Nieuws van de vereniging

28 juni 2024 Wielerronde Prinsenbeek
Vrijdagavond 28 juni zijn we met 9 personen aanwezig ter ondersteuning van de wielerronde. Maar liefst 80 deelnemers die met een fors gemiddelde over de Prinsenbeekse straten denderden.
Hierna waren de prominenten aan de beurt in de Beekse Prominentenkoers waar Elly en Maikel onze vereniging vertegenwoordigde. Daarnaast reed ook Kees Oomen mee verstopt tussen ballonnen samen met Gert-Jan Bartels.
Voor ons als E.H.BO. was er heel de avond geen hulp nodig en hebben we genoten van sportieve en zeker een leuke avond.
   
   


23 juni 2024 Clubkampioenschappen Kuatsu 2024
De clubkampioenschappen bij Kuatsu zijn zonder grote ongelukken verlopen. Er waren geen ongevallen. We moesten 3 pleisters plakken op oude verwondingen en 3 maal een aai over de bol om deelnemers te troosten.
     
(foto’s Kuatsu)


23 juni 2024 Ons Genoegen Dressuur en Aangespannen paarden
Het was een rustige dag bij Ons Genoegen. Het was heerlijk in de zon. Geen verdere bijzonderheden tijdens deze wedstrijden.
                               
(foto’s Ons Genoegen)


01 en 02 juni 2024 Turnen de Samensprong.
Enkele sfeerbeelden van zaterdag, wel een beetje op afstand. Van 08:00 uur  tot 20:00 uur aanwezig in de sportzaal van de Drie Linden. Enkele pleisters geplakt en wat koel gevallen. Verder heel rustig geweest bij deze regio wedstrijden op zaterdag.

(foto’s de samensprong)

01 juni 2024 Rolstoelwandeling van de Zonnebloem.
Rolstoel wandeling van de Zonnebloem naar de tuin van de familie van de Klundert aan het patrijspad. We zijn daar gastvrij ontvangen met een drankje en een stuk gebak. Daarna een ronde door de mooie tuin gewandeld. Gelukkig bleef het droog, maar omdat het toch nog wat fris was hebben we binnen nog genoten van een hapje en een drankje.


(foto’s de zonnebloem)


13 mei 2024 Herhalingsles BLS-AED.
Hierbij een impressie van een reanimatie-herhalingsles.


(foto’s E.H.B.O.)


09 mei 2024 EHAK-cursusavond.
Deze maand zijn er nog 2 nieuwe cursussen Eerste hulp aan kinderen (EHAK) gestart. Hier oefenen ze de reanimatie bij kinderen en het verzorgen van een beenwond bij een kindlotus.

               
(foto’s E.H.B.O.)


02 mei 2024 Impressie van een E.H.B.O-les.
Hieronder foto’s voor een impressie van de (voor)laatste les 9 E.H.B.O. van dit seizoen op 02 mei. De laatste instructieavond van de 2e les 9 is op 27 mei. Lekker allemaal aan het werk……

                 
                 
(foto’s E.H.B.O.)


27 april 2024 Koningsdag.
Tijdens de viering van Koningsdag in Prinsenbeek was onze E.H.B.O.-vereniging van 10:00 uur tot 20:00 uur actief. Over heel de dag waren er alleen wat kleine verwondingen te behandelen en hebben onze hulpverleners ook een leuke dag gehad.

.            .           

18 april 2024 Koningsdag Griffioen.
Het was vandaag mooi weer voor de koningsdag van de Griffioenschool. Dat de E.H.B.O. ook hier niet overbodig is blijkt wel uit het feit dat al snel 3 kinderen geholpen moesten worden in verband met een letsel. Het was ontzettend leuk en enorm druk. Uiteindelijk 25 kinderen behandeld. Dus lekker bezig geweest met klein leed zoals bloedneus, blaren, schaafwonden en veel opgeklopte enkels.    


