1 van De Krakelingen. CV de Plakkers, de winnaar van vorig jaar, werd derde. 
De vrouwen streden met in totaal zes teams. De Kroegtijgers wonnen in de finale met 2-0 van WTF is Allis. Ze prolongeerden hiermee hun titel. Derde werd Proost!.
Na de tweede wedstrijd zijn we als E.H.B.O. vrijwel constant in actie geweest met diverse kleine en grote ongevallen.
Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis doorgestuurd.
      

       


07 juni 2019 De avondwandelvierdaagse zit er weer op.
Na een valse start op dinsdag, waarbij op last van de gemeente niet gewandeld mocht worden vanwege de verwachte weersomstandigheden, stonden organisatie en ruim duizend wandelaars met begeleiding te trappelen van ongeduld om woensdag te kunnen vertrekken bij de nieuwe startlocatie de Drie Linden.
Logistiek was het even wennen aan deze locatie en het scannen van de deelnemers kaarten.
Op donderdag en vrijdag was daar al niets meer van te merken en verliep alles als een fluitje van een cent.
Onze Eerste Hulpverleners hadden dit jaar een makkie. Er hoefden slechts twee pleisters geplakt te worden en bij een jongedame werd een splinter uit haar hand verwijderd.
         


01 juni 2019 Bekerfinales KNVB bij Beek Vooruit
De bekerfinales zijn goed verlopen. Zaterdag 01 juni waren we weer als eerste hulpverleners bij de Heikant. Jongens en meisjes in de categorie onder 15 tot en met onder 19 jaar streden hier om de KNVB-beker in hun klasse. Spannende wedstrijden met soms verrassende ontknopingen. Gelukkig werden er vanwege de warmte drinkpauzes ingelast. Toch kregen we een aantal open blaren en enkele kneuzingen te behandelen. Maar gelukkig bleef het daar bij.
       


23 mei 2019 Familiefeest eindigt in een drama
Argeloze voorbijgangers zullen zich wel afgevraagd hebben wat er afgelopen donderdagavond 23 mei allemaal aan de hand was in de Verloren Hoek.
Bij huisnummer 6 was het ontzettend druk met geparkeerde auto’s en fietsen. Al gauw bleek, dat er iets gebeurd moest zijn, want het wemelde van met geel-blauwe hesjes geklede Eerste Hulpverleners.
Tijdens het familiefeest bleek er een explosie te zijn ontstaan bij de gasbarbecue. Het gevolg was, dat er op en rondom de plaats van deze barbecue diverse volwassenen en kinderen gewond waren geraakt.
Gelukkig waren er verschillende leden van de plaatselijke E.H.B.O.-vereniging in de directe omgeving van de getroffen locatie, zodat ze hulp konden verlenen aan alle slachtoffers.
De Eerste Hulpverleners kregen grote en kleine slachtoffers te behandelen met diverse verwondingen, zoals ernstige brandwonden, shock door een trap van een paard, grote snijwonden, beknelling, wespensteek, flauw gevallen hoogzwangere dame, ernstige onderkoeling, overmatig drank- en drugsgebruik, gebroken arm/been, hondenbeet, verstuiking, bloedneus, tekenbeet, dartpijl in de hand en nekletsel met hoofdwond.
Kortom er moest een heleboel ellende worden opgelost.
Gelukkig bleek, dat het de jaarlijkse buitenoefening van de vereniging was en kon iedereen na de evaluatie en nabespreking weer fris en fruitig naar huis om daar nog eens na te denken over alle leermomenten, die deze avond gepasseerd waren.
    
