Lancering HartslagNu App

Persbericht
HartslagNu introduceert speciale app voor burgerhulpverlening

Slimme alarmering voor 75.000 reanimatie-vrijwilligers
Een slimme app zorgt er voor dat vanaf half oktober zo’n 75.000 geregistreerde burgerhulpverleners van HartslagNu nog betere hulp kunnen verlenen bij ernstige hartproblemen. Daarmee stijgt de kans op overleven. Het gaat er om binnen zes minuten een reanimatie op gang te hebben en ook een AED-apparaat ter plaatse te brengen. De nieuwe app ‘weet’ aan de hand van de smartphone van de vrijwilligers waar de hulpverleners zijn en alarmeert hen wanneer ze volgens hun locatiegegevens binnen zes minuten bij een slachtoffer kunnen zijn.

De app is de afgelopen maanden door HartslagNu en burgerhulpverleners in de regio Limburg uitgebreid in de praktijk getest en heeft z’n nut daar al bewezen. De bestaande SMS-alarmering blijft ook actief. HartslagNu is sinds 2012 het Reanimatie Oproep Systeem dat in ongeveer driekwart van Nederland burgerhulpverleners oproept bij een reanimatie in hun omgeving.

HartslagNu is een initiatief van een samenwerkingsverband van 17 ambulanceregio’s. Het alarmeringssysteem  is rechtstreeks gekoppeld aan de Meldkamers Ambulance Zorg in die regio’s. Zij sturen bij een reanimatie 2 ambulances naar het slachtoffer en sturen ook direct een oproep naar maximaal 30 burgerhulpverleners in de directe omgeving van het slachtoffer. Een groep om te reanimeren en een groep om een AED op te halen.

Ruime verdubbeling overlevenden
Jaarlijks worden zo’n 15.000 Nederlandse getroffen door een hartstilstand. Door de komst van AED’s en burgerhulpverleners sinds eind jaren ’90 steeg het aantal overlevenden van 10% naar meer dan 23%. Dat blijkt uit onderzoek door het AMC/VU. Dat zijn zo’n 2.300 per jaar, 1.300 meer dan in het verleden. De redenen: steeds meer AED’s en burgerhulpverleners die met de nieuwe app nog beter kunnen reageren.

Noot voor de redactie: Vragen kunt u richten tot Anton van Veldhuijzen, directeur Hartslag voor Nederland, telefoon  088 – 0330245 of 0645 11 43 45

Aanvullende informatie bij persbericht HartslagNu

Kijken naar actuele positie
De app van HartslagNu brengt een aantal belangrijke verbeteringen in vergelijking met het oude alarmeringssysteem waarbij gewerkt wordt met een SMS naar burgerhulpverleners.

In de oude situatie kijkt het systeem alleen naar het door de burgerhulpverlener aangegeven woon- en of werkadres. Woon je in Groningen en ben je in Amsterdam, dan is een alarmering dus nutteloos. Het nieuwe systeem is gekoppeld aan de telefoon en daarmee aan de verblijfplaats van de burgerhulpverlener. Ben ja als inwoner van Maastricht in Alkmaar, dan wordt je daar gealarmeerd wanneer er binnen zes minuten afstand een melding is. De juiste route naar het slachtoffer of AED krijg je automatisch op je scherm. 

Actuele kaartgegevens
Het systeem van sms-alarmering maakt een vaste cirkel rondom het slachtoffer en houdt geen rekening met de lokale infrastructuur (bepaalde wegen, bruggen). De app doet dat wel en stuurt alleen hulpverleners op pad die daadwerkelijk binnen 6 minuten bij het slachtoffer kunnen zijn. De actuele kaartgegevens komen van Google Maps. Tijdens de grote praktijkproef in de hele provincie Limburg zijn er goede ervaringen mee opgedaan.

Bij een reanimatie wordt een deel van de burgerhulpverleners rechtstreeks naar het slachtoffer gestuurd om de reanimatie op te starten. Een ander deel van hen wordt langs een AED gestuurd om met die AED naar het slachtoffer te gaan.

Het belang van burgerhulpverlening
Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 10.000 mensen gereanimeerd na een plotseling hartstilstand. Decennia lang lag het overlevingscijfer rond de 10%. Een laag percentage. In ongeveer de helft van de gevallen is bij een hartstilstand een

schok (defibrillatie) nodig om het hart weer op gang te brengen. Elke minuut dat die schok later wordt toegediend daalt de overlevingskans met 10%. Ambulances kunnen in lang niet alle gevallen binnen enkele minuten bij het slachtoffer komen, vandaar de oorspronkelijk lage overleving. Een reanimatie moet binnen maximaal zes minuten zijn begonnen.

 

app

Inzet van AED’s en burgerhulpverleners doet de kans op overleven niet alleen aanzienlijk stijgen. Andere onderzoeken van de AMC/VU onderzoekers toonden ook aan:

  • Dat de kwaliteit van leven na een reanimatie hoog is. Zo’n 90% heeft een goede kwaliteit van leven en kan zelfstandig functioneren.
  • Dat de burgerhulpverlener niet extreem wordt belast door een oproep en uitgevoerde reanimatie. 90% houdt een goed gevoel over aan de oproep en deelname aan een reanimatie. Van de onderzochte burgerhulpverleners had niemand verschijnselen van een PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis)

Met de nieuwe app bevordert HartslagNu dat hulpverleners sneller bij het slachtoffer zijn en er vaker binnen 6 minuten een schok met een AED toegediend wordt. De onderzoekers van het AMC/VU plannen vanaf begin 2016 een vervolgonderzoek, waarbij ze kijken naar de effectiviteit van de app.

Op naar 100.000
Landelijk zijn momenteel al ongeveer 75.000 burgerhulpverleners ingeschreven bij HartslagNu. Dat aantal groeit momenteel met ongeveer 1000 per maand! Streven van HartslagNu is om eind 2016 het getal van 100.000 geregistreerde burgerhulpverleners te naderen. Hiervoor worden in 2016 diverse acties en campagnes gestart in samenwerking met de regionale en lokale partnerorganisaties.

AED’s in beeld krijgen
De activiteiten van HartslagNu en haar regionale en lokale partners zijn er niet alleen op gericht om zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren en vertrouwd te maken met het gebruik van en AED. Er is ook specifiek aandacht voor het ‘in beeld krijgen’ van zoveel mogelijk AED’s en die te laten registreren. Er moet in de deelnemende regio’s, maar ook elders een groot aantal AED’s hangen die door het alarmeringssysteem nog niet te vinden zijn, zoals bij bedrijven of instellingen. Die kunnen worden aangemeld via de eigen website van HartslagNu. Daar kunnen burgerhulpverleners met en reanimatiediploma zich ook inschrijven.

HartslagNu heeft een eigen website: www.hartslagnu.nl