11 april 2024 Cursus Eerste Hulpverlening Jeugd-A succesvol afgerond.
Wat een spanning op de gezichtjes van de kinderen van groep 8A en8B van de Horizon op donderdagmiddag 11 april. Dat was heel goed te begrijpen, want ze kregen het praktijkexamen E.H.B.O. en dan is het logisch dat er een zekere spanning in de lucht hangt.
Vanaf carnaval hebben de kinderen iedere week de theorielessen gevolgd, die door juffrouw Mariska en meester Stefan zijn gegeven. Deze waren al afgesloten met het schriftelijke examen.
Op de dondermiddagen kregen de kinderen les in de praktische handelingen, die bij de Eerste Hulpverlening behoorden door Anja Rood, Rien Meeuwissen, Cees Broos en Elly Verschuren. Dat waren altijd zeer intensieve middagen in de gymzaal van de Horizon, want niet iedereen bleef altijd stil op zijn plekje zitten bij het oefenen van de stabiele zijligging, reanimatie en gebruik AED-apparaat, drukverbanden bij verstuiking, dek- en drukverband bij (ernstige) bloedingen, hulp bij verslikking en vervoer in noodsituatie m.b.v. de Rautek-greep.
Om half drie had iedereen zijn kennis en kunde m.b.t. de praktische handelingen laten zien en konden Anja, Rien en Cees overleggen over de resultaten. Dat duurde niet lang, want alle (52) kinderen waren met vlag en wimpel geslaagd.
In Breda konden de mensen dat zeker horen, toen Cees dat bekend maakte. Wat een vreugdeuitbarsting kwam er los.
Met de uitreiking van de getuigschriften is er weer een lichting jeugd Eerste Hulpverleners klaar om te helpen als dat nodig is. Uiteraard hopen wij, dat er over enkele jaren uit deze groep ook weer een aantal kinderen de cursus voor volwassenen gaan volgen.

   

   


14 maart 2024 Algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering van E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek, afgelopen 14 maart, is Cees Broos teruggetreden als voorzitter én bestuurslid.
Cees heeft een zeer lange staat van dienst op het gebied van eerstehulpverlening. In 1970 zijn diploma behaald, maar daarvoor als jeugd-E.H.B.O.-er al actief in zijn toenmalige woonplaats Rucphen. In 1998 lid geworden van E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek. In 2002 werd hij bestuurslid en in 2003 heeft hij de voorzittershamer overgenomen van Wout Meeuwissen, die op zijn beurt ook vele jaren alle vrije tijd in het E.H.B.O.-werk heeft gestoken en nu als ere-lid aan de zijlijn toekijkt.
Tot enkele jaren terug was Cees ook nog Lotus (simulatie-slachtoffer), omdat zo realistisch mogelijk oefenen een meerwaarde is bij de (herhalings)cursussen.
De voorzittershamer is overgedragen aan Ton Verwijmeren, die ook het klappen van de zweep kent binnen de E.H.B.O. en reeds enkele jaren vice-voorzitter is.
De open bestuursplaatsen zijn ingevuld door Maikel Huijbregts en Jan-Willem Claereboets.
     
     

Tevens werden 8 jubilarissen gehuldigd en kregen een speldje en een oorkonde.
Er waren 6 jubilarissen die 25 jaar een E.H.B.O.-diploma hebben en 2 die zelfs al 50 jaar gediplomeerd E.H.B.O.-er zijn. Niet alle kandidaten zijn ook al 25 c.q. 50 jaar lid van onze vereniging. Zij hebben hun diploma elders gehaald. Ze werden door onze oude voorzitter in het zonnetje gezet. Ze ontvingen een ingelijste oorkonde, een cadeaubon en een jaarspeldje van de Nationale Bond.

De 25 jarige jubilarissen zijn:

       
Annemarie Moeskops                                                          Mirjam van Paasen

      
Christ van Beek                                                                    Alex van der Pluijm

       
Tinus Kwisthout                                                                     Wilbert Martens

De 50 jarige jubilarissen zijn:

       
Hans Scherpenisse                                                                Christ van Leijsen


Carnaval 2024 Diverse activiteiten
Alle avonden
is er voor de jeugd in de Drie Linden het Piepersbal en Kreezie karnaval. Ook hier is E.H.B.O. aanwezig mocht er iets voorvallen waarbij hun hulp nodig is.

     

Zondagavond
vond in de Drie Linden de prijsuitreiking plaats van de grote optocht. Ook hier wordt het erg druk en kan er iets voorvallen, waarbij een beroep gedaan wordt op de E.H.B.O. Dat klopte en ook nu werden de eerstehulpverleners om assistentie gevraagd bij enkele situaties.         

