Archief Voor de periode van Corona

Breda Buiten op zaterdag.
Hierbij enkele sfeer impressies van zaterdag uit het park Overbos met de optredens van de Binnen Buiten Band en later ook nog de coverband. Voor de spelfanaten was er nog de gelegenheid om vier op een rij te spelen, of een spelletje schaak.
Zon werd afgewisseld met enkele regenbuien en donkere luchten. Vooral daardoor was de belangstelling minder ondanks de leuke muziek van genoemde bands.   
Geen werk voor de E.H.B.O. gehad, dus mee kunnen genieten.
 
 


Cursus Jeugd-A aan groep acht van basisschool Horizon bijzonder en succesvol.
Een bijzonder jaar, dat is iets wat zeker is met alle coronamaatregelen, ook op de basisscholen.
Ondanks alle beperkingen vanwege corona zijn groepsleerkrachten Mariska en Karin van de groepen acht van de Horizon samen met ons gaan bekijken welke mogelijkheden er waren om toch de praktijklessen behorende bij deze cursus te verzorgen.
Het was even slikken toen bekend werd, dat we met twee instructeurs aanwezig mochten zijn, een mondkapje zo veel mogelijk gedragen moest worden en dat de cursus buiten het schoolgebouw gegeven moest worden.
Het zal niet vreemd zijn dat we heel wat schietgebedjes hebben gedaan, zodat we op de cursusdagen in ieder geval droog weer zouden hebben.
Uiteindelijk moesten we slechts een keer alsnog uitwijken naar een klaslokaal, dat under construction was.
De twee groepen, van 20 respectievelijk 24 kinderen, kregen om de beurt praktijkles op het grasveld achter de school.
En eerlijk is eerlijk, de kinderen genoten van de les, mochten lekker naar buiten, konden spelenderwijs de verschillende praktische handelingen leren en blijven oefenen.
En natuurlijk was er wel eens wat meer aandacht voor elkaar dan voor de les.
Ondanks al deze beperkingen was het voor ons en de kinderen een hele opluchting dat we van Mariska en Karin te horen kregen dat maar liefst alle kinderen geslaagd waren voor het theorie-examen.
Hoe zou de praktijk buiten gaan verlopen?
Konden de jongens en meisjes voldoende geconcentreerd blijven op de Eerste Hulp handelingen?
Het antwoord hierop is volmondig ja.
Het spreekt voor zich, dat de kinderen ontzettend blij en opgelucht waren toen ze hun felbegeerde diploma in ontvangst mochten nemen.
Anja Rood en Cees Broos, onze instructeurs, zagen het met een blijde lach aan en wensten iedereen proficiat en een prachtige afsluitende musical van dit bijzondere schooljaar toe.
Tot het volgende schooljaar met nieuwe groepen acht.

           

 


Zonovergoten sportdag basisschool de Griffioen.
Om half tien trokken de kinderen van groep een tot en met groep acht om beurten vol goede moed naar de sportvelden van Beek Vooruit.
Lekker een hele dag samen met elkaar buiten sporten.
Volop zon om mee te beginnen, in de loop van de dag wellicht teveel zon en te weinig schaduw.
Voor de start van de spellen bleek al dat onze Eerste Hulpverleners niet voor niets aanwezig waren.
Het eerste slachtoffer was een lid van de groep van Breda Actief, die als spelleiding actief was.
Daarna volgden nog diverse kinderen met kneuzingen, tand door de lip, oververhitting, knieschijf in en uit de kom, allergische reacties op pollen en zonlicht.
Ze hebben zich met plezier geweten van hun taak en zagen alle kinderen weer samen terug naar school wandelen voor de afsluiting van deze pittige dag.

              

              


Beheer en onderhoud AED’s naar gemeente

De gemeente Breda neemt het beheer en onderhoud van het 24/7-netwerk van  AED apparaten in Breda over. Dit betekent dat ook de in Prinsenbeek altijd beschikbare AED-apparaten voortaan worden onderhouden door de gemeente.

Beheer en onderhoud AED’s naar gemeente
Ook de batterij van het apparaat moet met regelmaat worden vervangen. (Archieffoto)
Daartoe is woensdag een overeenkomst getekend door wethouder Adank en de voorzitter van Breda AED Proof, Theo Maas. Met deze overeenkomst is de blijvende beschikbaarheid, het onderhoud en de kwaliteit van AED-apparaten in een stadsbreed netwerk gewaarborgd.