Link voor meer foto’s


Zes-minuten zone in Plantsoen weer operationeel
Na het vertrek van het Michaël-college en Hagedonk uit uw buurt zijn ook de AED-apparaten meeverhuisd, die daar aanwezig waren.
Bij onverwachte hartproblemen zouden de Burger Hulpverleners er langer over doen om met een AED-apparaat ter plaatse te zijn, waardoor de overlevingskans van een slachtoffer beduidend kleiner zijn.
Wij zijn dan ook erg blij, dat we u kunnen melden dat er weer een AED-apparaat op het adres Plantsoen 108 is geplaatst, dat door iedere Burger Hulpverlener kan worden gebruikt, als dat nodig is.
Dit is gerealiseerd door de samenwerking tussen:
· De familie Bianca en Maikel Huijbregts, waar de AED-kast mocht worden opgehangen aan de voorgevel.
· De Rabobank, die in het kader van het project “Prijs je Wijk” de kosten voor de aanschaf van de AED-kast voor haar rekening heeft genomen.
· E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek, die een AED-apparaat ter beschikking heeft gesteld.
· Breda AED-proof, die voor de toekomst het onderhoud van kast en apparaat op zich neemt.
Buurtbewoners, die interesse hebben om Burger Hulpverlener te worden, worden opgeroepen om een cursus BLS/AED te volgen. Dit kan bijvoorbeeld via uw plaatselijke E.H.B.O.-vereniging (secretariaat@ehboprinsenbeek.nl).
           


20-05-2019 E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek huldigt erelid en jubilarissen
Instructrice Corry Joosen had bedacht, dat het seizoen op een goede manier afgesloten kon worden door de grijze cellen van de leden extra te laten werken.
De aanwezigen keken wel verbaasd op nadat enkele ereleden, enkele partners, en de voorzittervan Rayon 1 van de Koepelorganisatie Noord-Brabant Rinus Melenboer met de pauze binnenstapten. Zij waren naar de slotavond gekomen om aanwezig te zijn bij de huldiging van een aantal aanwezigen.
Voorzitter Rinus Melenboer van het Rayon en Cees Broos van de vereniging riepen achtereenvolgens de volgende personen naar voren om hen toe te spreken en te onderscheiden.
Piet van Leijsen                            
Werd benoemd tot erelid van de vereniging vanwege zijn verdiensten gedurende meer dan vijftig jaar, waarbij hij onder andere actief was als 2e secretaris, bestuurslid, opleider van de jeugd, ondersteunend kader bij herhalingslessen en niet te vergeten als Eerste Hulpverlener bij een groot aantal evenementen. Hij ontving hiervoor de bijbehorende oorkonde en voor zijn echtgenote was er een bijpassende bos bloemen.
Henk Hakkens                              
Was al ruim veertig jaar actief als Eerste Hulpverlener en kreeg daarvoor de bijpassende oorkonde en een envelop met bloemetje voor zijn echtgenote.
Corry Joosen                                  
Werd verrast met het verenigingsinsigne in Brons met bijbehorende oorkonde van de Koepelorganisatie Noord-Brabant voor haar inzet gedurende al weer ruim 25 jaar. In die tijd vervulde zij een rol als bestuurslid (onder meer als 2e secretaris), beheerde ze de caravan voor de evenementen, ze is instructeur jeugd, Kaderinstructeur Eerste Hulp, Wandelletsels, Eerste Hulp Aan Kinderen en daarnaast heeft ze zich ook bij een groot aantal evenementen ingezet als Eerste Hulpverlener. Met instemming van haar aanwezige echtgenoot mocht voorzitter Cees Broos haar ook het bijbehorende bloemetje overhandigen.
Maikel Huijbregts                          
Was tijdens de afgelopen ledenvergadering teruggetreden als bestuurslid. Omdat er nog geen officieel afscheid was genomen, werd dat op deze slotavond gedaan. De voorzitter memoreerde zijn werkzaamheden binnen het bestuur gedurende de afgelopen vier jaar. Hij zorgde vooral voor de contacten van de vereniging op sociale media, zoals Facebook. Daarnaast was er ook regelmatig ondersteuning door zijn kinderen bij de lessen EHAK, wat altijd zeer werd gewaardeerd door de cursisten.
Voor Maikel was er een van zijn favoriete drankjes en een enveloppe met inhoud om hem te bedanken voor zijn werkzaamheden.
Daarna konden de aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje nog even napraten over het afgelopen seizoen en avond.
Link voor meer foto’s.