Zondag
was de dag van de grote optocht in Boemeldonck. Ook daar was een groot aantal vrijwilligers van de E.H.B.O. bij betrokken. Dat dit nodig was bleek wel uit het feit dat er meerdere keren hulp geboden moest worden. Dat het soms eenvoudig op te lossen was bleek wel uit de keer dat een deelnemer zijn hand verwondde, maar geen pleisters bij had. De voorbijkomende hulpverlener kon die wond snel en simpel verzorgen door er een pleister op te plakken.         
Zaterdag werd er ondersteuning verleend bij de kinderoptocht. Een stoet van 71 groepen trok door Boemeldonck. Dat de E.H.B.O. niet voor niets aanwezig is bleek al voor de start van de optocht, omdat een vrouw ten val kwam en met de ziekenwagen naar het ziekenhuis moest voor verdere behandeling. Ook tijdens de optocht hebben de eerstehulpverleners enkele keren hulp verleend aan toeschouwers.         

Zaterdagavond bij de prijsuitreiking van de kinderoptocht werd opnieuw een beroep gedaan op de E.H.B.O.-ers, omdat er een ongelukje was gebeurd. Op aanraden van deze eersthulpverleners werd contact gezocht met de Huisartsenpost en werd deze voor nader onderzoek bezocht. Verder verliep de prijsuitreiking zonder problemen.          Donderdagavond was de start van Carnaval met de traditionele carnavalsdienst. In een bomvolle kerk waarbij zelfs veel aanwezigen moesten staan werd het startschot gegeven.

06 januari 2024 Sponsorloop bij Beek Vooruit

De Sponsorloop Beek Vooruit is een mooie opsteker voor de Zonnebloem.
De jongste categorieën waren vanmiddag ruimschoots op tijd om zich warm te lopen voor de start van de loop. Natuurlijk met een bal aan de voet. Samen liepen ze drie of vier rondes rond de velden.
De senioren lieten het op enkele leiders na wel afweten.
Voor de opbrengst voor de Zonnebloem maakte dat niet veel uit: diverse spelers kochten hun deelname af door een sponsor bijdrage te leveren.

Voor ons E.H.B.O.-ers bleef het een rustige frisse middag.
 

19 december 2023 In Memoriam

Beste leden en ereleden,

Begin van de avond van 13 december bereikte ons het droevige nieuws dat Piet van Leijsen  die middag op 80-jarige leeftijd is overleden.
Piet heeft in 1966 zijn E.H.B.O..-diploma behaald en vervolgens vele, vele jaren zijn kennis en kunde uitgedragen. Jarenlang bestuurslid en bij heel veel evenementen heeft hij de E.H.B.O.-post bemand. Daarnaast kregen veel kinderen uit groep 8 (zesde klas)  van hem de eerste beginselen van de E.H.B.O. aangeleerd. Piet is in 2019 voor al zijn verdiensten benoemd tot erelid van onze vereniging.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Piet hier in gesprek met onze voorzitter Cees Broos.


19 december 2023 Nieuwe cursus.
E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek geeft ook in 2024 weer nieuwe cursussen. Te beginnen met een basiscursus Eerste Hulp op dinsdagavond (van 19:30 uur tot 21.30 uur)  vanaf 9 januari 2024.

Reacties hierover graag via secretariaat@ehboprinsenbeek.nl


20 december 2023 Diverse activiteiten bij WinterWonderBeek

 
                                                                     

Op donderdag 21 december was het de beurt aan de internationale school Breda. Klas voor klas mocht komen schaatsen.


23 november 2023 workshop bij de Scouting
Op 23 november hebben Kees, Margot en Cees een workshop E.H.B.O. verzorgd aan gidsen van Scouting Thomas More in Prinsenbeek.

Op deze foto zaten ze nog mooi op een rijtje naast elkaar, maar dat werd snel anders.