Bij de Stichting Prinsenbeek Hartsafe, tot nu toe verantwoordelijk voor veel AED’s in het dorp, zijn ze blij met deze ontwikkeling. ,,Op deze wijze is een operationeel netwerk beter in stand te houden en gegarandeerd’’, aldus voorzitter Cees Broos, die eveneens bestuurslid is bij Breda AED Proof en zich daar hard heeft gemaakt voor deze ontwikkeling. ,,Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid nu bij de overheid terechtkomt, daar waar die hoort.’’
Het is ook een goed moment, volgens Broos. In Prinsenbeek zijn diverse AED’s  aan vervanging toe. Ze hebben een levensduur van tien jaar en dat betekent dat ze over niet al te lange tijd allemaal moeten worden vervangen. De ervaring heeft volgens hem geleerd dat het elke keer een hele operatie is om het geld voor nieuwe apparaten bijeen te krijgen.
Sinds 2006 is het netwerk in Breda uitgegroeid tot 300 AED’s en 2.400 burgerhulpverleners. In Prinsenbeek hangen er zo’n 25 die altijd bereikbaar zijn (klik hier). Dat betekent dat in het grootste deel van Prinsenbeek binnen zes minuten een getrainde bediener met een AED-apparaat ter plekke kan zijn, ook omdat er al veel geoefende vrijwilligers zijn. EHBO Prinsenbeek blijft de reanimatiecursussen en herhalingslessen in Prinsenbeek verzorgen.

Bron: Prinsenbeeknieuws.nl


Beste leden,
Zoals op de algemene ledenvergadering aangekondigd is, gaan we als proef starten met digitale herhalingslessen. In eerste instantie met maximaal 15 deelnemers.
Maandagavond 07 juni en donderdagavond 24 juni vindt de tweede les plaats (zijn identiek qua programma).
Het werkt als volgt:
–meld je aan op de website www.ehboprinsenbeek.nl. Ga naar het tabblad cursus en kies vervolgens ‘reserveren 
voor herhalingslessen’. Selecteer de datum van voorkeur en vul je naam in. (zoals je ziet max. 15 inschrijvingen).
–Ongeveer een dag vóór de herhalingsavond ontvang je een link in je email. We werken met Teams
–Tot een uur voor aanvang kun je je nog aanmelden, ik kan dan nog tijdig de link doorsturen.
–De herhalingsles start om 19.30 uur. Je kunt inloggen vanaf zo’n 15 minuten tevoren.
–De herhalingsles duurt ongeveer een uur.
Het onderwerp van de 2e les is: Stop de bloeding.
Als er vragen zijn, stuur een mail naar het secretariaat.
Nogmaals: voor een aantal zal Teams niet het probleem zijn als wel ‘het geven, volgen, bezig zijn in een digitale omgeving’.
We stellen het op prijs als je na afloop aan het secretariaat laat weten wat je ervan vond. Al doende leert men, dat geldt niet alleen voor het verlenen van Eerste Hulp, maar ook voor het omgaan in een digitaal platform.

Met vriendelijke groet,


Het heeft onze majesteit behaagd om een van onze leden, Wim Vermeij, te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Op deze plaats willen wij hem van harte met deze onderscheiding feliciteren.

                                                              Jubilarissen in het zonnetje gezet.
Ondanks alle corona beperkingen zijn voor de digitale algemene ledenvergadering twee van onze leden door een vertegenwoordiging van het bestuur in het zonnetje gezet.
Jo Michielsen ontving een oorkonde en een attentie, omdat hij al 25 jaar Eerste Hulpverlener is. Kennis die hij vooral heeft kunnen inzetten tijdens zijn werk in de bouw.
Voor Trudy Koekkoek was het al 40 jaar geleden, dat ze het diploma heeft behaald. Ook zij gebruikt haar kennis vooral op de school waar we met kinderen bezig is.
In de beginjaren als lid van een inmiddels ter ziele gegane vereniging in Breda, bleek het voor haar een verademing te zijn toen zij zich bij ons mocht aansluiten.
Ook zij kreeg een bijpassende oorkonde, een boeket bloemen en een attentie aangeboden.
Tot slot werd afscheid genomen van Christ van Leijsen als bestuurslid.
Na zes jaar in het bestuur te hebben gezeten, zullen we zijn inzet als huismeester bij de herhalingslessen en als de verbindingspersoon met de brandweer voor de gezamenlijke oefeningen zeker missen.