19 mei 2019 Samensprong clubkampioenschap
Op zich zijn de onderlinge wedstrijden van de Samensprong altijd een relaxte dag.  Een aantal malen koelen en een paar pleistertjes was ´de oogst´ van de dag, totdat enkele minuten voor de laatste prijsuitreiking een jongen bij ons kwam met een flink bloedende wond net onder de knie.
Het bleek een opengegane wond te zijn van een dag eerder (volgens de jongen had hij een hakbijl in zijn been gehad).
Wond dichtgedrukt, met 6 hechtstrips en vervolgens een wondsnelverband alles afgedekt. Onderbeen, voet en vloer schoongemaakt.
Nog net op tijd voor de prijsuitreiking, hij was 3e geworden in zijn klasse
en ontving een medaille. Daarna bij controle geconstateerd dat er geen
‘doorlek’ was.


16 mei 2019 4-daagse Haagse Beemden
Het was een mooie vierdaagse met ongeveer 1600 deelnemers. Dus een lange stoet van deelnemers. Voor ons als E.H;.B.O.-érs was de enige ondersteuning enkele pleisters plakken en daar bleef het bij.
Verder natuurlijk mooi wandelweer alle dagen.

Link voor meer foto’s


16 mei 2019 Scholensportdag De Heikant
De stoelen en het veld zijn leeg. Rust.
Een mooie scholensportdag waar we als E.H.B.O. hard nodig waren.
Vanaf de eerste minuut moesten we al aan de gang.
Hoofden die met elkaar in botsing waren gekomen, een frisbee tegen een hoofd.
Wondjes die open waren gegaan.
De hele dag in de weer met koelen, koelen en nog eens koelen.
Totdat we geen ice pack meer hadden en er natte doeken omheen deden. Even een knoop erin en weer verder sporten.
Het steunverband dat we hadden aangelegd bij een meisje was zo interessant dat we in een keer meerdere kinderen uit 1 klas hadden met dezelfde blessure zoals de juf kwam vertellen en vervolgens de meeste leerlingen mee terug naar het veld nam.
Helaas moesten we ook een paar kinderen het advies geven om er extra naar te laten kijken.
We hopen dat het allemaal is meegevallen.

      

 


27 april 2019 Koningsdag
Ondanks het slechte weer zat de sfeer er op de vrijmarkt in de Drie Linden al vroeg in. Voor de E.H.B.O. was het een rustig dagje.
        


25 april 2019 Voorlaatste oefenavond E.H.B.O.
                                      


15 april 2019 Herhalingsles Wandelletsels

                                                                                 


12 april 2019 Koningsdagspelen
De Koningsdagspelen bij de Horizon zijn soepel verlopen. Ruim 240 kinderen kwamen vol goede moed aan op sportpark De Heikant om in het kader van de Koningspelen een tiental verschillende opdrachten uit te voeren. Voor groepen 3, 4, en 5 waren dat bijvoorbeeld kruiwagen rijden, zaklopen, of met ski’s lopen. Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 waren onder andere druk met pyramide bouwen, rugby, voetbal en trefbal.
Onze eerste hulpverleners waren er niet voor niets. Gelukkig kregen ze relatief kleine blessures te behandelen.


22 maart 2019  Examen Jeugd-A bij de Horizon weer een succes.
De afgelopen weken hebben de kinderen uit groep 8 van de Horizon de cursus Jeugd-A gevolgd. De lessen werden verzorgd in prima samenwerking tussen de leerkracht en leden van onze E.H.B.O.-vereniging.
Nadat de kinderen op donderdag al het schriftelijke examen hadden afgelegd, waarvoor ze allemaal geslaagd waren, moesten ze op vrijdagmiddag nog maar eens bewijzen dat ze ook de praktijktoets met een positief resultaat konden afleggen.
Of het door de spanning kwam, of dat ze er serieus voor gingen, dat weten we niet, maar de kinderen waren niet eerder zo rustig en geconcentreerd bezig. Dat veranderde al snel toen ze na afloop te horen kregen, dat ze allemaal geslaagd waren.
Christ van Leijsen reikte dan ook met veel plezier de diploma’s uit.