19 november 2023 Intocht Sinterklaas


18 november 2023 Bikse muziek middag in De Drie Linden


11 november 2023 Carnavalsbal in de Drie Linden.
We begonnen met een heel rustige avond. Rond 23:30 uur begon het drukker te worden in de Drie Linden, maar op een pleister en paracetamol na bleef het rustig voor ons als E.H.B.O.-ers. Om 02:00 uur zouden we naar huis kunnen, totdat we om 01:50 uur bij een meisje werden geroepen dat na te veel drank op tegen de grond was gevallen. Omdat ze af en aan het bewustzijn verloor en we niet zeker wisten hoe hard ze met haar hoofd op de grond was gevallen, besloten we 112 te bellen. Nadat ze in de ambulance was nagekeken mocht ze met haar inmiddels gearriveerde moeder mee naar huis.
Bij een jongen, die geholpen heeft, kwamen de emoties los, maar dusdanig dat hij begon te hyperventileren. Daar kregen we hem niet uit, maar na een masker, dat hij van de ambulancebroeder kreeg, ging het beter en kon ook hij met zijn moeder mee naar huis.
Om 03:00 uur hebben wij ons afgemeld en konden we ook ons bedje in. Conclusie: moeders zijn helden!


10 november 2023 Prinsenzitting in de Drie Linden.
Op vrijdag werd onder grote belangstelling in De Drie Linden het nieuwe carnavalsseizoen ingeluid.
De finale van het liedjesfestival, de presentatie van de dansmarietjes, de leden van de raad van elf en het gevolg en vooral de nieuwe hofdames en prins Tôntje. Het werd een groot feest, waarbij wij als E.H.B.O.-ers geen enkele inzet hoefden te doen.
Zaterdag werd dit feest gevolgd door het 11-11de bal.

 


05 november 2023 Judo Toernooi De Scharen
De open Bredase Judokampioenschappen in de Scharen. Judovereniging Haagse Beemden hield op deze zondag hun jaarlijkse grote toernooi. Zij hebben het, zoals altijd, perfect georganiseerd. Met veel strijdende judoka’s uit Nederland, België en Duitsland.
Op 7 matten werden in 4 blokken de wedstrijden in een aantal categorieën afgewerkt. Hoe ouder de deelnemers hoe heftiger er werd gestreden. In de middag hadden we daardoor het meeste werk. Gelukkig vielen de meeste blessures wel mee en konden we ze helpen met pleisters en koelen.
We werden als E.H.B.O.-ers hartelijk ontvangen en goed verzorgd.20 november 2023 Officiële overhandiging cheque door de Rabobank
Op vrijdag 20 november vond de officiële overhandiging plaats van de cheque met het bedrag van € 676,41, door de medewerkster van de Rabobank, die de E.H.B.O.-vereniging kreeg dankzij de Rabo ClubSupport campagne.  Rabobank en alle mensen die op onze vereniging gestemd hebben bedankt!


Wat zou je doen als…….?
De vakanties zijn weer voorbij, tijd voor een nieuw cursusseizoen. Bij voldoende belangstelling start E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek weer met nieuwe cursussen:

EHAK (Eerstehulp aan kinderen):
Voor de snelle beslissers: 5 dinsdag avonden, te starten op 3 oktober a.s. van 19:30 uur tot ± 21:45 uur (en aansluitend 10, 17, 24 en 31 oktober) cursus EHAK. Aula Griffioenschool. Erkende lesstof van het Oranje Kruis. € 100 p.p. Er zijn nog plaatsen vrij.

Reanimatie (BLS/AED):
Reanimatiecursus bestaande uit 2 avonden. Data nog nader te bepalen (afhankelijk van de belangstelling) van 19:30 uur tot 21:30 uur. Aula Griffioenschool. Erkende lesstof van Oranje Kruis/Nederlandse Reanimatie Raad. € 35 p.p.

Eerste Hulp
Basiscursus EersteHulpverlening, bestaande uit ±10 avonden. Data nog nader te bepalen (afhankelijk van de belangstelling) 19:30 uur tot 21:30 uur. Aula Griffioenschool. Erkende lesstof van het Oranje Kruis. € 200 p.p.