Zeer geslaagde Koningsdagspelen voor en door kinderen basisschool Horizon
Vrijdagmorgen om half negen stonden onze Eerste Hulpverleners te trappelen van ongeduld bij de velden van Beek Vooruit.
Na bijna een jaar mochten ze aanwezig zijn bij een evenement, dat weer door kon gaan.
Hun geduld werd niet lang op de proef gesteld, want om negen uur waren zo goed als alle groepen op de hun toebedachte plaats op een van de velden geïnstalleerd en konden ze starten met het eerste spel uit hun spelronde.
Ondanks de nog frisse ochtendkou gingen de kinderen heel enthousiast op in de spelletjes, die ze voorgeschoteld kregen.
Onze Eerste Hulpverleners bleken niet voor niets aanwezig te zijn.
Er moesten enkele kleine kneuzingen worden behandeld en een oude schaafwond werd opnieuw van een verbandje voorzien.
Ook een aai over de bol en een geruststellend praatje haalde vaak de kou c.q. eventuele pijntjes uit de lucht.
Toen om half een de laatste groepen weer terug naar school waren vertrokken, waren wij ook weer opgelucht dat alles goed was verlopen en dat we ook hebben kunnen genieten van het plezier van de kinderen, die buiten aan het spelen waren.
Kortom een heel geslaagde morgen en voor herhaling vatbaar.

              

              


Wij zijn blij met en trots op dit resultaat. Iedereen bedankt die hun stem uitgebracht heeft op onze vereniging bij de Rabo Clubsupport 2020. 


Speciale huldigingsronde  voor de jubilarissen van E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek
Twintigtwintig (2020) is een bijzonder jaar dat de geschiedenis in zal gaan als Corona tijdperk. Met een pandemie, die zijn weerga niet kent en nog niet voorbij is en van grote invloed is op het reilen en zeilen van de vereniging. Een groot aantal lessen, cursussen en evenementen kon niet doorgaan.
Ook de in mei geplande oefening met de Brandweer moest helaas worden afgeblazen. Dubbel jammer, omdat ons bestuur op deze avond naast de oefening, ook gepland had om de jubilarissen binnen de vereniging te huldigen en in het zonnetje te zetten.
Na een aarzelende start van het les seizoen, leek het een goed idee voor het bestuur om de betreffende jubilarissen tijdens de herhalingslessen te huldigen. Met de coronamaatregelen, die vanaf 13 oktober werden afgekondigd door de regering, moest dat idee ook weer in de ijskast worden gezet.
Besloten werd dat voorzitter en penningmeester zo coronaproof mogelijk samen een rondje langs de jubilarissen zouden maken om ze thuis persoonlijk in het zonnetje te zetten. Zo zijn gisteren en vandaag de volgende leden bezocht en verrast met een oorkonde en bijpassende verrassing:

Martin Peemen
Martin is al weer 40 jaar Eerste Hulpverlener. Is hier ooit mee gestart vanuit zijn werk en doet dit nog steeds. Hij is ook een zeer gewaardeerd vrijwilliger bij de Zonnebloem.

Ton van de Goorbergh
Ton is 25 jaar geleden gestart als Eerste Hulpverlener voor zijn werk in de bouwsector. Heeft daar heel wat praktijkervaringen en lessen kunnen opdoen.

Mariska Aarts
Mariska is ook 25 jaar geleden gestart als Eerste Hulpverlener. Haar kennis komt haar ook goed van pas bij haar dagelijkse werk op een scholengemeenschap.

Daphne Snoek Ook Daphne is 25 jaar geleden voor haar werk gestart als Eerste Hulpverlener. Bij haar zit hulpverlening in het bloed. Heeft ze meegekregen via haar vader Jos Timmers, ooit ook kaderinstructeur bij onze vereniging.

Voor ons als vertegenwoordigers, namens het bestuur, was het een bijzondere manier om onze jubilarissen te mogen en kunnen verrassen. Dat is op bijgaande foto’s wel te zien.


Horsefoot Eventing een geslaagde start van de evenementen.
Zaterdag 12 september werden weer de jaarlijkse wedstrijden voor beginnende cross ruiters gehouden bij stal Lips.
Gezien alle corona perikelen was het tot het laatste moment afwachten of deze wedstrijden door mochten gaan. Maar met voldoende voorzorgsmaatregelen van de organisatie waren de eerste ruiters om half tien al weer het parcours aan het verkennen.
Onze Eerste Hulpverleners troffen het met het weer en konden van dichtbij meegenieten van de prestaties van de ruitercombinaties. Ze waren ook niet voor niets aanwezig bleek toen een amazone van haar paard afviel en het dier op de binnenkant van haar hand ging staan. Gelukkig voor haar konden we haar voldoende oplappen, zodat ze ook de tweede rit kon afwerken.
Kortom een geslaagd begin van de ondersteuning bij evenementen, maar wel met coronavoorzorgsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker, handschoenen en afstand).


Erepenning in goud voor Cees Broos.
Vrijdag 4 september werd Dhr. C. Broos in het Veehandelshuis verrast door 2 bestuursleden van de koepelvereniging E.H.B.O. Noord Brabant (Rinus Melenboer en Jos Bouman) met een onderscheiding in goud. Deze verdienste werd hem opgespeld in bijzijn van zijn vrouw, kinderen en zijn kleindochter Eline en leden van het bestuur van onze vereniging. 
Hij kreeg de onderscheiding voor zijn 50-jarige bezit van het E.H.B.O.-diploma. 
Na het behalen van het jeugd-EHBO-diploma in 1967 in Rucphen was Cees zo door het E.H.B.O.-virus aangestoken, dat hij, zodra hij oud genoeg was, zijn basisdiploma E.H.B.O. is gaan halen. Op 5 februari 1970 heeft hij zijn diploma gehaald en 50 jaar geldig gehouden. Eerst in Rucphen en sinds 1998 in Prinsenbeek.
Hij is actief bij evenementen en in het bestuur van de vereniging Prinsenbeek waarvan al 17 jaren als voorzitter.
Daarnaast is hij een trouwe bezoeker van de vergaderingen van het rayon West Brabant en bij de koepelvereniging E.H.B.O. Noord Brabant.
In 1990 heeft hij ook de lotusopleiding gedaan en is dus al 30 jaar lotus bij E.H.B.O.-lessen en –oefeningen. 
Behalve voor de E.H.B.O. is Cees ook bestuurslid bij Prinsenbeek Hartsafe en Breda-AED-proof.
Ook in zijn werk als hoofd ARBO en veiligheid kwam zijn E.H.B.O.-kennis en vaardigheid goed van pas. 
Omdat de jaarlijkse oefening met de brandweer door Corona kwam te vervallen en hij daardoor niet in het bijzijn van vele leden van onze vereniging verrast kon worden, moest het bestuur op zoek naar een ander geschikt moment en dat werd gevonden op deze vierde september, helaas in een kleinere setting.
 

Link voor meer foto’s


Een bijzondere dag voor groep acht van basisschool De Horizon.Na een intensieve periode van theorie- en praktijklessen in Eerste Hulp voor Jeugd-A verzorgd door de leerkrachten Mariska en Karin en leden van onze vereniging leek het een appeltje/eitje te worden toen het examen gepland stond voor 27 maart.
Inmiddels weten we, dat dit van de een op andere dag allemaal anders werd. Het betekende onder andere, dat de laatste praktijklessen en het examen niet volgens de planning konden doorgaan.
Hoe langer de lockdown vanwege het corona-virus duurde, hoe meer de vraag rees of we samen de cursus wel zouden kunnen afronden.
Dat laatste zou voor de kinderen van groep acht wel een heel bittere pil zijn, geen musical, geen leuke activiteiten op het eind van het schooljaar.
Samen met de leerkrachten Mariska en Karin hebben we een manier gevonden om de kinderen toch praktijkexamen te laten doen.
Voor de eerste keer hebben we dit kunnen doen m.b.v. de huidige digitale technieken.
Christ van Leijsen en Cees Broos hebben digitaal meegekeken hoe de kinderen hun kunde van stabiele zijligging, rautekgreep, buikstoten bij verslikking en enkele verbanden beheersten.
Dank zij de inzet van iedereen konden Christ en Cees na afloop melden, dat alle kinderen geslaagd zijn en dat is een felicitatie waard, vooral ook omdat de laatste praktijkles al weer drie maanden geleden was gegeven.
Kortom een hele mooie afsluiting van een bijzondere cursus in een bijzondere tijd.
Geen wonder dat de opluchting van de kinderen en de blijdschap van hun gezicht was af te lezen en via de digitale lijn goed was te horen.

Wij danken alle vrijwilligers voor hun hulp tijdens deze cursus en hopen deze volgend jaar ook weer in te mogen zetten.


Carnaval 2020
De BAK-Klassiekersmiddag op vrijdagmiddag was opnieuw een groot succes. Het dak gaat er af als Tommie Lips begint te zingen. Ook de nederlandse Cliff Richard ontbreekt niet deze middag. Het duo Berrevoets zorgt voor een goede sfeer met gezellige meezingers. Corne Voesenek bracht ook de stemming op een hoog niveau tijdens het zingen van bekende carnavalshits en de polonaise. Het prinselijk gezelschap was er natuurlijk ook weer bij.
Tot slot werden Ria Pluk en Ellen van Raam nog in het zonnetje gezet en beloond met een oorkonde van de BAK voor het vele werk bij de organisatie van deze middag.
            