Niets doen is geen optie…………
Diverse zorgverzekeraars vergoeden vaak de onkosten.
Interesse? Aanmelden? Nog vragen? Stuur een berichtje naar secretariaat@ehboprinsenbeek.nl


17 september 2023 Wedstrijd Twirlen Glitters
Op zondag 17 september was de twirlwedstrijd van Glitters dance & twirlvereniging uit Prinsenbeek. Ik heb zelf altijd aan twirlen en majorette gedaan en daarom was het een feestje om hier te mogen zijn.  Omdat de sporthal de juiste afmetingen en hoogte moet hebben, werd de wedstrijd gehouden in Waalwijk. Vanaf 8:00 uur konden de deelnemers hier gaan intrainen en om 8:45 uur begon de wedstrijd. In de ochtend was het ook de beurt van de verschillende leden van Glitters en wat hebben ze het goed gedaan! Zowel de solisten als het jeugdteam hebben een mooie prestatie neergezet.
Er zijn 2 coldpacks uitgereikt wegens een pijnlijke duim en een pijnlijke pols, want zo’n baton kan hard aankomen. Om 17:00 uur was de wedstrijd afgelopen en kon het opruimen beginnen. We kunnen  terugkijken  op een geslaagde en gezellig dag.


16 september 2023 Rolstoelwandeling Zonnebloem
Op zaterdagmiddag 16 september zijn we (Cees Broos en Elly Verschuren) als E.H.B.O.-ers mee gegaan met de rolstoelwandeling van de Zonnebloem, afdeling Prinsenbeek. Vanaf De Drie Linden wandelden ca 20 cliënten met hun begeleiders en een enkele scootmobiel, in een lekker zonnetje naar Hof van Overveld in de Overveldsestraat. We werden daar verwelkomd door de familie Mathijsen met een lekker kopje koffie of thee met een heerlijke muffin met daarop het logo van de Zonnebloem. Onder parasols kon iedereen weer eens lekker bijkletsen.
Na een klein uurtje daar gezeten te hebben ging de wandeling verder via de Schutsestraat en de Zanddreef naar het Patrijspad. Daar werden we hartelijk ontvangen door Piet en Diny van de Klundert. In hun prachtige tuin waren zitjes onder de bomen gemaakt waar we van een lekker drankje konden genieten. Daarna zijn we met Piet een ronde door zijn tuin gegaan. Hij vertelde hierbij over hoe hij de tuin in de loop van jaren heeft aangelegd en hoe hij deze onderhoudt. Hierna was er nog een drankje met lekkere hapjes.
Toen werd het tijd om huiswaarts te gaan. Het was nog een flink stukje lopen terug naar De Drie Linden waar we mooi op de afgesproken tijd terug waren.
We hebben onze E.H.B.O. spullen niet uit hoeven te pakken. Alles is prima verlopen.

                             

   


30 juni 2023 Wielerronde Prinsenbeek
Op deze aangename zomeravond en vooravond van de start van de tour de France werd weer de traditionele wielerronde van Prinsenbeek gereden.
Tijdens de wedstrijd voor de eliterenners langs de route stonden onze Eerste Hulpverleners op de vier hoeken van het parcours weer paraat.
Een van de E.H.B.O.-ers reed mee met de bezemwagen om onderweg assistentie te kunnen verlenen. Gelukkig hoefden onze Eerste Hulpverleners tijdens deze snelle koers niet in actie te komen.
Na deze koers volgde de prominentenkoers. Zoals gebruikelijk vertrok een bont gezelschap dorpsgenoten, die kleur geven aan de Beekse gemeenschap, van start. Onze voorzitter en penningmeester maakten deel uit van het peloton renners.
Terwijl de voorzitter aan zijn laatste honderd meter bezig was, werd er door de speaker om E.H.B.O. gevraagd met een AED. Onze Eerste Hulpverleners zijn bij de finish direct begonnen met de reanimatie van een van de deelnemers.
De E.H.B.O.-ers hebben samen een geweldige inspanning geleverd, hun kennis en kunde in de praktijk toegepast en gelukkig een succesvolle reanimatie uitgevoerd. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De Eerste Hulpverleners hebben na afloop hun inzet besproken, geëvalueerd en elkaar gesteund bij het beleven van deze ingrijpende gebeurtenis.