Kinderoptocht weer groots met 82 deelnemers. Ondanks een harde wind ging de kinderoptocht gewoon van start deze zaterdagmiddag. Ook de E.H.B.O. was, zoals elk jaar, aanwezig voor het geval er ondersteuning nodig was op de route. In tweetallen reden ze onder andere de route die de optocht volgde. 
De lolbroeken werden winnaar in de AK categorie. De bende van Bas werd winnaar bij de CKO categorie. Bij de BK was de cv De Buksen.


link voor alle foto’s


08-02-2020 Jeugdfeest De Drie Linden
Het Carnavalseizoen is voor de jeugd begonnen met het jeugdfeest. Een leuke rustige avond voor de E.H.B.O.-ers.

                             


11-01-2020 Wintertoernooi Beek Vooruit
Zaterdag hebben we als E.H.B.O.-vereniging ondersteuning gegeven aan het wintertoernooi voor dames van 13 tot 18 jaar. Maar liefst 180 dames trotseerden een waterkoude dag en speelden wedstrijden verdeeld over de dag in 2 poules. In de ochtend hebben we genoten van het voetbal en was er geen ondersteuning nodig. Maar in de middag moesten we als E.H.B.O.-ers aan de bak. Zes dames raakten in diverse duels gewond en vroegen onze ondersteuning op het veld. Helaas hebben we een dame door moeten sturen naar het ziekenhuis.

                         


04 januari 2020 Sponsorloop Beek vooruit
De sponsorloop bij Beek Vooruit is prima verlopen. De deelnemers aan de verschillende categorieën van de sponsorloop hadden uitstekende weersomstandigheden om hun afstand af te leggen. Dat deden ze met veel enthousiasme en plezier. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kon de organisatie een mooie cheque aanbieden aan de stichting Mees. Onze eerste hulpverleners hebben een rustige middag gehad. Uiteindelijk toch nog een pleister nodig gehad voor een bar medewerkster.


Vanaf 12 december 2019 Winterwonderbeek
Vanaf vandaag is de ondersteuning van de E.H.B.O. bij Winterwonderbeek weer begonnen. Op alle dagen en bij alle activiteiten, die plaatsvinden bij dit schaatsevenement staan E.H.B.O.-ers paraat voor het geval zij nodig zijn.

Niet alleen bij de ijsbaan, maar ook tijdens de druk bezochte lichtjestocht hebben we als E.H.B.O.-vereniging bijstand verleend. Voor de E.H.B.O. is de avond rustig verlopen.

                 

Link voor meer foto’s


16-12-2019 Herhalingsles E.H.B.O.
Lekker druk op de laatste les van dit seizoen, met een toepasselijk onderwerp: vuurwerk- en brandletsels.

       


30 november 2019 Schermen KMA Breda
Met Kees Oomen en Leon Meermann gingen wij ons melden bij de ingang van de KMA.
Gelukkig was de controle goed geregeld, want we gingen vlot naar binnen en zetten het materiaal gebruiksklaar. Dit schermen werd in de sportaccomodatie gehouden. Hier zijn verschillende sportmogelijkheden en er is een zwembad.
We ontmoetten Annemiek van de organisatie die ons uitlegde dat de koffie en thee vrij te gebruiken was en dat we naar boven mochten naar De MAC waar we broodjes, soep en dergelijke konden pakken.
Dit was prima geregeld en daardoor konden Leon en ik ons richten op het schermen. Leon heeft d.m.v. een speler een gedegen uitleg gekregen over deze sport en ik kreeg een uitleg hoe die pakken in elkaar steken wat betreft de kabeltjes en de stekkers om de treffers te kunnen registreren. En dat is interessant, want wij wilden bij ongeval wel normaal de ijzeren loopmat oplopen en dan niet verrast worden door een kortsluiting. Dit was gelukkig nergens het geval.
Het schermen gebeurde in drie categoriën, de floret, sabel en degen. Er zijn ijzeren loopmatten op de grond die het speelveld aangeven en de spelers zitten vast gekabeld om de treffers te melden. De pakken zijn dik en de vesten (raakvlak) zijn licht. Er kwamen wat spelers bij ons voor wat kneuzingen, die gekoeld zijn, wat pleisters geplakt en een knie behandeld. De “verwondingen” worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het steken van het wapen en omdat de partijen intensief gespeeld worden zijn deze slagen en steken erg krachtig. Al met al een gezellige sfeer en leuke dag. Ik vond het een aparte maar mooie ervaring. Leon (ochtend) en Chris (middag) bedankt voor jullie gezellige samenwerking.