Eens te meer geeft dit het belang aan van de kennis en kunde van Eerste Hulpverlening en Reanimatie en het bewijst het belang van onze aanwezigheid bij alle verschillende evenementen. Positief was ook dat bij veel aanwezigen hun mobiel afging met een alert na de 112-melding. Zij hadden de app en zeer waarschijnlijk ook het certificaat van BLS/AED.
Iedere Nederlander zou deze kennis moeten hebben.
Meld je daarom in grote getale aan voor onze cursussen, die na de vakantie weer gaan starten bij voldoende deelnemers.

   

       


03 juni 2023 Toernooi Jo8 – Jo12 jeugd Beek Vooruit
Op een zonnige zaterdag van 09:30 uur tot 17:00 uur hebben de eerste hulpverleners weer ondersteuning verleend bij dit toernooi van Beek Vooruit. Men zocht hulp voor 2 spelers, die geblesseerd waren aan hun pols. Een speler is voor verder onderzoek doorgestuurd naar de huisartsenpost. Verder kwamen 7 spelers die pijnlijk op hun knie terecht waren gekomen en gekoeld moesten worden. Ook nog een speler die gevallen was in  prikkeldraad. Verder was het een rustige dag en vooral ’s middags warm op het terras.


07 mei 2023 Ons Genoegen pony’s springen
Vandaag draaiden wij een dienst tijdens de wedstrijden pony springen bij Ruitervereniging Ons Genoegen.
Zo rond 09:15 uur was ik op de plaats van bestemming en zocht ik de spullen op die op de welbekende plek stonden. Nog wat oude bekenden gezien en al snel kwam Annette aangelopen. Wij maakten onze post buiten op. Het was nog wel wat aan de frisse kant maar, naarmate de zon meer doorkwam was het een aangename temperatuur en het bleef grotendeels van de dag droog. Annette en ik namen plaats op het terras en we hadden een goed uitzicht op het springterrein. Er waren verschillende niveau’s.  We begonnen bij 40 cm en eindigde op 1m10, de hindernissen wel te verstaan. Het bleef voor Annette en mij rustig en halverwege de dag werd Annette afgelost door Linda. Linda en ik konden ook van het springprogramma genieten. Voor ons werd het wel even spannend. Een aantal pony’s en ruiters hadden er zin in, sommigen weigerden een hindernis, waardoor de ruiter er bijna vanaf viel of de hele hindernis stortte in. Dit laatste gebeurde meer en gelukkig voor ons kwamen de ruiters er zonder kleerscheuren van af. Het begon wat te spetteren, maar het springprogramma, dat uitliep, kon wel afgewerkt worden. Al snel kwam de materialenman en hij heeft de spullen weer meegenomen. We werden alle drie goed verzorgd en het bleef voor ons rustig. We hebben er van genoten.
                                 
                                 


27 april 2023 Koningsdag


21 april 2023 Koningsdagspelen
De sportdag Griffioen en Horizon ten gevolge van de Koningsdagspelen zijn onder gure, maar ook zonnige omstandigheden, goed verlopen. Maar liefst 1000 kinderen van beide scholen waren naar het sportpark van Beek Vooruit gekomen en zijn daar in allerlei verschillende spellen actief geweest.
Uiteraard komen dan ook wel eens ongevallen voor, maar gelukkig bleven de gevolgen voor de slachtoffers beperkt. Koelen van kneuzingen, wat pleisters plakken en diverse aaien over de bol was de drukte voor onze eerste hulpverleners.

     


Algemene ledenvergadering 2023
Ondanks het feit, dat de algemene ledenvergadering dit keer in de Drie Linden werd gehouden, waren er toch ongeveer dertig leden, bestuur en de ereleden Mien van Roozendaal en Wout Meeuwissen aanwezig. Een tiental leden hadden de moeite genomen om zich af te melden. De voorzitter was blij, dat iedereen aanwezig was, dat er weer een normale vergadering kon plaatsvinden.
Hij stond stil bij een aantal personen, die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar en ook bij het nieuwe leven binnen het bestuur.
Na afhandeling van de gangbare zaken, zoals notulen, jaarverslag, financieel verslag en verslag van de kascontrolecommissie werd het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door Anja Rood en Corné Jongeneelen.
Tijdens de bestuursverkiezing werden secretaris Kees Oomen en bestuurslid Denise Rovers-Roelands herkozen. José van Gelder was kandidaat voor de vacante functie en zij werd in het bestuur gekozen. Tijdens deze vergadering werd ook stilgestaan bij een aantal jubilarissen.

Monique Elias, Jan Willem Claereboets, en Leo Meeuwis waren 25 jaar Eerste Hulpverleners en zij werden verrast met de bijbehorende oorkonde, een herinneringsspeld en een mooi boeket bloemen. Daarna was het de beurt aan Piet Vissers, die maar liefst 40 jaar Eerste Hulpverlener is en nog steeds actief is tijdens evenementen. Hij ontving een oorkonde, bloemen en een cadeaubon voor de bewezen inzet.

Na afloop van de vergadering was er nog een gezellige nazit in de foyer van de Drie Linden, waarbij onder het genot van een hapje en een drankje kon worden nagepraat over de avond. Bijna iedereen maakte hiervan gebruik.

   
   
   


Eerste Hulpcursus Jeugd-A aan de Horizon succesvol afgesloten
Wat een spanning op de gezichten van de kinderen van groep 8 van de Horizon, toen ze afgelopen donderdag 9 maart de gymzaal op school binnen kwamen. Dat was wel begrijpelijk, want nu moesten ze laten zien of ze de praktische handelingen bij Eerste Hulpverlening ook goed onder de knie hadden gekregen tijdens de afgelopen acht weken.
Allen hadden de dag daarvoor al het theoretische gedeelte van het examen met positief resultaat afgesloten, al was dat niet voor iedereen even gemakkelijk geweest.
Het praktische deel bestond uit de behandeling van een bewusteloos slachtoffer, een slachtoffer met een grote bloedende wond aan de onderarm, iemand, die dreigde te stikken, iemand die op een veilige plek gelegd moest worden en last but not least de behandeling van een verstuikte knie of enkel.
Iedereen mocht bij Elly Verschuren, Anja Rood, Rien Meeuwissen en Cees Broos laten zien dat ze ook thuis goed geoefend hadden.
Uiteindelijk kregen alle kinderen te horen dat ze voldoende kennis en kunde van de Eerste Hulpverlening hadden opgedaan en dat ze allemaal geslaagd waren. Na uitreiking van de diploma’s konden ze met een goed gevoel gaan genieten van hun vrije middag.


Carnaval 2023
BAK Klassieker op vrijdagmiddag opnieuw ouderwets gezellig.
Ongeveer 150 ouderen uit Prinsenbeek waren vandaag samengekomen in de Drie Linden. Zij kregen onder het genot van drankjes en hapjes een leuk programma voorgeschoteld met muziek van de Mont Blancs (gebroeders Kouwenberg), het Bijzonder Orkest Mos Mosquiera en het BAK gezelschap.
Mos werd door de grootvorst verrast met de grootorde van Boemeldonck.
Tijdens de muzieknummers gingen de beentjes regelmatig van de vloer en werd er ook goed meegedaan met de polonaise.
Wij, E.H.B.O.-ers en als ondersteuning aanwezig, hebben voornamelijk hand- en spandiensten verricht.

      
   

Voor meer foto’s klik op deze link.


Opleiding tot Lotus
Onze lotussen Kees Oomen, Margot Hill en ons nieuw lid Dirk den Houting zijn aangesloten bij de
lotuskring Here we Go. Bij deze vereniging start binnenkort een nieuwe cursus om opgeleid te
worden tot Lotus. Zie onderstaande flyer.
Heb je hiervoor belangstelling? Stuur een mail naar het secretariaat (secretaris@ehboprinsenbeek.nl).
Het zou kunnen dat er een subsidie is aan te vragen bij het Prins Hendrikfonds. Kees kan je daarover meer informatie geven.


07 januari 2023 Sponsorloop Beek Vooruit
De weesomstandigheden waren goed. Het goede doel, waarvoor gelopen werd, is de Zonnebloem. Niet voor niets zijn de E.H.B.O.-ers aanwezig geweest. Enkele keren opgetreden voor een verstuiking aan de voet en een kneuzing van een knie.
Winnaar bij de senioren was Tim van de Bliek, die lichtvoetig als een gazelle het parcours heeft afgelegd.
Aansluitend aan de sponsorloop was de nieuwjaarsreceptie bij Beek Vooruit.